10 LET SVETILNIKA

Prva okrogla obletnica občasnika Svetilnik

Koper, 17. februar 2018
Ob 10. obletnici izhajanja Občasnika za mlade zanesenjake, Svetilnik, ki ga izdajajo obalni javni zavodi, so na včerajšnji novinarski konferenci v Gledališču Koper – to je bilo pred desetletjem tudi pobudnik za izdajo omenjene publikacije – predstavniki izdajateljev in financerjev spregovorili o prvem desetletju publikacije. Revija, do danes je izšlo 41 številk, učence prve triade osnovnih šol na zabaven in interaktiven način seznanja s kulturnimi vsebinami oz. dejavnostjo posameznega zavoda. Izdajatelji in financerji so ob obletnici obljubili, da bo Svetilnik kljub težavam, s katerimi se srečujejo, izhajal tudi v prihodnje.

Kot so pojasnili v koprskem gledališču, je Svetilnik izjemen primer združevanja obalnih ustanov, racionalizacije dela in sredstev. A občasnik, ki praznuje svojo prvo okroglo obletnico, nima samo povezovalne vloge, so poudarili, temveč predvsem izobraževalno. Publikacija namreč bralce seznanja s temami in področji dejavnosti petih obalnih ustanov na način, primeren njihovi starosti – ob pomoči staršev je primeren celo za vrtčevske otroke.

Otroci tako dobijo podroben pregled nad aktivnostmi Gledališča Koper, Pokrajinskega muzeja in arhiva Koper, italijanske skupnosti Giuseppe Tartini iz Pirana ter Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Pred časom sta od projekta zaradi pomanjkanja sredstev in zaposlenih, ki bi v zavodih skrbeli za pedagoško dejavnost, odstopila Obalne galerije Piran in piranki Pomorski muzej Sergej Mašera.

Katja Pegan, direktorica Gledališča Koper in pobudnica za izdajanje Svetilnika, je na novinarski konferenci opozorila predvsem na njegovo povezovalno vlogo.

»Gre za vzorčen model sodelovanja javnih zavodov v Sloveniji, predvsem pa za zavedanje, da smo le povezani lahko močnejši,« je poudarila.

Tone Baloh, ravnatelj OŠ Koper je publikacijo, ki izide trikrat na leto, brezplačni izvodi pa so učencem na voljo v obalnih osnovnih šolah in knjižnicah, označil kot »zadetek v polno«.

»Gre za publikacijo, ki pritegne, ponuja in opozarja. Pedagogi jo uporabljajo pri delu z učenci pri jutranjem varstvu, v podaljšanem bivanju in tudi pri pouku,« je dejal in dodal, da Svetilnik zaradi prispevkov v italijanskem jeziku služi kot vzorec in vzor dvojezičnosti.

Dramaturginja Samanta Kobal je urednica Svetilnika vse od prve številke.

»Zamisel o publikaciji je zrasla iz želje po širitvi kulture in kulturnih vsebin med otroki, iz želje, da dejavnosti posameznih kulturnih javnih zavodov spoznajo tudi otroci, primerno svoji starostni stopnji in jeziku, ki ga razumejo,« je dejala.

Zato je tudi vsebina interaktivno zasnovana; izrazita likovna podoba, pobarvanke, kvizi, anagrami, preproste križanke, likovne naloge in natečaji, kratki, toda nadvse zanimivi opisi itd. Takšna oblika otrokom približa vsebino, ki je bila do zdaj zapisana tako, da je ustrezala le odraslim ali pa se je skrbno skrivala za zidovi posameznih ustanov.

»Ker sem gledališka ustvarjalka, vem, da otroci nekaterih poklicev v gledališču sploh ne poznajo. Otroci vedo, kdo so in kaj delajo igralci, morda tudi, kaj dela režiser. Ne vedo pa, da je za vsako predstavo še vrsta drugih ustvarjalcev. V Svetilniku smo jim na gledaliških straneh predstavili vse gledališke poklice in službe, jih seznanili s ‘skrivnostmi’ zaodrja, jim pokazali, kako lahko doma izdelajo preproste lutke in miniaturni oder, predstavili različna obdobja (in arhitekturo) gledališke zgodovine in še in še,« je pojasnila.

Prav tako pa ne poznajo dejavnosti drugih ustanov, zato je Svetilnik lahko odlično vodilo ter pripomoček pri spoznavanju celo tako ‘zaprtih’ ustanov, kot je pokrajinski arhiv, je še dodala.

Gledališče Koper še sporoča, da so vsi, ki snujejo Občasnik za mlade zanesenjake, poudarili, da se pri izdajanju – občasnik je brezplačen, vsaka številka izide v nakladi 3.000 izvodov – srečujejo s pomanjkanjem sredstev in ljudi, ki bi se kot strokovnjaki pedagogi lahko ukvarjali z urejanjem strani posameznega zavoda, a odljubljajo, obljubili pa so, da bo Svetilnik kljub težavam izhajal tudi v prihodnje.

 

Povezane vsebine:

Boris Cavazza: Če ni norosti, ni umetnosti

Stoječe ovacije splitskega občinstva ob predstavi Alan Ford

Navdihovalci v bronu