AKTUALNO

Za tesnejšo povezavo zalednega dela Portoroža in njegovega centra

Na novinarski konferenci 24. januarja so župan Občine Piran Peter Bossman in pripravljavci treh prostorskih načrtov – OPPN Ob Belokriški, Park cvetja in Med vrtovi -, predstavili vsebino in podrobnosti predloga nove urbanistične ureditve, s katero občina načrtuje tesnejšo povezavo zalednega dela Portoroža z njegovim centrom.

Foto: Občina Piran

»Pri pripravi teh prostorskih aktov smo v ospredje postavili neizkoriščen potencial za razvoj Portoroža. Naše prioritete so bile javne površine za srečevanje in druženje lokalnih prebivalcev, boljša in tesnejša komunikacija med njimi, ohranitev zelenega značaja tega dela mesta ter seveda vsa infrastruktura za visoko kakovost življenja,« je uvodoma pojasnil župan Bossman ter občanke in občane pozval naj se čim bolj natančno seznanijo z javno razgrnjenimi prostorskimi akti. »Trdno verjamem, da lahko dobre prostorske akte sprejmemo le, če je sodelovanje javnosti pravočasno in aktivno. Zame namreč ni dovolj, da postopek izpeljemo tako, kot ga predpisuje zakon. Naše prostorske akte želimo v čim večji meri uskladiti s pričakovanji občank in občanov in na ta način zagotoviti, da bodo občutljivi posegi v prostor družbeno sprejemljivi,« je poudaril.

Kot so še zapisali na občini, OPPN Ob Belokriški, Park cvetja in Med vrtovi obravnavajo območja znotraj naselja, kjer stanovanjsko gradnjo že desetletja predvideva prostorski plan. Vsa zemljišča na tem območju so stavbna. Občina s temi podrobnimi prostorskimi načrti ne spreminja namembnosti zemljišč, le natančneje opredeljuje, kaj je javni interes v prostoru, in določa pogoje, pod katerimi je gradnja objektov dovoljena.

Vsebino prostorskih aktov je v imenu izdelovalca predstavila Uršula Koren iz podjetja PIA Studio: »Izhodišče OPPN Ob Belokriški je njegov center, ki z novimi površinami in vsebino poveže obstoječe prostorske elemente v celoto. Oblikovali smo enotno, parkovno urejeno središče naselja, ki privablja uporabnike prostora in ponuja privlačno podobo obiskovalcem na poti v Piran. Pri tem je bistven poseg preureditev cestnega omrežja, ki zajema ureditev krožišča namesto obstoječega križišča in ukinitev cestnega odseka ob parkirišču Mercatorja. S to potezo in s selitvijo parkirnih mest pod zemljo se ustvari pešcem prijazno središče naselja.«

V južnem delu se OPPN Ob Belokriški stika z ureditvenim območjem OPPN Park cvetja. Ta obsega zemljišča, ki so nekoč sodila k nekdanji vrtnariji, sedaj pa so že dlje časa neizkoriščena in zapuščena. Zasnova predvideva nove objekte v vzhodnem delu, medtem ko se v zahodnem delu nahajata prenovljeni objekt vrtnarije in nad njim park, ki se navezuje na bližnje šolsko območje.

»Svež navdih soseski daje zasnova arhitektov Sadar in Vuga, krajane pa bo poleg parka, ki bo polepšal dopoldanske urice tudi vrtcu, osnovni šoli in italijanski gimnaziji, razveselila predvidena nova cestna povezava med Senčno potjo in ulico Med vrtovi, ki bo razbremenila promet v območju šol in vrtca,« je še pojasnila Korenova.

Neposredno pod Parkom cvetja leži območje OPPN Med vrtovi, ki se razprostira prav do obalne ceste. Glavno urbanistično potezo tega območja predstavlja razširitev in preureditev ulice Med vrtovi. Ta bo iz ozke cestice prerasla v ozelenjeno alejo, ki bo služila kot glavna dostopna os do predvidene individualne stanovanjske pozidave, pa tudi kot sprehajalna pot proti Belemu križu in še dlje. V severnem delu območja je ob ulico Med vrtovi umeščen javni program. V območju pa se nahaja tudi historična stavba Vila Marija, za katero se predvideva prenova prizidka ter gradnja vkopane garažne hiše severno od vile.

»Tako smo s tremi prostorskimi načrti prispeli od Šentjan do morske obale in upam, da bomo nekoč v bližnji prihodnosti tak sprehod lahko v resnici nemoteno izvedli v senci dreves, med urejeno pozidavo in vrtovi,« je vsebino načrtov sklenila Korenova.

Anže Zalaznik iz podjetja Zeloa, ki je izdelalo vizualizacije in zelene povezave treh območij, je poudaril, da bo s predlagano enovito urbanistično potezo kraj dobil edinstveno prečno povezavo sicer izrazito vzdolžno zasnovanega Portoroža.

»Z vzpostavitvijo prečne komunikacijske povezave med središčem Portoroža in območjema Beli Križ in šole bomo center mesta tesneje povezali z njegovim zaledjem ter zagotovili višjo kakovost bivanja prebivalk in prebivalcev zalednega dela Portoroža,« je poudaril in ocenil, da predlagana urbanistična zasnova ponuja možnost vzpostavitve lokalnih generičnih jeder območij in kakovosten zunanji prostor, ki bo spodbujal srečevanja in druženje lokalnih prebivalk in prebivalcev. »Bistveni element ureditve je zelenje in z njim povezana parkovna ureditev, pestrost posameznega območja pa bodo zagotavljala programska dopolnila, kot so otroška igrišča, senzorični prostori, prostori za dinamične dejavnosti, kavarna, prostor za starostnike ali pa manjši bazen,« je dejal.

Peter Bossman je konferenco zaključil z željo po uskladitvi različnih interesov in sklenitvijo kompromisa.
»Ne slepim se, da bodo nad našimi načrti navdušeni vsi. Verjamem pa, da smo pripravili dobre predloge, da smo uspeli zavarovati javni interes in da bomo na koncu dosegli vsaj kompromis, če ne celo konsenza,« je dejal.

Povezane vsebine:

Od 1. februarja bodo avtobusi med Fornačami in Tartinijevim trgom vozili pogosteje

Poziv Okolja Piran k odstranitvi okuženih palm

»Vedno sem skušal dati prednost tistim projektom, ki so jih ljudje bolj potrebovali«