20 LET V NOVEM POSLOPJU

Pomembna obletnica za Osnovno šolo Dante Alighieri v Izoli

Izola, 29. januar 2018

24. januarja so v Izoli slavnostno obeležili 20. obletnico odprtja novega sedeža osnovne šole z italijanskim učnim jezikom Dante Alighieri in vrtca L’aquilone. Pred selitvijo v objekt v Ulici Oktobrske revolucije leta 1998 je od leta 1899 delovala na Gregorčičevi ulici 21.

Foto: OŠ Dante Alighieri

Šola Dante Alighieri deluje skladno s slovenskim šolskim sistemom, pri oblikovanju šolskih aktivnosti pa posebno pozornost namenjajo vsebinam, ki so povezane z italijansko kulturo. Italijanska skupnost je namreč v Izoli prisotna že stoletja in je dala temu prostoru poseben pečat. Šole pa že dolgo ne obiskujejo le otroci italijanske narodnosti, saj je odprta za vse, ki želijo svojo učno pot poglobiti z znanjem italijanskega jezika in kulture.

Sredinega praznovanja so se udeležili številni visoki gostje, kot so italijanski ambasador v Ljubljani Paolo Trichilo, generalni konzul v Kopru Giuseppe d’Agosto in častni gost, prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, ki je pred dvajsetimi leti skupaj z italijanskim kolegom Oscarjem Luigijem Scalfarom odprl novi šolski objekt. Prisotni so bili tudi izolski župan Igor Kolenc, podžupan Felice Žiža, poleg njih pa še predsednik izvršnega odbora Italijanske unije Maurizio Tremul, predsednica Ljudske univerze v Trstu Maria Cristina Benussi, predsednik obalne skupnosti italijanske narodnosti Alberto Scheriani, predsedniki vseh obalnih skupnosti in vsi nekdanji zaposleni.

Foto: OŠ Dante Alighieri

XX anniversario dell’inaugurazione della nuova sede della scuola elementare “Dante Alighieri” e della scuola materna “L’aquilone”

Mercoledì 24 gennaio si è celebrato il XX anniversario dell’inaugurazione della nuova sede della scuola elementare “Dante Alighieri” e della scuola materna “L’aquilone”. Si tratta di una ricorrenza importante e significativa soprattutto per la comunità nazionale italiana presente da secoli sul territorio.

All’avvenimento hanno partecipato importanti autorità quali l’ambasciatore italiano a Lubiana Paolo Trichilo, il console generale a Capodistria, Giuseppe d’Agosto, e soprattutto l’ospite d’onore, l’emerito presidente sloveno Milan Kučan, presente anche vent’anni fa all’inaugurazione dell’edificio, insieme all’allora presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Tra gli altri ospiti, erano presenti anche il sindaco ed il vicesindaco del Comune di Isola, Igor Kolenc e Felice Žiža, la presidente dell’Università Popolare di Trieste, Maria Cristina Benussi, il presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, il presidente della CAN Costiera, Alberto Scheriani. Inoltre hanno partecipato anche i presidenti delle CAN comunali della fascia costiera, le presidenti delle Comunità degli Italiani di Isola, Katja Dellore e Amina Dudine, e tutti gli ex lavoratori del nostro Istituto.

Dopo il benvenuto, gli ospiti hanno avuto la possibilità di visitare le diverse aule della scuola, nelle quali gli alunni hanno preparato brevi presentazioni delle attività educative che vengono svolte quotidianamente in tali spazi. Gli invitati hanno passeggiato per i locali, incuriositi dalle varie mostre allestite nei corridoi e in ciascun’aula. Le celebrazioni sono continuate davanti alla scuola, dove per celebrare l’evento è stata scoperta dal presidente Kučan, dall’ambasciatore Trichilo e dalla preside Simona Angelini una targa commemorativa che ricorda come, il 24 gennaio del 1998, gli allora presidenti sloveno e italiano piantarono in segno di amicizia tra i rispettivi popoli un ulivo che ancora oggi cresce rigoglioso. L’avvenimento si è poi trasferito presso la Casa di Cultura di Isola, dove gli ospiti hanno potuto assistere ad uno spettacolo ricco di esibizioni cantate e recitate, in parte in lingua italiana e in parte in lingua slovena. Si sono esibiti bambini e ragazzi che frequentano il nostro Istituto ma anche ex alunni che hanno continuato a coltivare la loro passione musicale e artisti appartenenti alle due Comunità Italiane isolane, la “Dante Alighieri” e la “Pasquale Besenghi degli Ughi”.

L’intera cerimonia commemorativa, svoltasi in un clima sereno e festoso, è stata una preziosa occasione di incontro tra persone unite da quei valori democratici di libertà, rispetto e fratellanza che la nostra scuola rappresenta e persegue quotidianamente con forza e convinzione.

Foto: OŠ Dante Alighieri

Gostom so najprej pripravili ogled osnovne šole, kjer so jim učenci predstavili šolske in obšolske aktivnosti, ki potekajo v tamkajšnjih učilnicah. Velik vtis na obiskovalce so naredile tudi različne razstave, s katerimi so otroci okrasili vse hodnike in učilnice.

Pred šolo so dogodek počastili predsednik Kučan, ambasador Trichilo in predsednica osnovne šole Simona Angelini, ki so v spomin na 24. januar leta 1998 odkrili spominsko ploščo. Prav tam sta namreč takratna slovenski in italijanski predsednik posadila oljko kot simbol miru in sožitja različnih kultur na narodnostno mešanem območju, ki še danes
ponosno raste.

Čeprav je šola v poslopju na Gregorčičevi začela delovati leta 1899, so najstarejši dokumenti o začetkih izobraževanja v Izoli mnogo starejši, nekateri imajo celo letnico 1210. Korenine današnje italijanske šole pa segajo v oktober leta 1419, ko je Beneška republika ustanovila prvo izolsko javno šolo. Poleg italijanske je mesto imelo še latinsko šolo, v obeh pa so poučevali duhovniki.

Foto: OŠ Dante Alighieri

Leta 1899 je šola poleg novega poslopja dobila tudi ime, poimenovali so jo po italijanskem renesančnem pesniku in očetu italijanskega jezika, Danteju Alighieriju. Zanj so se odločili zaradi nekaterih rokopisov Božanske komedije, ki so nastali prav v Izoli. Rokopisi se nahajajo v Benetkah in Parizu.

Po letu 1945 so se po šolskih hodnikih na Gregorčičevi sprehajali tako italijanski kot slovenski učenci, oddelki slovenske šole so tam ostali nekje do 60. leta. V letih 1953 in 1954 je množično izseljevanje prebivalcev skoraj popolnoma izpraznilo razrede italijanskega oddelka, a izobraževalni program na šoli se je kljub vsem nevšečnostim nadaljeval.

Šolo obiskuje 168 učencev, vrtec, ki se je šoli pridružil leta 1974, pa 140 otrok.
V zadnjih desetletjih beleži šola porast števila učencev priseljencev, ki z vključevanjem v šolsko skupnost nimajo težav. Šola Dante Alighieri se lahko pohvali tudi z Žagarjevim priznanjem, ki ga je za svoje uspehe prejela leta 1981.

Nataša Fajon, OŠ Dante Alighieri

Povezane vsebine:

Korak bliže k ureditvi zelene oaze med Koprom in Izolo

»Izola je uvrščena med vodilne destinacije v mediteranski makroregiji«

Župan je tisti, ki pove, kam želi