KRIMINALNA ZDRUŽBA

Proti kriminalu se je treba boriti skupaj

Koper, 28. februar 2018
Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Koper so od avgusta 2017 do februarja 2018 na podlagi zaprosila za skupno sodelovanje s strani italijanskih varnostnih organov (Questura di Trento, Squadra Mobile, Sezione Criminalita Organizzata) preiskovali mednarodno kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapstvom in preprodajo večjih količin prepovedanih drog – kokaina, metamfetamina, heroina, hašiša in konoplje. V kriminalistično preiskavo z imenom »ZAGHI« so bili vključeni tudi preiskovalni organi Hrvaške, BiH in Avstrije. Preiskavo so kriminalisti izvajali na podlagi odredb Okrožnega državnega tožilstva in Okrožnega sodišča iz Kopra.

Foto: PU Koper

Po navedbah s koprske policijske uprave, je bilo v okviru kriminalistične preiskave ugotovljeno, da gre za dobro organizirano mednarodno kriminalno združbo, sestavljeno iz 30 osumljencev, ki je z območja BiH, po tako imenovani »balkanski poti«, preko ozemlja Hrvaške in Slovenije s pomočjo kurirjev tihotapila večje količine prepovedanih drog v Italijo.
Preiskava je prav tako pokazala, so zapisali na PU Koper, da so člani kriminalne združbe za počitek večkrat uporabljali prenočišča na območju Ljubljane in slovenske Obale, kjer so se srečevali in dogovarjali za nadaljnje izvrševanje kaznivih dejanj. Na teh srečanjih je večkrat prišlo do vnaprejšnjega plačila za prepovedane droge, dogovorov o kraju in času tihotapstva, nadaljnjem transportu ter prevzemu prepovedanih drog v Italiji.

Na območju Slovenije so preiskavo izvajali zoper osem članov kriminalne združbe (šest državljanov BiH in dva državljana Hrvaške), ki so se na območju Slovenije zadrževali zgolj
toliko časa, dokler ni bil sklenjen dogovor o izvršitvi kaznivih dejanj.

Foto: PU Koper

S Policijske uprave Koper so še sporočili, da so na podlagi zbranih dokazov vseh sodelujočih držav 22. 2. 2018 v sodelovanju z italijansko policijo na območju Italije, točneje na območju Trenta, izvedli zaključno akcijo, v kateri je bil zoper 18 osumljencev odrejen pripor, zoper 5 osumljencev pa hišni pripor. Zoper ostale osumljence je bilo razpisano iskanje.

V času izvajanja skupne mednarodne kriminalistične preiskave so na območju Italije zasegli ogromno koločino prepovedanih drog – 3 kg konoplje, 1,5 kg kokaina, 2 kg metamfetamina, 5 kg hašiša, 0,3 kg heroina – poleg tega pa še 12 kosov dolgocevnega orožja, različnih modelov in kalibra, 4 avtomobile in 13.250 eur gotovine. Mednarodna kriminalna združba je s tihotapstvom in prodajo prepovedanih drog pridobila za 1 milijon eurov protipravne premoženjske koristi.

“Sektor kriminalistične policije PU Koper bo vse dokaze zoper osumljene, pridobljene na območju Slovenije, predal na Okrožno državno tožilstvo v Kopru, ki bo te skladno z mednarodno pravno pomočjo odstopilo tožilstvu v Italijo, kjer se vodi enoten postopek pregona zoper vse osumljence na območju Italije,” so pojasnili na policijski upravi in dodali, da je skupna preiskava ponovni dokaz, da kriminal ne pozna meja, zato lahko proti njemu nastopamo samo skupaj.