INTERVJU

Vsak otrok bi moral uresničevati svoje pravice o lepih počitnicah

Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič od leta 1956 skrbi za zdravje otrok in mladine. MZL kot del Rdečega križa Slovenije deluje skladno s temeljnimi načeli Mednarodne federacije Rdečega križa in polmeseca ter spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega načina življenja s programi zdraviliškega zdravljenja ter drugimi programi za varovanje in krepitve zdravja otrok in drugih ranljivih skupin. O njihovi ponudbi smo se pogovarjali z vodjo MZL mag. Ano Žerjal.

Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič, Foto: arhiv MZL

Kaj vse obsega ponudba Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije?

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je zaradi obmorske klime in zdravilnih učinkov morske vode podelilo MZL-ju status naravnega klimatskega zdravilišča. Na podlagi pogodb z zdravstveno zavarovalnico v zdravilišču tradicionalno zdravimo otroke s kroničnimi obolenji dihal in kožnimi boleznimi ter otroke po poškodbah in operacijah na lokomotornem aparatu. Druga področja dela in naši programi pa so še letovanja otrok in starejših iz socialno ogroženih okolij, zdravstvena letovanja otrok in obnovitvene rehabilitacije skladno z razpisom ZZZS, šole v naravi – skupine otrok iz osnovnih šol in vrtcev, programi plavalnih tečajev in naravoslovne vsebine v sklopu varovanega okolja Debelega rtiča, skupine različnih mladih športnikov na pripravah in druge interesne skupine mladih ter skupine odraslih na zdravstvenih letovanjih in raznih izobraževanjih.

V zadnjih treh letih beležimo najmanj 5-odstotno rast prihodov. V 2017 bomo z vsemi šestimi prodajnimi segmenti skupaj dosegli kar 91.000 nočitev.

Naša ponudba zajema namestitvene zmogljivosti, gostinsko ponudbo, medicinski center in bogato športno infrastrukturo (notranji bazen, zunanji bazen, igrišče za mali nogomet, odbojko, košarko, trim stezo). Na sedmih hektarjih površin se izvajajo vaje za fizioterapijo in druge gibalne aktivnosti, v letu 2016 pa smo predstavili tudi posebno igrišče za male otroke Začaran gozdiček.

Vaši gostje pa niso le mladi, kdo vse vas še obišče?

Naši gostje so stari od nekaj mesecev do poznih let. Letos je štela najstarejša gostja 94 let. Več kot 60 odstotkov otrok na zdraviliškem zdravljenju je mlajših od šest let. Večina otrok, ki prihajajo v MZL, je v starostnem obdobju od 7 do 15 let. V zadnjem času beležimo tudi več prihodov srednješolcev, ki imajo pri nas različne priprave (športniki, naravoslovci …).

MZL je idealen za upokojence, ki želijo uživati v zaščitenem okolju Debelega rtiča. Tradicionalno pri nas letujejo skupine starejših na socialnih letovanjih Rdečega križa Slovenije, poznani pa smo tudi po rehabilitacijskih programih za starejše z določenimi obolenji. Veliko upokojencev prihaja k nam na tri ali petdnevne pakete. Na različna izobraževalna srečanja prihajajo tudi delovno aktivne generacije, tako da je MZL dejansko center za vsa življenjska obdobja.

Prihajajo tudi iz tujine?

Na podlagi državne razvojne pomoči MZL tradicionalno gosti otroke iz Ukrajine in Belorusije. V zadnjih treh letih intenzivno razvijamo sodelovanje z drugimi evropskimi humanitarnimi organizacijami, kot so nacionalne organizacije Rdečega križa ali druge, ki pri nas organizirajo zdravstvena letovanja otrok iz Nemčije, Avstrije in Belgije. Vsako leto nas obiščejo tudi skupine študentov iz drugih evropskih držav (Italija, Francija …). Pri tem velja omeniti Rdeči križ Avstrije in njihovo psihosocialno letovanje otrok, ki so že ali bodo zaradi težke bolezni izgubili enega od staršev.

Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič, Foto: arhuv MZL

Kakšne so vaše nastanitvene zmogljivosti?

Skupaj imamo 130 sob, v katerih je več kot 700 ležišč. V štirih mladinskih domovih je 70 odstotkov zmogljivosti, kjer imamo večposteljne sobe, v dveh objektih pa so dvoposteljne sobe hotelskega tipa z dodatnimi ležišči.
Poslujemo vse leto, praviloma pa smo, razen notranjega bazena, zaprti dva tedna v decembru.

Kaj pomeni za vas podelitev diplome UEFA fundacije za otroke in podpis memoranduma o sodelovanju?

Nogometna zveza Slovenije je prepoznala naše poslanstvo skrbi za zdravje otrok in še posebej naše programe za socialno ogrožene otroke, zato nam je leta 2014 podarila nogometno igrišče z umetno travo dimenzije 20 krat 40 m. Temeljni namen NZS je bil omogočiti tudi depriviligiranim otrokom seznanjanje z igro nogometa, zato vsako poletje njihov profesionalni trener izvaja treninge predvsem za otroke na socialnih letovanjih. Otroci so navdušeni. Naš skupni namen je dosežen, saj je gibanje in veselje otrok na brezskrbnih počitnicah temelj otroškega zdravja.

Memorandum o sodelovanju z EUFA skladom za otroke je za nas nadgradnja zelo dobrega sodelovanja z NZS. Donirana sredstva v višini 50.000 evrov bodo večinoma namenjena petdnevnim nogometnim pripravam mladih iz socialno ogroženih okolij iz vse Slovenije, kar bodo organizirale medobčinske nogometne zveze. Med njimi bodo tudi skupine SOS lige, skupine romskih otrok in skupina otrok iz tujine. Del sredstev bo namenjen izboljšavam na nogometnem igrišču, del pa tudi za športna oblačila in obutev otrok. Prva skupina mladih nogometašev prihaja iz ljubljanske regije že na jesenske počitnice, zadnja skupina pa pride maja 2018. Za otroke bomo organizirali prevoz, nastanitev, prehrano in usposobljene varuhe, NZS pa kakovostne treninge.

