ARBITRAŽA

Slovenski pravniki pozivajo Hrvaško k udejanjanju arbitražne odločbe

Slovenija, 3. april 2018
Ugledni slovenski pravniki so pozvali Hrvaško, naj uresniči odločbo arbitražnega sodišča glede meje s Slovenijo in naj spoštuje evropsko pravo. Pod poziv sta se podpisali Zveza društev pravnikov Slovenije in Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenijeter več slovenskih mednarodnih pravnikov.

Foto: Nataša Fajon

Podpisniki poziva v uvodu izpostavljajo vse ključne korake reševanja vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško, začenši z nespornim dejstvom, “da sta slovenski in hrvaški narod vselej živela v sožitju in miru, brez medsebojnega vojskovanja in nerešljivih sporov, navzlic občasnemu nestrinjanju”, ter z nespornim zaključkom, ko “je arbitražni tribunal 29. junija 2017 razglasil končno razsodbo o kopenski in morski razmejitvi med Hrvaško in Slovenijo, ki je del mednarodnega prava, zato bi morali obe pogodbenici v skladu z Arbitražnim sporazumom v šestih mesecih ukreniti vse potrebno za izvajanje razsodbe, vključno s spremembo nacionalne zakonodaje, a Hrvaška tega še ni storila.

Zaradi ostre politične retorike, ki negativno vpliva na dobrososedske odnose in sodelovanje na vseh področjih, so vsi podpisani “v evropskem in mednarodnem duhu mirnega in prijateljskega reševanja sporov ter z vso strokovno odgovornostjo in zaskrbljenostjo” naslovili poziv predsednici države Kolindi Grabar – Kitarović, predsedniku vlade Andreju Plenkoviću, predsedniku sabora Gordanu Jandrokoviću in vsem hrvaškim kolegicam in kolegom pravnikom, naj zagotovijo spoštovanje temeljnih vrednot Evropske unije, ki so predpisane s Pogodbo o Evropski uniji, od katerih je ena najpomembnejših vladavina prava oziroma pravna država, ki vključuje spoštovanje mednarodnega prava, ter naj Hrvaška v skladu z evropskim primarnim pravom upošteva načelo lojalnega sodelovanja, na podlagi katerega so se Evropska unija in države članice dolžne medsebojno spoštovati in pomagati pri izpolnjevanju nalog iz Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Foto: Dnevipravnikov.si

Prav tako hrvaške predstavnike še pozivajo, naj Hrvaška nemudoma preneha s kršitvami Arbitražnega sporazuma, arbitražne odločbe in sekundarnega evropskega prava, vključno z Uredbo (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki, v sodelovanju s Slovenijo dosledno implementira odločbo arbitražnega sodišča z dne 29. junija 2017, ki je dokončna in pravno zavezujoča.

V imenu Zveze društev pravnikov Slovenije se je podpisal zasl. prof. dr. Lojze Ude, predsednik, v imenu Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije prof. dr. Darja Senčur Peček, predsednica, ter individualni podpisniki: prof. dr. Marko Pavliha, izr. prof. dr. Vasilka Sancin, asist. Boštjan Koritnik, zasl. prof. dr. Ciril Ribičič, prof. dr. Verica Trstenjak, izr. prof. dr. Patrick Vlačič, prof. dr. Ernest Petrič, dr. Dominika Švarc Pipan, dr. Urška Kežmah, Bojan Kmetec Rošic, mag. Jana Rodica, Eda Kodrič.

Povezane vsebine:

Zdaj imamo na svoji strani tudi mednarodno pravo

Zmagal je razum