TO IN ONO

Povezovanje Bošnjakov v slovenski Istri

Kulturno, umetniško in športno društvo »Behar« je bilo ustanovljeno leta 2010 z namenom povezovanja in kulturnega udejstvovanja Bošnjakov v slovenski Istri.

Cilj društva je ohranjanje in negovanje bošnjaških folklornih dobrin (plesa, običajev, petja), ohranjanje in negovanje bosanskega jezika ter promocija bosansko-hercegovske kulturne dediščine. Društvo šteje več kot 150 članov, ki delujejo v več sekcijah, kot so folklorna (otroška in mladinska), gledališka, literarno-likovna ter sekcija ročnih del.

Društvo je do sedaj izpeljalo več kulturnih prireditev, tako doma kot tudi v tujini. Poleg nastopanja in sodelovanja s številnimi društvi iz iz Slovenije ter iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Švice, Avstrije …izvaja različne ustvarjalne in kuharske delavnice, kot so izdelava nakita in košar, peka piškotov ter za otroke kuhanje bosanskih jedi.

V društvu potekajo tudi delavnice učenja bosanskega jezika za najmlajše (pripadnike tretje in celo četrte generacije). Trenutna predsednica društva je Belkisa Vuković.

Norman Petrović