ŠOLSKA SHEMA

Spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad otrok s pomočjo programa EU

Bruselj, 4. september 2018
Z začetkom šolskega leta se v državah Evropske unije nadaljuje program za razdeljevanje sadja, zelenjave in mleka. Šolska shema, ki naj bi spodbujala zdrave prehranjevalne navade otrok, je dosegla več kot 30 milijonov šolarjev, saj so vanjo v celoti ali delno vključene vse države članice.

Foto: EK

Šolska shema EU, ki naj bi spodbujala zdrave prehranjevalne navade otrok, zajema razdeljevanje sadja, zelenjave in mlečnih proizvodov ter posebne izobraževalne programe za poučevanje šolarjev o pomenu dobre prehrane in o tem, kako se hrana proizvaja.

S povečanjem števila sodelujočih šol je v šolskem letu 2018/2019 pobuda za zdravo prehranjevanje dosegla več kot 30 milijonov otrok v EU.

“Pomembno je vedeti, od kod prihaja hrana in koliko truda zahteva njena proizvodnja. Šolske sheme EU otrokom omogočajo, da izvejo več o kmetijstvu in proizvodnji hrane ter pokusijo kakovostne izdelke z visoko hranilno vrednostjo. Nikoli ni prezgodaj za uživanje v dobri hrani!” je o pobudi dejal evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan.

Foto: EK

V okviru sheme se vsako šolsko leto dodeli 150 milijonov evrov za sadje in zelenjavo, 100 milijonov evrov pa za mleko in druge mlečne izdelke. Slovenija je tako skupno dobila dobrih milijon 50 tisoč evrov. Čeprav je sodelovanje prostovoljno, so se shemi v celoti ali delno priključile vse države članice. Te imajo tudi možnost, da za financiranje sheme poleg pomoči EU prejmejo tudi nacionalno pomoč.

Pri izbiri proizvodov, ki se razdeljujejo, se upoštevajo zdravstveni in okoljski vidiki, sezonskost, raznolikost in razpoložljivost. Države članice lahko spodbujajo lokalno ali regionalno nabavo, ekološke proizvode, kratke dobavne verige, okoljske koristi in sheme kakovosti kmetijskih proizvodov.

Razdeljevanje sadja, zelenjave in mleka spremljajo različne izobraževalne dejavnosti za šolske otroke. Skoraj vse države so ustanovile odbore, v katerih so sodelovali organi in deležniki v kmetijskem, zdravstvenem in izobraževalnem sektorju.

Uredništvo