REKTORSKA KONFERENCA

Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti potrebuje popravke

Koper, 4. november
Na včerajšnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so sprejeli sklep, ki govori o nujnosti popravkov predloga novega Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti, ki je v javni obravnavi od začetka tedna.

Foto: Alen Ježovnik

Predsednik rektorske konference in rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, podpredsednik konference in rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik, ter rektorja ljubljanske in mariborske univerze, prof. dr. Igor Papič in prof. dr. Igor Tičar, so poudarili, da je pred uvedbo t.i. institucionalnega financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti, kot enega bistvenih delov novega zakona, potrebno univerzam zagotoviti enako izhodišče glede ustanoviteljskih sredstev, infrastrukturnih programov in raziskovalnih programov, kot ga imajo raziskovalni inštituti. Kot so dejali, univerze namreč niso le izobraževalne ustanove, k izvajanju znanstveno-raziskovalne dejavnosti jih zavezuje že Zakon o visokem šolstvu Republike Slovenije, zato mora biti ta dejavnost tudi ustrezno financirana. 

Foto: Alen Ježovnik

Tokratne seje sta se udeležila tudi predstavnika ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Meta Dobnikar, ki vodi sektor za znanost., ter dr. Stojan Sorčan z direktorata za visoko šolstvo, ki je predstavil izhodišča novele zakona o visokem šolstvu, s katero naj bi se uredilo vprašanje javne službe, koncesij in delovne obveznosti.

Člani rektorske konference so sklenili, da bi morali pred odpiranjem 63. člena zakona o visokem šolstvu vprašanje mešanih delovnih obveznosti (raziskovalne in pegadoške obveznosti) urediti tako, da bi to bilo usklajeno tako v zakonu o visokem šolstvu kot zakonu o raziskovalno-razvojni dejavnosti.

Na seji je bil soglasno sprejet tudi sklep, da se sredstva razvojnega stebra financiranja visokega šolstva v celoti nameni univerzam, saj so edine, ki lahko izpeljejo državne razvojne cilje na tem področju.

NF

Povezane vsebine:

V Kopru bodo kot prvi v Evropi odprli podružnico najprestižnejše ruske državne univerze