INNORENEW COE

Začetek gradnje raziskovalnega inštituta že konec leta

Izola, 20. september 2018
Leta 2006 sta Občina Izola in Univerza na Primorskem za namen izgradnje Univerzitetnega kampusa Livade sklenili pogodbo o neodplačni podelitvi stavbne pravice za 99 let. Julija lani je Občina s soglasjem Univerze na Primorskem neodplačno prenesla del stavbne pravice na InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja na delu nepremičnine na območju kampusa. Projekt je prišel v zadnjo izvedbeno fazo s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izgradnjo dveh objektov znanstveno raziskovalnega centra, so sporočili iz Izole.

Foto: Občina Izola

Po besedah Občine Izole so v kleti prvega objekta predvidena parkirna mesta in tehnični prostori, v nadstropjih pa raziskovalni laboratoriji, seminarske in konferenčne dvorane, kabineti za raziskovalce in upravo ter pomožni prostori, v drugem, manjšem objektu pa je predviden večji laboratorij. Objekta, oblikovana v sodobnem slogu z zunanjostjo v kombinaciji iz avtohtonega kamna in lesenih detajlov, bosta med seboj povezana z mostom, nadstropje povezovalnih objektov bo urejeno kot zelena pohodna streha, ki bo namenjena komunikaciji in predstavitvam raziskovalnih projektov na prostem ter testiranju določenih materialov in produktov. Začetek gradnje dveh sodobnih objektov se obeta že konec leta.
 

 

Foto: Občina Izola

Projekt Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja umešča Izolo na zemljevid raziskovalnih in inovativno podjetniških središč, so še zapisali. Izgradnja in delovanje InnoRenew CoE v Livadah prinaša več neposrednih koristi, ki izhajajo iz pogodbe o medsebojnem sodelovanju z Občino – ureditev večjega dela parkovne površine, ki ga predvideva zazidalni načrt Livade zahod, in možnosti uporabe parkirišč na območju InnoRenew CoE za namen organiziranja večjih prireditev.
 
Občina Izola je še izpostavila, da InnoRenew v sodelovanju z občino pripravlja in prijavlja tudi projekte, ki bodo omogočali gradnjo in razvoj kampusa, med drugim tudi telovadnico ter druge, za lokalno okolje pomembne projekte, energetsko sanacijo javnih in zasebnih objektov ter uporabo novih materialov pri gradnji na obalnem pasu in v morju.

Uredništvo

Povezane vsebine:

Center odličnosti v Izoli kmalu z gradbenim dovoljenjem