PRAVNI NASVETI

Stvarne napake in garancija

Pogosto se zgodi, da po nakupu nekega izdelka ugotovimo, da ta ne deluje tako, kot bi moral, oz. da nima lastnosti, ki bi jih moral imeti. Tako naša bralka piše, da je pred nekaj meseci pri trgovcu kupila nov mobilni telefon, ob uporabi pa je ugotovila, da se čez čas sam od sebe ugasne. Napravo je zato odnesla nazaj v trgovino, in ker se je napaka pojavila znotraj garancijskega roka, so telefon poslali na popravilo.

Ko je bralka po več tednih končno dobila telefon nazaj, se je po nekaj dnevih ista napaka ponovila. Prodajalec se je bralki opravičil in ji ustrežljivo pojasnil, da bodo aparat pač ponovno poslali na popravilo, bralka pa s takšno rešitvijo seveda ni zadovoljna: telefon je namreč kupila zato, da ga bo uporabljala, in ne želi nanj spet čakati več tednov, zato sprašuje, kaj lahko stori. Gre za, žal, pogosto situacijo, tudi sicer dobivam veliko vprašanj z isto ali podobno problematiko. Govora je o varstvu potrošnikov.

Zakon o varstvu potrošnikov posebej ureja razmerja med prodajalcem in kupcem, ko je prodajalec pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, kupec pa fizična oseba, ki kupuje blago za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti – te določbe se torej ne nanašajo na blago, ki ga kupujejo samostojni podjetniki za potrebe opravljanja svoje dejavnosti. Zakon med drugim natančno določa obveznosti prodajalca, ki jih z nobenim dogovorom med strankama ni mogoče izključiti ali kako drugače omejiti.

Po zakonski definiciji je napaka stvarna, če blago nima tistih lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za posebno rabo, če je tako bilo med strankama izrecno dogovorjeno (na primer na podlagi posebnih zahtev kupca, modelov, vzorcev in podobno).

Razlika med garancijo in jamstvom za stvarne napake

Potrošniki pogosto ne ločujejo upravičenosti, ki jim gredo na podlagi garancije, od tistih, ki jim pripadajo na podlagi uveljavljanja stvarnih napak. Nekoliko poenostavljeno je bistvena značilnost garancije ta, da se z njo prodajalec zaveže, da bo blago v garancijskem roku brezplačno popravil ali zamenjal. Na prodajalcu je torej izbira med tema dvema možnostima, kupec na to nima vpliva. Garancijski roki so sicer različno dolgi, vendar načeloma trajajo od enega do več let.

Pri jamstvu za stvarne napake pa je govora o več možnostih, ki jih ima kupec (in ne prodajalec!), ko ugotovi, da kupljeno blago nima pričakovanih odlik. Zato ima potrošnik ob ugotovitvi napake možnost izbire: ali bo uveljavljal brezplačno popravilo znotraj garancijskega roka – nad čemer pa naša bralka povsem upravičeno ni navdušena – ali pa bo uveljavljal stvarno napako, ki potrošniku nudi celo vrsto dodatnih, zanj zelo ugodnih možnosti.

Če se stvarna napaka na blagu pojavi v roku šestih mesecev od dneva nakupa (v določenih primerih tudi kasneje), lahko kupec – poleg povsem razumljive zahteve po odpravi napake – uveljavlja tudi eno izmed naslednjih možnosti: zamenjavo izdelka z novim izdelkom, vračilo dela kupnine v sorazmerju z napako ali vračilo celotne kupnine. V primeru uveljavljanja stvarnih napak je torej povsem v rokah kupca – potrošnika, za katero od ponujenih možnosti se bo odločil: prodajalec na to nima vpliva, odločitev potrošnika je prisiljen sprejeti. Če je torej za bralko ponovno pošiljanje telefonskega aparata na popravilo nesprejemljivo, lahko od prodajalca zahteva, da ji aparat preprosto zamenja z drugim telefonom ali pa da ji del kupnine vrne (in se sprijazni z napako na izdelku), lahko pa telefonski aparat enostavno vrne in zahteva vračilo celotne kupnine. Poleg tega je upravičena tudi do povračila morebitne škode (na primer zaradi vračila blaga v trgovino).

Bralki zato svetujem, da se oglasi pri prodajalcu in zahteva bodisi nov telefon bodisi vračilo kupnine, starega pa naj prodajalcu vrne. Iz izkušenj bi sicer lahko trdil, da prodajalci nad uveljavljanjem stvarnih napak niso navdušeni, in – če je le mogoče – poskušajo kupce prepričati v uveljavljanje popravila v garanciji, saj je to zanje bistveno ugodneje. Ker pa je ta izbira v rokah kupca in ne prodajalca, naj kupci pri teh svojih zahtevah vztrajajo. Vendar pozor: svoje pravice lahko kupec uveljavlja le, če bo o napaki predhodno (ali sočasno) pisno obvestil prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Robert Smrekar, magister prava

Svoja vprašanja pošljite na: info@pravna-pisarna.si ali na uredništvo na naslov: info@primorski-odmevi.si

Povezane vsebine:

Osebni stečaj?

Dolgovi (nekdanjih) zakoncev

Skupno premoženje (nekdanjih) zakoncev