VOLILNA PRAVILA

Pravila za izrabo prostora v časopisu Primorski odmevi ter na spletnem portalu www.primorski-odmevi.si med volilno kampanjo na predčasnih parlamentarnih volitvah 2018

Časopis Primorski odmevi s spletnim portalom primorski-odmevi.si v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila, ki veljajo v času volilne kampanje za predčasne parlamentarne volitve 2018, od 4. maja do 1. junija 2018.

S svojo uredniško politiko si bo časopis Primorski odmevi, ki je neodvisen in politično nevtralen, prizadeval, da bo v interesu bralcev po uredniški presoji poročal o pomembnejših dogodkih, povezanih z volitvami, in jih po potrebi tudi komentiral. O obsegu in vsebini novinarskih prispevkov se bo uredništvo odločalo samostojno, glede na pomen dogodka za javnost.

Vsi organizatorji volilne kampanje in politične stranke lahko v Primorskih odmevih zakupijo prostor in svoja propagandna sporočila objavijo kot oglas oz. promocijski članek. Vsa plačana obvestila in propagandna sporočila bodo v časopisu posebej označena po zakonu o volilni in referendumski kampanji z obvezno navedbo naročnika.

Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj.

Naročena volilno-propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas volilne kampanje, in sicer: Cena celostranske objave (A4) v časopisu Primorski odmevi znaša 1.500 EUR + DDV, cena objave dimenzije 1/2 strani pa 800 EUR + DDV. Naročnik lahko zakupi več oglasov/strani. Objava se na dan izida časopisa Primorski odmevi realizira tudi na spletnem portalu www.primorski-odmevi.si. Možna je tudi samostojna objava na spletnem portalu www.primorski-odmevi.si brez objave v časopisu. Cena objave PR članka na portalu znaša 500 EUR + DDV. Naročniki propagandnih sporočil morajo objavo naročiti z ustrezno opremljeno naročilnico in vnaprej poravnati celoten znesek naročenega oglaševanja. Dokler predplačilo ne bo opravljeno, sporočila ne bodo objavljena.

Oglas/predstavitev je lahko promocijsko besedilo političnih strank in kandidatov oziroma slikovni oglas, ki ga uredništvo ne ureja niti ne lektorira. Oglasi morajo biti oblikovani skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji – torej z navedbo naročnika, in skladno z Zakonom o medijih – za resničnost in točnost navedb odgovarja naročnik, ki ne sme vplivati na programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija – ter s slovenskim oglaševalskim kodeksom. Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke z neprimernimi vsebinami, ki so zavajajoče, žaljive, spodbujajo nestrpnost ali so napadalne, zavrne.

Vrstni red oglasov si bo sledil na podlagi dneva prejetega avansnega plačila s strani naročnika oziroma na podlagi abecednega vrstnega reda, v kolikor bo na isti datum prejetih več plačil.

Med volilno kampanjo smo dolžni objavljati le odgovore in popravke na objavljene informacije, nenaročenih prispevkov in pisem bralcev, za katere bomo presodili, da vsebujejo predvolilna sporočila, ne bomo objavljali. Uredništvo si pridržuje tudi  pravico, da ne objavi odziva, če presodi, da avtor zlorablja rubriko za volilno kampanjo.

Ta pravila veljajo za časopis Primorski odmevi in spletni portal www.primorski-odmevi.si.

Vse dodatne informacije v zvezi s pravilnikom sprejemamo po elektronski pošti info@primorski-odmevi.si

Primorski Odmevi

Bojan Oblak, odgovorni urednik

18. april, 2018