REZULTATI RAZISKAVE

Sporočila, napisana z roko, izražajo več naklonjenosti

Ljubljana, 2. september 2018
V letos ustanovljenem društvu Radi pišemo z roko so predstavili rezultate raziskave o odnosu mladih in odraslih do pisanja z roko, v kateri je sodelovalo več kot 870 učencev in učiteljev. Kar 82 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da si zapomnijo več, če pišejo z roko.

Foto: WK

Kot je dejala predsednica društva, Mirjana Jazbec, za STA, je kar 74 odstotkov sodelujočih zanikalo trditev, da je pisanje z roko v času, ko imamo računalnike, izgubilo svoj pomen. Hkrati je enak delež (45 odstotkov) vprašanih tako potrdilo kot zanikalo trditev, da družabni mediji, kratka sporočila in pametni telefoni dobro nadomeščajo pisanje z roko.

Po besedah predsednice je raziskava pokazala tudi, da udeleženci še vedno radi pišejo z roko in da jim ni vseeno, ali dobijo čestitke za rojstni dan napisane z roko ali z računalniško tipkovnico. Kar 84 odstotkov vprašanih je bilo namreč prepričanih, da so sporočila, napisana z roko, bolj osebna, saj vključujejo čustva in razum.

Pomembna ugotovitev raziskave je tudi ta, da si mladi več zapomnijo, če pišejo z roko. Kar 84 odstotkov si namreč med učenjem dela še vedno dela zapiske z roko.

Foto: WK

V društvu so z raziskavo zadovoljni, saj je po njihovem mnenju pisanje z roko dobro, saj izraža našo individualnost in izvirnost, poleg tega pa ne gre le za uporabo pisala, ampak za izvirno spretnost, ki jo lahko razvijamo z vajo.

“Pri pisanju z roko pa po ugotovitvah strokovnjakov naši možgani delujejo bolj kompleksno kot pri pisanju z računalnikom,” je pojasnila Jazbečeva.

Prav tako informacija, napisana z roko, v spominu ostane dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost. Hkrati je Jazbečeva dodala, da če osebna sporočila, kot so čestitke, izrazi sožalja, pohvale in zahvale, napišemo z roko, s tem izražamo več naklonjenosti in spoštovanja.

V raziskavo je bilo vključeno približno enako število osnovnošolcev, dijakov in učiteljev, izvedli pa so jo v marcu in aprilu, tudi med letošnjim prvim Tednom pisanja z roko. V projekt je bilo vključenih več kot sto ustanov in več kot 9000 udeležencev.

Uredništvo