Sodelovanje z UEFO in NZS povezuje naše humanitarno poslanstvo za dober razvoj otrok in krepitev njihovega zdravja s socialno komponento, NZS pa izpričuje njihovo družbeno odgovornost na področju dela z mladimi, ki se želijo ukvarjati z zelo popularnim nogometom, pa jim domače okolje tega ne more omogočiti. Seveda je vse povezano tudi z odkrivanjem talentov.

Vaš lastnik je Rdeči križ Slovenije. Ali sredstva zadostujejo za kakovostno delovanje?

Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije je sestavni del Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj in deluje kot poslovna enota RKS. MZL uresničuje vse vrednote in načela, ki usmerjajo vsakodnevno delovanje tako RKS kot tudi MZL – humanost, poštenost, pripadnost in proaktivnost.

Ana Žerjal, Foto: arhiv MZL

V zadnjih letih zaradi ekonomske krize beležimo upad zbranih sredstev na področju socialnih letovanj. Žal je leta 2014 ZZZS tudi zmanjšala sredstva za zdraviliško zdravljenje otrok za eno tretjino. Zato že vrsto let razvijamo tržne programe za mlade s ciljem ponuditi čim boljše vsebine ter čim bolje zasesti vse zmogljivosti.

Kakšna je vaša vizija zdravilišča in letovišča denimo čez deset let?

Z zdravstvenimi, pedagoškimi in animacijskimi programi želimo doseči odličnost pri prepoznavanju MZL kot centra za zdravje otrok. Postopoma obnavljamo objekte in gradimo zunanjo športno infrastrukturo. Želimo imeti zadovoljne goste, ki s svojimi priporočili prispevajo k naši poslovni rasti. Povečujemo kakovost na vseh področjih, naše storitve bomo prilagajali zelo specifičnim vsebinam in potrebam gostov. Razvijamo senzibilnost in proaktivno usmerjanje zaposlenih za zadovoljevanje želja gostov. Povečujemo povezovanje z zunanjimi izobraževalnimi institucijami in strokovnjaki specialisti za posamezna področja in si želimo, da bo MZL še dolgo predvsem kraj, kjer rastejo sanje otrok. V MZL bi moral vsak otrok uresničevati svoje pravice o lepih počitnicah, brezskrbni igri in zadovoljstvu ter tako razvijati vse svoje potenciale.

Ste v zadnjem času uvedli kaj novosti?

Seveda. Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič je razvilo nov inovativen program zdravljenja debelosti in prekomerne telesne mase za otroke in mladostnike. Statistični podatki kažejo, da ima v Sloveniji 20 odstotkov otrok prekomerno telesno maso, šest odstotkov otrok pa je predebelih.

Mednarodni podatki kažejo, da nezdravo prehranjevanje pomembno pripomore k razvoju kroničnih bolezni, kot so debelost, diabetes tipa II, srčno-žilne bolezni in drugih, ki so skupaj odgovorne za 77 odstotkov bremena bolezni pri prebivalcih evropske regije. Prekomerna telesna masa in debelost sta vzrok za približno 80 odstotkov vseh primerov diabetesa tipa II, 35 odstotkov vseh ishemičnih bolezni srca in 55 odstotkov vseh primerov povišanega krvnega tlaka med odraslimi (SZO, 2007).

Program je bil strokovno potrjen na razširjenem strokovnem kolegiju za pediatrijo septembra 2015. Z ministrstvom za zdravje smo sklenili pogodbo za obravnavo štirih skupin po 16 otrok. Program se izvaja na stacionarni način in traja 14 dni. Aktivno vključuje tudi starše. Izvajanje programa sofinancira ministrstvo za zdravje. Prvo skupino gostimo že 21. oktobra letos, dve skupini pričakujemo v letu 2018, zadnjo pilotsko skupino pa načrtujemo februarja 2019.

Otroci bodo ob prihodu pregledani in nato obravnavani v strokovnem timu, ki ga sestavljajo zdravnik, dietetik, psiholog, kineziolog ter fizioterapevt. Program vsebuje uravnoteženo prehranjevanje s petimi obroki na dan, nekatere bodo otroci pripravljali sami v naši demonstracijski kuhinji. Vsebuje tudi veliko gibanja v vodi in na suhem, psihološko podporo in delavnice za krepitev samopodobe in zaupanja vase, aktivno sodelovanje staršev, redne mesečne kontrole s pripravo kontrolnih poročil in raziskav o uspešnosti programa.

Koliko ljudi je zaposlenih pri vas?

MZL zaposluje 60 delavcev, v sezoni pa še okoli 20 dodatnih sezoncev. Za vse programe potrebujemo varuhe prostovoljce, ki so izjemno pomembni, saj brez njih in njihove odgovornosti letovanja in zdravljenja otrok ne bi bila mogoča. Vsako leto usposabljamo nove varuhe , vse o tem je objavljeno na naši spletni strani.
Zavedamo se, da brez sredstev donatorjev ne bi mogli obnavljati mladinskih domov v takem obsegu, zato smo jim zelo hvaležni, da razumejo in podpirajo razvoj naše dejavnosti za otroke.

Povezane vsebine:

Med najbolj razvojno in inovativno usmerjenimi zdravstvenimi ustanovami

Redka školjčna sipina v Ankaranu

Danica Cmrečnjak