VAROVANJE MORJA

Predsedovanje mednarodni komisiji za kitolov

Ljubljana, 17. september 2018
Slovenija je na 67. zasedanju mednarodne komisije za kitolov (IWC), ki je konec tedna potekalo v Braziliji, od Japonske prevzela dvoletno predsedovanje IWC. Na srečanju so sprejeli deklaracijo, ki se osredotoča na ohranjanje morskega okolja, ki je pomembno za obstoj delfinov in kitov.

Foto: CC

Kot so danes sporočili z ministrstva za okolje in prostor, je IWC sprejel šest resolucij, med drugim za zmanjševanje podvodnega hrupa, ki je moteč za delfine in kite, za zmanjševanje izgubljenih ribiških mrež ter o izboljšanju učinkovitosti delovanja konvencije.

Na srečanju v brazilskem mestu Florianopolis so podaljšali kvote za lov kitov, ki ga izvajajo domorodna ljudstva okrog Arktike in na karibskem otoku Bequia.

Foto: CC

Na predlog Brazilije so sprejeli tako imenovano deklaracijo iz Florianopolisa, ki črta prihodnje delovanje komisije. Njen namen ni več pretežno urejanje kitolova kot ob ustanovitvi leta 1946, temveč predvsem ohranjanje morskega okolja, ki je pomembno za obstoj delfinov in kitov.

Ta je osnova za trajnostno rabo morskih naravnih virov tudi v prihodnje, pri čemer pa države niso bile enotne. Japonska ter skupini afriških in karibskih držav si prizadevajo za rabo neogroženih vrst kitov tudi za komercialne namene, čemur preostale države nasprotujejo.

Prihodnje zasedanje bo v Portorožu, septembra 2020, so še navedli na ministrstvu.

Uredništvo