PROMETNA STRATEGIJA

Prešernova cesta bo dobila novo kolesarsko stezo in pločnik

Izola, 1. marec 2018
Občina Izola je pridobila četrt milijona evrov nepovratnih sredstev za drugo fazo rekonstrukcije Prešernove ceste med krožiščem Jadranka in Kajuhovo ulico v Izoli, v okviru katere bo zgrajenih 570 metrov osvetljene kolesarske steze in pločnika.

Foto: Občina Izola

Kot pojasnjujejo na Občini Izola, so si v Celostni prometni strategiji zastavili tudi cilj, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del krajših poti s kolesom oziroma peš. Prešernova cesta je ena glavnih mestnih cest v Izoli, na kateri kolesarji niso ločeni od motornega prometa, njen vzhodni del pa nima niti pločnikov za pešce. S projektom rekonstrukcije odseka ceste se uresničujejo dolgoletne pobude občanov za ureditev tega območja.

V teku druge faze rekonstrukcije – prva je bila zaključena sredi februarja – Prešernove ceste bodo po besedah izolske občine uredili 570 metrov kolesarske steze in pločnika. Ker bosta osvetljena, bo cesta privlačnejša tako za kolesarje kot pešce.

Foto: Občina Izola

Z občine prav tako sporočajo, da so za investicijo na razpisu Ministrstva za infrastrukturo prejeli nekaj več kot 255.000 evrov nepovratnih sredstev, sofinancirali pa jo bosta Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Novozgrajeni odsek kolesarske steze in pločnika bo povezal center mesta z daljinsko kolesarsko potjo Parenzana in peš potjo, ki potekata po obalni cesti.

Celotna investicija projekta v vrednosti skoraj 700.000 evrov je namenjena povečanju prometne varnosti ter vključuje in upošteva potrebe vseh udeležencev v prometu, so še zapisali in dodali:

»S takšno ureditvijo želimo izboljšati privlačnost in kakovost življenjskega prostora v urbanih območjih ter doseči večjo mobilnost pešcev in kolesarjev. S tem Občina Izola postopoma uresničuje vizijo ureditve prometa, ki si jo je zastavila v okviru Celostne prometne strategije do leta 2035.«

 

Povezane vsebine:

V Izoli se nadejajo novih delovnih mest in večje prepoznavnosti