VOLILNA PRAVILA

Pravila o izrabi časopisnega prostora za oglaševanje v času volilne kampanje za predsedniške volitve 2017

Časopis Primorski Odmevi s svojo spletno stranjo www.primorski-odmevi.si na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Ur.l. RS, št. 41/2007 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju Zakon), določa in objavlja pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo časopisnega in spletnega prostora ob predsedniških volitvah, ki bodo potekale 22. oktobra 2017.

V uredništvu skladno z Zakonom in svojo uredniško politiko vsem organizatorjem volilnih kampanj zagotavljamo enakopravnost in korektnost pri predstavitvi kandidatov in programov. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov odloča odgovorni urednik samostojno, v skladu z uredniško politiko.

Za oglasna sporočila je mogoče zakupiti oglasni prostor, ki bo kot tak tudi označen z obvezno navedbo naročnika. Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oziroma podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj.

Naročena volilno-propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas volilne kampanje, in sicer: Cena celostranske objave (A4) v časopisu Primorski Odmevi znaša 1.500 EUR + DDV. Naročnik lahko zakupi več strani. Objava se na dan izida časopisa Primorski Odmevi realizira tudi na spletnem portalu www.primorski-odmevi.si. Možna je tudi samostojna objava na spletnem portalu www.primorski-odmevi.si brez objave v časopisu. Cena objave PR članka na portalu znaša 1000 EUR + DDV. Naročniki propagandnih sporočil morajo objavo naročiti z ustrezno opremljeno naročilnico in vnaprej poravnati celoten znesek naročenega oglaševanja. Dokler predplačilo ne bo opravljeno, sporočila ne bodo objavljena.

Oglas/predstavitev je lahko promocijsko besedilo političnih strank in kandidatov oziroma slikovni oglas, ki ga uredništvo ne ureja niti ne lektorira. Oglasi morajo biti oblikovani skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji – torej z navedbo naročnika, in skladno z Zakonom o medijih – za resničnost in točnost navedb odgovarja naročnik, ki ne sme vplivati na programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija – ter s slovenskim oglaševalskim kodeksom. Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke z neprimernimi vsebinami, ki so zavajajoče, žaljive, spodbujajo nestrpnost ali so napadalne, zavrne.

Vrstni red oglasov si bo sledil na podlagi dneva prejetega avansa strani naročnika oziroma na podlagi abecednega vrstnega reda, v kolikor bo na isti datum prejetih več plačil.

Vse dodatne informacije v zvezi s pravilnikom sprejemamo po elektronski pošti info@primorski-odmevi.si

Primorski Odmevi

Bojan Oblak, odgovorni urednik

8. september, 2017