1. ŠOLSKI DAN

Več kot 257 tisoč šolarjev nazaj v šolske klopi

Koper, 3. september 2018
Danes je zazvonil prvi zvonec novega šolskega leta. Poletnih počitnic je konec za 257.369 slovenskih šolarjev ̶ med njimi 184.169 učencev in 73.200 dijakov. Prvič bo skozi šolska vrata vstopilo 21.874 prvošolčkov in 19.600 dijakov. Prvošolčkov je skoraj toliko kot lani, dijakov prvih letnikov pa dobrih dva tisoč več. Z novim šolskim letom novosti tudi v šolskem programu in delavniku.

Foto: MIZS

Na šolskih hodnikih in v učilnicah bo po dveh mesecih poletnih počitnicah spet slišati vesel vrvež. Prvošolčke čakajo svečane prireditve, medtem ko lahko dijaki prvih letnikov pričakujejo, da bodo danes ‘fazanirani’ s strani dijakov višjih letnikov. A ker mora biti prvi šolski dan pozitivna izkušnja za vse, so nekatere srednje šole pozvale dijake, naj na ta dan ne ponižujejo dijakih prvih letnikov.

Ministrica za izobraževanje znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, Maja Makovec Brenčič, je v poslanici ob začetku šolskega leta zapisala, da ”šola niso samo obveznosti, ocene, učenje, domače naloge”, ampak tudi prostor, kjer se sklenejo prijateljstva, kjer so šolarji aktivni in ustvarjalni. Šolarje je pozvala naj bodo strpni, sodelujoči, spoštujoči do ostalih in naj pomagajo drug drugemu. Vzgojo in izobraževanje je izpostavila kot enega od ključnih stebrov naše družbe. Zahvalila se je tudi vzgojiteljem, učiteljem in profesorjem, ki s svojim poslanstvom širijo obzorja otrokom in soustvarjajo družbo znanja.

V letošnjem šolskem koledarju so predvidene tri delovne sobote, dve bosta nadomestili dva pouka prosta dneva. V soboto, 29. septembra, bodo v šolah nadomeščali 24. december in tako podaljšali novoletne počitnice, z delovno soboto, 11. maja 2019, pa si bodo zaslužili prosti petek, 3. maja, in tako podaljšali prvomajske počitnice. Tretjo delovno soboto so dodali, ker bi sicer imelo novo šolsko leto premalo šolskih dni. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole namreč določa, da pouk od 1. do 8. razreda ne sme trajati manj kot skupaj 189 dni, v 9. razredu pa ne manj kot skupaj 174 dni. Po šolskem koledarju 2018/2019 je od 3. septembra, ko se začne pouk, pa do zaključka pouka skupaj 188 dni pouka, zato je bilo treba dodati še eno delovno soboto.

Največ novosti bodo morali sprejeti ravnatelji in učitelji osnovnih šol. Na predvidoma 144 osnovnih šolah bodo poskusno organizirali razširjen program, ki bo nekoliko drugačen kot doslej. Na 125 osnovnih šolah bodo učenkam in učencem omogočili dodatne dejavnosti na področju gibanja in zdravja, na 19 osnovnih šolah pa bodo poleg spremenjenega razširjenega programa poskusno vrnili obvezno učenje dveh tujih jezikov v zadnji triadi devetletke, obenem pa bo na teh šolah za prvošolčke obvezno učenje prvega tujega jezika, seveda ob predhodnem soglasju staršev. Z novim modelom razširjenega programa se bo za dve uri tedensko v 7. razredu in dve uri tedensko v 1. razredu povečal obvezni del programa. Učenci se bodo v razširjeni program še naprej vključevali prostovoljno.

Foto: CC

Osnovni namen poskusa je preveriti različne izvedbene modele prenovljenega koncepta razširjenega programa in izvajanje obveznega prvega tujega jezika v 1. razredu in drugega tujega jezika v 7. razredu. 19 šol bo poskus izvajalo v celoti, 125 šol pa le enega od predvidenih sklopov, ki vključuje dejavnosti s področja gibanja in zdravja (45 minut dodatnega gibanja na dan).

V poskusu bo preverjeno izvajanje dejavnosti razširjenega programa, ki jih bodo šole ponudile učencem, zato na šolah že poteka intenzivna priprava izvedbenih modelov, ki jo vodi Zavod RS za šolstvo. Pri konceptualni in vsebinski zasnovi razširjenega programa, ki se bo preverjal s poskusom, so sodelovali strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo, ministrstev ter različnih šol in fakultet.

V srednjih šolah se spremembe nanašajo na polnoletne dijake, saj bodo starši po novem potrebovali njihovo soglasje, denimo za vpogled v ocene. Razširja se tudi program vajeništva.

Z novim šolskim letom bo začela veljati enotna ureditev delovnega časa učiteljic in učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. Doslej ni bilo točno določeno, koliko ur mora učitelj opraviti, zato je prihajalo do razlik med šolami pri vrednotenju del in razporejanju delovnega časa. Po novem naj učitelji ne bi delali več ali manj, kot jim nalaga 40-urna tedenska delovna obveznost. Njihove obveze pa bodo zdaj zapisane in bolj jasno načrtovane v individualnih letnih načrtih.

Na obali sta z novim šolskim letom na voljo dva srednješolska programa, na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran imajo prve dijake, ki se izobražujejo v programu Elektrikar, na Srednji tehniški šoli Koper pa je novost program Mehatronik operater.

Uredništvo

Povezane vsebine:

Pobarvanka o prometni varnosti za prvošolčke

Osveščanje javnosti o prepovedi kajenja v vozilih