POZIV VLADI

Ženski lobi opozarja na neenakost spolov v politiki

Ljubljana, 12. september 2018
V Ženskem lobiju Slovenije so zaskrbljeni, ker je delež poslank v parlamentu s 33 padel na 23 odstotkov, delež ministric v novi vladi pa s 50 na 23 odstotkov. Od nove vlade in DZ zato pričakujejo, da bosta sprejela popravke volilne zakonodaje ter zakon o najmanj 40-odstotnemu deležu žensk in moških v organih odločanja v institucijah in gospodarskih družbah.

Foto: CC

S popravki volilne zakonodaje oziroma zakona o volitvah v DZ bi morala vlada in DZ po mnenju ženskega lobija odpraviti volilne okraje, uvesti tako imenovano zadrgo, obvezni preferenčni glas in delitev sedežev “po merilu najvišje podpore volivk in volivcev polovici kandidatk in polovici kandidatov posamezne stranke”.

V ženskem lobiju so opozorili, da v Sloveniji še zdaleč ni dosežena dejanska enakost spolov in da da ostajamo država brez “vsakih resnih organov, ki bi spremljali uresničevanje deklarirane pravne enakosti spolov”. Neenakost med spoloma zaznavajo predvsem pri dohodkih, plačanem in neplačanem skrbstvenem delu, revščini in prekariatu med mladimi, skrajni revščini in izrinjenosti med ostarelimi ter vztrajno visoki stopnji nasilja nad ženskami.

Foto: CC

Jih pa pri tem z upanjem navdaja “dejstvo, da novo politično večino sestavljajo stranke, ki so deklarirale politično voljo braniti in v nekaterih pomembnih segmentih nadgraditi doseženo raven človekovih pravic žensk”.

Podpirajo tudi napovedana prizadevanja vlade za izboljšanje državljanske vzgoje, ki mora zajeti tudi znanja o strukturno vgrajeni diskriminaciji žensk, ter nekatere prioritete koalicijske pogodbe, ki lahko usodno vplivajo na dejansko enakost spolov. Podpirajo odpravo skrajne revščine med zaposlenimi in upokojenimi, odpravo čakalnih dob v zdravstvu in ureditev dolgotrajne oskrbe.

Da bi bil položaj žensk bolje urejen, predlagajo še ukrepe za preseganje ekonomskih neenakosti žensk, od vlade želijo tudi določnejšo opredelitev, da bo storila vse za kakovostno implementacijo Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini.

Na koncu v Ženskem lobiju Slovenije, krovni organizaciji devetih nevladnih organizacij, predsedniku vlade Marjanu Šarcu še predlagajo, naj njihovo vodstvo povabi na sestanek s pristojno ministrico in ministri, da bi se dogovorili o načinu sodelovanja.

Uredništvo

Povezane vsebine:

Koliko uničenih življenj je potrebnih za spremembe v družbi?

S kampanjo Odklikni proti spletnemu nasilju nad ženskami in dekleti