MESTNA OBČINA KOPER SPOROČA

Poziv zavezancem za pavšalno turistično takso

Koper, 10. januar 2018
Lastniki počitniških stanovanj ali hiš so pozvani, naj najkasneje do 31. januarja sporočijo morebitne spremembe, ki vplivajo na obračun pavšalne turistične takse.

Foto: Ekoper

Mestna občina Koper je objavila poziv za vse lastnike počitniških stanovanj ali hiš, ki so po Odloku o turistični taksi na območju Mestne občine Koper in v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma zavezanci za plačilo pavšalne turistične takse, in na občino še niso sporočili morebitnih sprememb, ki vplivajo na obračun pavšalne turistične takse, da to storijo v čim krajšem možnem času.

Na občini so pojasnili, da so zavezanci za plačilo pavšalne turistične takse lastniki počitniških stanovanj in počitniških hiš na območju Mestne občine Koper, ki slednje uporabljajo sezonsko ali občasno. Obveznost plačila se obračuna v letnem pavšalnem znesku, ki ga morajo zavezanci poravnati najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.