MEDNARODNI DAN BREZDOMCEV

Vsakdo lahko postane brezdomec

Koper, 10. oktober 2017
Mednarodni dan brezdomcev, ki ga obeležujemo danes, so prvič zaznamovali leta 2010, vsako leto na ta dan pa slovenske organizacije za pomoč brezdomcem pripravijo številne dogodke.

Foto: NF

Na Statističnem uradu so ob tem zapisali, da je definicij brezdomstva več, nobena pa ni napačna. Evropska klasifikacija brezdomstva (ETHOS) loči štiri skupine brezdomcev: v prvo uvršča osebe brez strehe nad glavo, v drugo osebe brez stanovanja, v tretjo tiste, ki prebivajo v negotovem, in v četrto tiste, ki prebivajo v neprimernem bivališču. Prvi dve skupini predstavljata vidno (t. i. cestno), drugi dve skupini pa skrito brezdomstvo (ki pogosto vodi v vidno brezdomstvo).

Na uradu so tudi opozorili, da podatkov o brezdomcih ne zbirajo, zato ne morejo odgovoriti na vprašanje, koliko jih je v Sloveniji. Po ocenah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je letos v Sloveniji 2.760 brezdomcev. Gre za grobo oceno na podlagi programov, ki jih sofinancira MDDSZ, vendar v te programe niso vključeni vsi brezdomci, nekateri pa uporabljajo programe različnih organizacij in so zato lahko šteti več kot enkrat. Hkrati tudi beleženje števila brezdomcev v posamezni organizaciji ni natančno.

“Množico uporabnikov (brezdomcev) si je namreč nemogoče poimensko zapomniti, spraševati jih vedno znova po imenu in priimku pa je tudi neprimerno. Da je točno število brezdomcev zares nemogoče določiti, potrjuje tudi podatek društva Brezdomni do ključa, v katerem so združene vse organizacije, ki delajo z brezdomci; po njihovih ocenah je bilo v letu 2016 v Sloveniji nekaj več kot 6.700 brezdomnih oseb,” so pojasnili na uradu.

Foto: NF

Raziskava, ki so jo lani opravile članice društva Humanitarček Ajša Grošelj, Marjana Petek, Nika Gregorčič in Ninna Kozorog med 200 brezdomci po celi Sloveniji, je pokazala, da so brezdomci povprečno stari 42 let, ženske pa 39 let. Na leto povprečno dobesedno na ulici preživijo moški brezdomci kar 131 dni, ženske pa 17 dni. Večina brezdomcev je prisiljenih beračiti. Moški denar največkrat porabijo za cigarete (52 odstotkov odgovorov), alkohol (11 odstotkov), ženske pa za cigarete (61 odstotkov) in “ženske potrebščine” (torej dodatke za osebno higieno, 17 odstotkov).

V društvu Humanitarček opozarjajo na tanko linijo zdrsa na dno, na to, da vsakdo lahko postane brezdomec, pot nazaj pa zmore le peščica. Prav tako v društvu opozarjajo, da je brezdomstvo velika stigma. Ko ima človek naslov na centru za socialno delo ali karitasu, lahko pride v obleki na razgovor za službo, pa zaposlitve ne bo dobil.

Povezane vsebine:

Letošnji svetovni dan duševnega zdravja namenjen duševnemu zdravju na delovnem mestu

NF