AKTUALNO

Prostorsko urejanje občine Piran mora biti prilagojeno potrebam občanov

Pogovarjali smo se z novim direktorjem piranske občinske uprave Alešem Buležanom.

Od 1. septembra ste direktor Občinske uprave piranske občine. Se lahko kratko predstavite?

Sem diplomirani ekonomist, mož, oče dveh čudovitih otrok, rojen Pirančan, ki ima svoje mesto rad in je pripravljen zanj tudi kaj narediti. Na Občino sem se preselil iz finančnega sektorja, s poslovnimi in organizacijskimi izkušnjami, ki jih nameravam prenesti tudi v občinsko upravo.

Kako vam bodo dosedanje izkušnje pomagale pri sedanjem delu?

Kot nekdanji bančnik zelo dobro vem, kje in kako prihraniti oziroma kako za svoj denar iztržiti največ. Pri svojem delu sem se srečeval s številnimi izzivi, ki me čakajo tudi na novem delovnem mestu. Občina je institucija s proračunom, ki občutno presega 20 milijonov evrov in ki jih je treba zelo skrbno razporediti. Zagotovo bo treba biti včasih trd in nepopustljiv pogajalec, a znati razumeti, kaj je javni interes in kako skrbeti zanj. Mislim, da sem pravi človek za to odgovorno nalogo.

Kakšni so vaši prvi vtisi o sodelavcih? Jih je dovolj?

Za oceno o tem, ali jih je dovolj ali premalo, bom potreboval več kot prve vtise. Priznam pa, da je obseg dela in nalog, ki jih izvaja občina, nekoliko večji, kot sem pričakoval. Verjamem, da nas je kar nekaj, ki smo se včasih spraševali, kaj za vraga na občini sploh delajo, danes pa se sprašujem, kako sploh vse to zmorejo. Seveda to ne velja za vse. Tako kot v vsaki organizaciji so tudi v upravi Občine Piran posamezniki in posameznice, ki se odlikujejo s svojo marljivostjo in rezultati dela, pa tudi tisti, ki bolj razmišljajo o tem, kako se delu izogniti.

Vzel si bom dovolj časa, da natančno ugotovim, kdo je preveč in kdo premalo obremenjen, in nato delo razporedil tako, da bo potekalo čim bolj učinkovito. Pripravljen sem se tudi komu zahvaliti za sodelovanje, če ne bo izpolnil mojih pričakovanj.

Kakšna je vaša vizija učinkovite občinske uprave?

Dvig ravni učinkovitosti občinske uprave je zagotovo ena izmed mojih prednostnih nalog, vendar je ravno tako pomembno, da ima Občina Piran strokovno, vestno, nepristransko in kakovostno javno upravo, ki zna varovati javni interes. Od svojih sodelavk in sodelavcev zahtevam, da so spoštljivi v odnosih z občankami in občani, tudi v tistih primerih, ko občanke in občani niso ravno spoštljivi do njih. Priznam, da sem kar nekoliko nestrpen do ljudi, ki svojih obveznosti ne izpolnijo v rokih, zato si upam obljubiti, da občinska uprava pod mojim vodstvom ne bo zavlačevala s postopki, ki jih vodi, in da se bo v primerih, ko to predpisi dopuščajo, odzivala hitreje, kot se je doslej.

Koliko vpliva na vaše delo imajo »politične strukture«?

Ne vem, kaj si predstavljate pod pojmom politične strukture. Občino vodi župan, ki je bil na svoj položaj izvoljen na listi politične stranke in uveljavlja svoj politični program, najvišji organ odločanja v občini pa je občinski svet, ki ga sestavljajo na volitvah izvoljeni člani političnih strank in list. Če pa s tem vprašanjem namigujete na neke nedovoljene pritiske na moje delo, teh doslej nisem doživel in jih tudi ne pričakujem. Za mano ni stricev iz ozadja in svoje delo opravljam izključno na podlagi navodil župana in predpisov.

Katere naloge ste si najprej zastavili?

Identificirati ozka grla v delovanju občine in jih odpraviti. Povečati učinkovitost sodelovanja med posameznimi uradi. Ugotoviti, kje je občina kadrovsko podhranjena, in se primerno okrepiti. Moj namen sicer ni »pretresti cele hiše«, sem pa pripravljen tudi na to, če se bo izkazalo, da spremembe, ki jih nameravam uvesti postopoma, ne bodo dosegle želenih učinkov.

