NAJ PROSTOVOLJEC

Prostovoljstvo je v dednem zapisu naše družbe in nas samih

Ljubljana, 7. junij 2018
Na začetku tedna so v okviru zaključne prireditve natečaja Prostovoljec leta, ki je potekal na Brdu, podelili priznanja izbranim prostovoljcem in prostovoljskim projektom. Natečaj že šestnajst let zapored organizira Mladinski svet Slovenije, že vrsto let pa je častni pokrovitelj natečaja predsednik RS Borut Pahor, ki zaključno prireditev tudi gostuje in podeli plaketo nosilcu Naj prostovoljskega projekta.

Foto: Matej Pušnik

Mladinski svet Slovenije je sporočik, da so letos prejeli 219 prijav, 171 za posameznike in 48 za projekte. Ob zaključku so podelili nazive Naj prostovoljec in Naj prostovoljka v treh starostnih skupinah, Naj prostovoljski projekt, Naj mladinska voditeljica in Naj mladinski projekt, poleg tega pa še dve priznanji za posebne dosežke.

Ključno priznanje za kolektivno prostovoljsko delo je prejel projekt Božiček za en dan Zavoda 364, ki ga vsi že poznajo, saj poteka že pet let zapored. Naziv najboljšega projekta si je zaslužil zaradi izjemnega napredka v petih letih delovanja, saj so od začetnih 225 obdarjenih otrok v letu 2017 presegli številko 11.000. Projekt je prav tako dobil nove razsežnosti z obdaritvijo otrok v tujini, z obdaritvijo starostnikov, pri njem pa sodeluje tudi vse več prostovoljcev. Pomembno in obsežno delo pa je bilo opravljeno tudi s pripravo in razvojem sistema zbiranja podatkov o otrocih in »Božičkih« ter razvrščanja in dostave daril.

Foto: Matej Pušnik

Najmlajši (do 19 let) Naj prostovoljec je postal Urban Lečnik Spaić iz Ljubljane, ki ga je predlaga Gimnazija Vič. Urban je namreč izjemno dejaven mladostnik, saj izkazuje visoko raven vodstvenih in organizacijskih sposobnosti, ki jih nesebično uporablja za motiviranje vrstnikov in dejavnosti v lokalni skupnosti. Njegove aktivnosti zajemajo širok spekter prostovoljstva v okviru dijaške skupnosti, taborniškega ter gasilskega društva, so predlog obrazložili na gimnaziji. Naj prostovoljka v skupini do 19 let je postala Brina Gaber iz Škofje vasi, predlagalo pa jo je Društvo Salezijanski mladinski center Celje. Brina je soorganizatorka dejavnosti za otroke, sodeluje pa tudi pri promocijskih in dramskih aktivnostih predlagatelja, ki pravi, da sta njen pristop in navzočnost ključnega pomena za njihov program.

V starostni skupini od 20 do 29 let je Naj prostovoljec postal Ajet Kevrić iz Velenja, ki ga je predlagal CUDV Draga. Gre za igralca, ki samoiniciativno pripravlja aktivnosti, s katerimi prispeva h kvaliteti življenja ljudi s posebnimi potrebami. Je ustanovitelj društva, ki počne prav to – nudi ljudem s posebnimi potrebami različna izobraževanja, srečanja in druge dogodke, z namenom omogočiti jim priložnosti, ki jih sicer ne bi imeli. Naj prostovoljka v isti starostni skupini je postala Maja Maraž iz Kopra, ki je izjemno angažirana na področju socialnega varstva, pri delu z otroki, njihovimi starši ter tudi starostniki. Poleg tega pa s svojim delovanjem v okviru Združenja zakonskih in družinskih terapevtov tudi prispeva k prepoznavnosti psihoterapije v javnosti.

