SEJA OBČINSKEGA SVETA

V Izoli se nadejajo novih delovnih mest in večje prepoznavnosti

Izola, 17. februar 2018
Na sredini 25. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki s sprejetjem dopolnitev Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka omogočili nadaljnji potek umestitve Centra lesne odličnosti InnoRenew CoE v Izoli.

Foto:Občina Izola

Kot so sporočili na izolski občini, so svetniki uvodoma sprejeli uradno prečiščeno besedilo Odloka o tržnem redu z obsežnimi spremembami in dopolnitvami tistega iz leta 2006. V prvi obravnavi so sprejeli tudi Odlok o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v občini Izola, ki je posledica novega Zakona o športu.

Na prejšnji, decembrski redni seji je občinski svet obravnaval in sprejel predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v prvi obravnavi, na sredini seji pa je bil odlok sprejet v drugem branju. Prav tako so sprejeli spremenjen in dopolnjen letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018. Po skrajšanem postopku so sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah, ki je tako usklajen z novo zakonodajo. Seznanili so se tudi z ukrepi občinske uprave v zvezi s poslovanjem javnega zavoda Zdravstveni dom Izola.

Na občini so pozdravili tudi delo članov Statutarno-pravne komisije, ki je zaradi zakonodajnih zahtev že dalj časa pripravljala osnutek novega statuta občine. Svojo nalogo naj bi namreč odlično opravili, saj je bil Statut Občine Izola potrjen soglasno.

Dodali so še, da so svetniki po skrajšanem postopku Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka, ki stopi v veljavo naslednji dan po objavi. V 15. členu dopolnjenega odloka se v skladu z zakonom opredeli dodatna možnost Občine, da komunalni prispevek oprosti tudi pri gradnji posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo.

Tako bo lahko oprostila plačilo komunalnega prispevka Centru lestne odličnosti, ki bo na območju Univerzitetnega kampusa v Livadah izvajal raziskovalno dejavnost, je povedal Marko Starman, vodja Urada za prostor in nepremičnine.
Občina Izola verjame, da bo center Izoli prinesel pomemben razvoj tako mesta kot širše okolice, saj bo zagotovil številna nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Raziskovalna dejavnost bo Izoli prinesla večjo prepoznavnost, hkrati pa bo omogočala pridobivanje novih projektov ter finančnih sredstev za njihovo izvedbo, ki se bodo lahko uresničili tako v Izoli kot v njeni bližnji okolici.

 

Povezane vsebine:

Pomembna obletnica za Osnovno šolo Dante Alighieri v Izoli

Center odličnosti v Izoli kmalu z gradbenim dovoljenjem

»Izola je uvrščena med vodilne destinacije v mediteranski makroregiji«