EVROPSKI DAN JEZIKOV

Za ohranjanje bogate jezikovne in kulturne raznolikosti Evrope

Koper, 26. september 2017
Svet Evrope je 26. september razglasil za evropski dan jezikov. Z njim želi spodbuditi zavedanje o kulturni in jezikovni raznolikosti, hkrati pa tudi zavedanje, da učenje jezikov pripomore k boljšemu medsebojnemu razumevanju in odpre vrata novim zaposlitvenim priložnostim. Po Evropi se ob tej priložnosti zvrstijo številni dogodki.

Foto: EK

Evropsko leto jezikov 2001, ki sta ga skupaj organizirala Svet Evrope in Evropska unija, je bilo uspešno pri vključevanju milijonov ljudi v 45 sodelujočih državah. Dogodki v okviru evropskega leta jezikov so obeležili jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujali učenje jezikov.

Zaradi uspeha, ki ga je imelo evropsko leto jezikov, je Svet Evrope razglasil, da bomo 26. septembra vsako leto praznovali kot evropski dan jezikov.

Osnovni cilji evropskega dneva jezikov so opozarjanje javnosti na pomen učenja jezikov in razširjanja nabora jezikov, ki se jih učimo, z namenom spodbujanja večjezičnosti in medkulturnega razumevanja, zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati ter spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in izven nje, za potrebe študija, poklicnega dela, povečevanja mobilnosti ali za zabavo in izmenjavo.

Na spletni strani slovenskega predstavništva Evropske komisije so zapisali, da je večjezičnost eno od temeljnih načel EU, zato komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika.

Po podatkih iz leta 2004 Slovenci tudi v zadnjem desetletju od tujih jezikov v največjem številu govorijo angleško, največ jih ta tuji jezik tudi najbolje obvlada.

Foto: Inštitut za jezikoslovne študije

Po znanju tujih jezikov smo sicer Slovenci med prvo četrtino evropskih držav. V letu 2011 je tuj jezik govorilo 30,8 odstotka ljudi, medtem ko je povprečje za celotno EU 20 odstotkov.

Znanstveno-raziskovalno središče Koper in UP Pedagoška fakulteta organizirata ob Evropskem dnevu jezikov prireditev v okviru projekta Jeziki štejejo. Z naslovom Jeziki Kopra so dogodek posvetili jezikovni različnosti in kulturni pestrosti evropskih okolij in tudi Kopra.

Vse do 20. 30 bodo Skupnost Italijanov Santorio Santorio, etnične skupnosti in kulturna društva v Kopru s svojimi dogodki povezovali jezike in kulture ter se prepletali pri različnih dejavnostih, povezanih z njihovo izvorno kulturo in jezikom, in sicer: s promocijo jezikov in kultur, predstavitvijo našega dvojezičnega okolja, jezikovno dejavnostjo in igrami v tujih jezikih, izdelki in storitvami izvirne kulture, ogledi zakladnice kulture izvornega ali tujega jezika (knjige, noše in drugi simboli), z učenjem izvornega jezika v domačem okolju in drugod ter z drugimi dejavnostmi (kulinarične posebnosti različnih kultur ipd.).

Povezane vsebine:

Letošnja Evropska noč raziskovalcev bo potekala v kar sedmih slovenskih krajih

V Kopru bodo kot prvi v Evropi odprli podružnico najprestižnejše ruske državne univerze

NF