V skupini prostovoljcev, starih 30 let ali več, je Naj prostovoljec postal Zvonimir Kolenc iz Vač, na predlog Zavoda za razvoj zavesti, družinsko gledališče Kolenc. Prostovoljec je redno aktiven predvsem na področju izobraževanja in razvedrilnih aktivnosti za otroke ter ohranjanja kulturne dediščine, sicer pa se je pripravljen odzvati povsod, kjer je potrebna pomoč. V letu 2017 je bistveno prispeval k delovanju pogodbene pošte Vače, saj je Pošta Slovenije tam ukinila svojo poslovalnico. V isti starostni skupini ja Naj prostovoljka postala Hasnija Dugonjić iz Jesenic na predlog Društva Up Jesenice. Prostovoljka je ena najaktivnejših pri projektu, ki je namenjen dvigu zaposljivosti ranljivih skupin, sodeluje pri vodenju dnevnega centra in izvaja delavnice za otroke.

Prvo priznanje za posebne dosežke je prejel Jure Grahek iz Ljubljane, njegov predlagatelj je Slovenska filantropija. Prostovoljec je namreč izpeljal medijsko akcijo za spodbujanje medkulturnega dialoga in dobrodelno akcijo za otroke begunce. V ta namen je priredil Prešernovo Zdravljico, v izvedbo in snemanje videa vključil številne znane osebnosti, oglaševanje in javne nastope itd. V projekt je vključil okrog petdeset prostovoljcev, zbrana sredstva pa so bila namenjena organizaciji aktivnosti za otroke begunce.

Foto: Matej Pušnik

Drugi dobitnik priznanja za posebne dosežke je Boris Krabonja s Ptuja, na predlog Društva za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva UP-ornik. Izjemen prostovoljec že leta žrtvuje svoj čas za ozaveščanje javnosti o socialnih krivicah, še posebej se ukvarja z ljudmi, ki živijo pod pragom revščine, predvsem brezposelnimi in upokojenci. V letu 2017 je v okviru dejavnosti društva uspešno preprečil 15 deložacij in 440 posameznikom omogočil preživetje z zagotavljanjem prehranskih bonov ter s plačilom položnic.

Foto: Matej Pušnik

Naj mladinska voditeljica je postala Petra Sadar iz Ljubljane, in sicer na predlog Študentskega centra Jadro, Koper. Prostovoljka je v letu 2017 opravila izjemno veliko ur na različnih projektih za mlade, mladostnike in otroke. Njene aktivnosti zajemajo umetniško udejstvovanje, animacijo, vodenje skupin in animatorjev. Naj mladinski projekt pa je postal projekt Oh, ta ljubezen v izvedbi Društva študentov psihologije Maribor. Gre za odgovor na (npr. v okviru otroškega parlamenta) večkrat izpostavljeno potrebo po ustreznem informiranju mladostnikov o temah, kot so partnerski odnosi in spolnost. Interaktivne delavnice, ki dajejo odgovore na vprašanja, strahove, dvome in radovednost otrok ter mladostnikov od 7. razreda osnovne šole pa do 2. letnika srednje, potekajo že od leta 2014 in so doslej zajele več kot 2.000 otrok.

Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije je v svojem govoru povedal: “Prostovoljstvo in solidarnost sta v dednem zapisu naše družbe in nas samih. Prostovoljstvo je lepilo naše družbe, ki povezuje posamezne gradnike v skupno celoto. S solidarnostjo in medčloveškimi odnosi naši družbi daje dušo in pogum za premagovanje vsakodnevnih izzivov. Tudi zaradi prostovoljstva je kakšno delo prej ali sploh opravljeno. Kdor želi spremeniti svet na bolje, mora začeti pri sebi. In kaj je bolj plemenitega in boljšega kot spreminjati svet skozi prostovoljstvo?”

Povezane vsebine:

UP-ornik: “Vsak dan lahko naredimo nekaj, da nekomu olajšamo stisko in ga osrečimo”

Anica Mikuš Kos: Morda sem staromodna, a še vedno verjamem v človečnost