REKONSTRUKCIJA PREŠERNOVE CESTE

V Izoli postopoma uresničujejo vizijo celostne prometne strategije

Izola, 14. december
Na delu Prešernove ceste v Izoli že nekaj časa poteka rekonstrukcija, ki pa prehaja v fazo, ko je podoba prenovljene ceste že vidna. Zdaj so na vrsti peš površine in kolesarske steze, za ureditev katerih je Občina Izola objavila javno naročilo za izbiro izvajalca.

Foto: Občina Izola

Na izolski občini so zapisali, da rekonstrukcija Prešernove ceste predstavlja enega od ukrepov celostne prometne strategije na področju hoje in kolesarjenja, izvedena pa bo v dveh fazah. Z deli med avtokampom Jadranka in Kajuhovo ulico so začeli že sredi oktobra, prva faza pa obsega urejanje meteorne kanalizacije, obnovo cestišča po celotnem odseku in delno tudi gradnjo pločnika na južni strani ceste (od krožišča pri avtokampu do povezovalne ceste proti Delmarju). Na odseku so predvideni trije prehodi za pešce, ki bodo urejeni na dvignjenih platojih in opremljeni z opozorilnimi utripali.

Večina del je sicer že opravljenih, zaradi obilnega dežja pa se bo zaključek prve faze nekoliko zavlekel. V Grafistu načrtujejo, da bodo dela zaključena sredi januarja prihodnje leto, kolikor bo trajala tudi polovična zapora cestišča, odprta v smeri od avtokampa proti Kajuhovi ulici. Investicijska vrednost prve faze rekonstrukcije znaša 278.808 evrov, so zapisali na izolski občini.

V teku obnovitvenih del so na novo vgradili kabelsko kanalizacijo za napeljavo telekomunikacijskih vodov, obnovili pa so tudi dotrajano vodno instalacijo. Hkrati z deli na cestišču je potekala prenova bencinske črpalke na južni strani Prešernove, v smeri proti Kopru.

Druga faza predvideva ureditev kolesarske in pešpoti na severni strani Prešernove ceste, za kar je občina že objavila javno naročilo za izvajalca del. Ker so na občini za uresničitev projekta prisluhnili številnim pobudam občanov, verjamejo, da bo Prešernova cesta po prenovi prijaznejša za pešce in kolesarje, hkrati pa varnejša za vse udeležence v prometu. Ocenjena vrednost del v drugi fazi znaša 418.000 evrov.

Da bodo občanke in občanke radi uporabljali novo sprehajalno pot, bodo ob njej postavili koše za smeti, klopi ter javno razsvetljavo, da bodo sprehodi še prijetnejši, pa jo bodo okrasili z drevoredom pinij, grmovnicami in oleandri. Ohranili bodo tri obstoječe stare pinije, na novo pa zasadili več kot 40 iglavcev.

Na občini dodajajo, da želijo s projektom izboljšati privlačnost in kakovost življenjskega prostora v urbanih območjih ter doseči večjo mobilnost pešcev in kolesarjev, s čimer postopoma uresničujejo vizijo ureditve prometa, zastavljeno v okviru Celostne prometne strategije do leta 2035. Občina je projekt za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti prijavila tudi na razpis za pridobitev sredstev, tako da bo delno sofinanciran iz kohezijskega sklada Evropske unije ter iz državnega proračuna.

Občina Izola, NF

Povezane vsebine:

Župan je tisti, ki pove, kam želi

“Na mladih svet stoji. Zakaj ne bi tudi Izola?”