SPLETNO OKO

Velike razlike v odzivnosti na prijave sovražnega govora

Ljubljana, 15. februar 2018
V okviru tretjega evropskega spremljanja izvajanja kodeksa ravnanja za preprečevanje nezakonitega sovražnega govora na internetu so tudi pri Spletnem očesu ponovno preverjali odzivnost družbenih omrežij na prijave slovenskih primerov sovražnega govora. Družbena omrežja so skupaj v povprečju odstranila 78,3 odstotka prijavljenih vsebin.

Foto: Spletno oko

Kot so pojasnili na točki za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu kodeks predstavlja enega izmed osrednjih ukrepov, s katerim se Evropska komisija sooča s perečo problematiko internetnega sovražnega govora. Konec maja 2016 so ga podpisala IT podjetja Facebook, Twitter, YouTube in Microsoft. Na Spletnem očesu z zadovoljstvom zgotavljajo, da tretji monitoring potrjuje napredek podpisnikov pri izpolnjevanju zaveze, da bodo na večino zahtevkov za odstranitev nelegalnega sovražnega govora odgovorili v manj kot 24. urah ter da bodo, če bo to nujno, odstranili ali onemogočili dostop do tovrstnih vsebin.

“Družbena omrežja so v povprečju odstranila 70 % primerov sovražnega govora, ki so jih prijavile organizacije iz 27 držav, članic EU. V prvem monitoringu leta 2016 je ta delež znašal zgolj 28 %, v drugem maja 2017 pa 59 %. Facebook je odstranil 79,8 %, Youtube 75 %, Twitter pa 45,7 % prijavljenih spornih vsebin. Od skoraj 3.000 prijav so jih 60 % oddale organizacije anonimno, kot običajni uporabniki, 40 % pa preko posebnih kanalov – t.i. opcija verodostojnega prijavitelja,” pojasnjuje Spletno oko.

Dodali so, da se odzivnost IT podjetij izboljšuje tudi za prijave iz Slovenije, saj so v povprečju odstranila 78,3 % vseh prijavljenih primerov sovražnega govora, medtem ko je v drugem monitoringu ta delež znašal 57 %, v prvem pa ni bil odstranjen niti en primer.

Vse primere sovražnega govora smo najprej prijavili kot običajni uporabniki, nato pa ob neodstranitvi tretjino prijavili še kot t.i. verodostojni prijavitelji. Slednje predstavlja alternativno obliko prijave, ki jo družbena omrežja omogočajo nekaterim organizacijam na tem področju.

Na točki za prijavo sovražnega govora kljub temu opozarjajo, da so razlike v uspešnosti odstranjevanja sovražnega govora med posameznimi IT podjetji še vedno velike. Facebook se je z odstranitvijo ali s pojasnilom o neodstranitvi v 24 urah odzval na vse posredovane prijave, tako je odstranil tudi 69 % primerov na podlagi običajnih prijav. Čisto drugače je bilo pri Twitterju, ki na običajen način prijave ni odstranil niti enega primera, po stopnjevanju prek kanala verodostojnih prijaviteljev pa le 25 %. Youtube je odstranil 29 % na običajen način prijavljenih primerov, ker pa niso prejeli nikakršnega obvestila, ni znano, če je bila to reakcija na njihove prijave.

Foto: Spletno oko

Upravljavci Spletnega očesa opažajo napredek IT podjetij v primerjavi z drugim monitoringom, tudi Twitterja in Youtuba, ki sta bila še v prejšnjem spremljanju kodeksa popolnoma neodzivna, pozdravljajo pa tudi novico, da sta se kodeksu v januarju priključila Instagram in Google+.

“Z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da so družbena omrežja bolj kot za prijave običajnih uporabnikov dovzetna za prijave verodostojnih prijaviteljev, saj menimo, da bi morala z vso zavzetostjo obravnavati vse prijave. S tem povezana je tudi druga težava, da namreč običajni uporabniki pogosto ne vedo, kakšne so možnosti za prijavo, saj so informacije o tem na družbenih omrežjih pogosto skrite ali težko dostopne, so še poudarili.

Javnost zato pozivajo, da primere prijav sovražnega govora, na katere ni bilo odgovora ali pri katerih obstaja sum, da so bile neupravičeno zavrnjene, posredujejo na prijavno točko Spletno oko, na elektronski naslov info@spletno-oko.si. Prijave bodo namreč preučili in vas obvestili o ugotovitvah.

 

Povezane vsebine:

Dan varne rabe interneta: Prijaznejši internet se začne s teboj

Naučiti se moramo zdrave uporabe digitalnih vsebin

Ujeti v mrežo družbenih omrežij