Preveril bom, ali obstajajo kakršne koli birokratske ovire, ki bi jih bilo mogoče odstraniti, in skrbno bdel na tem, da ne bi nastale kakšne nove. Izboljšati želim komuniciranje občine z javnostjo in tako občanke in občane spodbuditi k aktivnemu dialogu in sodelovanju pri sprejemanju zanje pomembnih odločitev. Če želimo dobro poskrbeti za naše ljudi, jim moramo znati prisluhniti in prednostno reševati tiste probleme, za katere sami ocenjujejo, da krnijo kakovost njihovih življenj. Nalog je res zelo veliko, se pa izziva veselim.

Vaš mandat traja pet let. Boste v teh letih poskusili vplivati na podobo občine in kako?

Če govorite o njenem zunanjem videzu, je zagotovo kar nekaj projektov, ki jih moramo izpeljati čim prej, še pred iztekom mojega mandata. Nujno moramo urediti kanal sv. Jerneja in v tem primeru si res ne bom dovolil, da bi me kdo ustavil. Začeti moramo s prenovo Prešernovega nabrežja v Piranu, ki nam v sedanjem stanju ni v ponos, izvesti moramo prometno strategijo, ki je bila sprejeta pred kratkim in predvideva tretjo garažno hišo v Piranu in ureditev skupnih prometnih prostorov v Piranu in Portorožu. Prometna strategija predvideva tisoč novih parkirnih mest v Piranu in čez tisoč v Portorožu in Luciji, zato bo treba pošteno zavihati rokave. Nedvomno pa bosta naša turistična dragulja bistveno bolj privlačna, ko ju bomo rešili iz oklepa pločevine. Če bomo izpeljali te projekte, bo zagotovo boljša tudi javna podoba občine, ki je po mojem mnenju v tem trenutku do nje morda nekoliko krivična.

Foto: Arhiv Občine Piran

Pomemben del odločanja je prostorsko urejanje občine, to je sprejemanje prostorskih načrtov. Kakšna je vaša vizija na tem področju?

Kot direktor občinske uprave nimam in ne bom imel pristojnosti odločati o prostorskih vprašanjih. Prostorsko vizijo izberejo občanke in občani na volitvah, konkretne prostorske akte pa sprejema občinski svet. Naloga občinske uprave je, da pripravlja in izdeluje strokovne dokumente, ki izpolnjujejo zastavljene cilje, varujejo naše okolje in ponujajo razvojne priložnosti. Nedvomno moramo pospešiti pripravo novega OPN (občinskega prostorskega načrta) in ga čim prej ponuditi v presojo javnosti.

Kot Pirančan pa si seveda želim, da bi občina Piran ostala zelena občina, da bi zagotovila dovolj prostora za turistični razvoj in se znala hitro prilagajati sodobnim turističnim trendom. Menim, da bi morala občina pri svojem prostorskem načrtovanju upoštevati tudi dejstvo, da se nekatere Pirančanke in Pirančani iz občine izseljujejo preprosto zato, ker v njej ne morejo najti ustreznega prostora, na katerem bi si ustvarili svoj dom. Prostor občine Piran moramo urejati tako, da bo prilagojen potrebam občank in občanov.

Kako sodelujete z vodstvi institucij, ki so v lasti Občine (Okolje, Avditorij)?

Naši prvi stiki so bili zelo korektni in pričakujem, da bo naše sodelovanje uspešno.

Kakšno je »finančno zdravje« piranske občine?

Občina Piran je sicer učinkovito premagala gospodarsko krizo in ima stabilne javne finance, je pa kriza nedvomno pustila določene posledice za proračun in občina za zdaj še ne more načrtovati tako obsežnih naložb, kot jih je lahko izvajala pred desetletjem. Smo pa na pravi poti. Doživljamo turistični preporod, vračajo se investitorji in tudi turistično gospodarstvo se počasi izvija iz primeža dolgov. Verjamem, da začenjamo nov razvojni cikel in da bo občina Piran že v kratkem zasijala v luči, ki si jo občanke in občani želimo, naši gostje pa pričakujejo.

Povezane vsebine:

Istra je izjemen, a nadvse občutljiv potencial

Danica Cmrečnjak