SEJA OBČINSKEGA SVETA

Šared korak bliže gradnji komunalne infrastrukture

Izola, 30. oktober 2017
Na petkovi 23. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so se svetniki seznanili z aktivnostmi, ki jih Občina izvaja na območju Šareda in razsežnostmi posledic nedavnega neurja. Sprejeli so nov odlok, ki celovito ureja problematiko oglaševanja na površinah v lasti ali upravljanju Občine ter potrdili ustanovitev neodplačne stavbne pravice  v korist Zavoda InnoRenew Coe, s čimer so omogočili nadaljevanje postopkov prostorskega umeščanja centra lesne odličnosti na območje Univerzitetnega kampusa Livade. Direktor občinske uprave je predstavil pridobitev dopolnitve voznih redov avtobusnih prevozov na relaciji Izola – bolnišnica.

Foto: Občina Izola

Uvodoma je župan predstavil razsežnosti posledic nedavne ujme in oceno škode, ki jo je povzročila velika količina padavin s točo v zelo kratkem času, ter se še enkrat zahvalil vsem sodelujočim, ki so pomagali pri odpravljanju posledic.

Poenostavljeno in poenoteno obračunavanje takse

V drugi obravnavi je bil sprejet nov Odlok o taksi za oglaševanje prodaje blaga in storitev v Občini Izola, s katerim želi Občina poenostaviti in poenotiti obračunavanje takse po področjih ter za vse taksne predmete enako, ne glede na tom ali gre za pano, tendo, zastavo, svetlobni napis ali steber. Za manjše objekte se takšna obveznost zniža, za velike pa nekoliko poveča.

»Spodbujamo manjše oblike oglaševanja, z manjšim vplivom na prostor in okolje, » je poudaril mag. Marko Starman, vodja Urada za upravljanje z občinskim premoženjem.

Šared korak bliže gradnji komunalne infrastrukture

Župan in pristojne strokovne službe so predstavili aktivnosti, ki jih Občina Izola izvaja na območju Šareda. Ocenjena vrednost izvedbenih del za prvo fazo komunalnega opremljanja, vključno z nakupom zemljišč in izgradnjo zbirnega fekalnega  kanala Izola – Šared, je 4,2 milijona evrov. V skladu z razpoložljivimi sredstvi bo Občina najprej pristopila k ureditvi zbirnega fekalnega kanala Šared – Izola in delni izvedbi opremljanja na območju Šareda, kjer bodo nakupi zemljišč zaključeni. Še v tem letu bo objavljen javni razpis, s katerim bo Občina Izola iskala najugodnejšega izvajalca za delno izvedbo prve faze, za katero je na voljo 1,5 milijona evrov. V tej vsoti so všteti odkupi zemljišč za razpisano fazo del, ki so predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne infrastrukture. Izvajalec del bo predvidoma izbran do decembra, dela pa se bodo začela izvajati po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Foto: Občina Izola

Center lesne odličnosti InnoRenew CoE prihaja v Livade

Občinski svetniki so na seji potrdili neodplačno ustanovitev stavbne pravice v korist zavoda InnoRenew na delu območja Univerzitetnega kampusa Livade, s čimer so omogočili nadaljevanje postopkov prostorskega umeščanja raziskovalnega centra na območje. Gre za raziskovalni center za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, s  poudarkom na razvoju inovacij, relevantnih za industrijo. Nudil bo podporo podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter se povezoval s pripravljavci javnih politik, da bi spodbujali in podpirali podjetja in raziskave v gozdno-lesnem sektorju. Center bo večnadstropni in največji leseni objekt v Sloveniji, ki bo imel tudi širši pomen za javnost. Predstavljal bo nov razvojni potencial za občino Izola, kot tudi za širšo regijo.

S 1. novembrom dodatni avtobusni prevozi

Pred zaključkom seje je mag. Marko Unterlechner, direktor občinske uprave, podal vzpodbudno informacijo o dopolnitvi voznih redov avtobusnih prevozov na relaciji Izola – bolnišnica. S 1. novembrom bo namreč uvedenih šest novih avtobusnih voženj, ki bodo vsak dan povezovale center Izole z bolnišnico, vse do 20. ure. Že nekaj časa pa avtobusi znova ustavljajo na avtobusnem postajališču ob izolski stari reševalni postaji.

Povezane vsebine:

Komunala Izola priskočila na pomoč občanom pri sanaciji škode po neurju

Zlato priznanje Kopru v kategoriji večjih mest in Izoli v kategoriji turističnih krajev

“Na mladih svet stoji. Zakaj ne bi tudi Izola?”

Poslanstvo Bunkerfesta je spodbujanje ohranjanja lokalne glasbene scene

Občina Izola