STEČAJNI POSTOPKI

Po petih letih bodo delavci Stavbenika končno dobili del zasluženega denarja

Koper, 4. oktober 2017
Obalna sindikalna organizacija KS 90 sporoča, da je bil 18. septembra na spletni strani Ajpes objavljen “Končni načrt prve prednostne razdelitve” v stečajnem postopku družbe Stavbenik gradbeništvo v stečaju, s katerim stečajni upravitelj Valter Stepan namenja za poplačilo prednostnih terjatev delavcev finančna sredstva v višini 560. 823,40 eur, kar predstavlja 42 % vseh priznanih terjatev delavcevi iz naslova neplačane plače in odpravnine.

Foto: KS90

V sporočilu za javnost je generalni sekretar organizacije Damjan Volf predstavil potek stečajnega postopka, v katerem so delavci Stavbenika kar pet let čakali na denar, ki so ga že davno zaslužili.

“21. 11. 2012 je z oklicem stečaja 102 zaposlenih izgubilo zaposlitev v podjetju Stavbenik gradbeništvo, ki bi letos praznovalo 70. obletnico ustanovitve, in ki je v zlatih časis zaposlovalo več kot 2000 delavcev,” so zapisali.

Spomnili so, da je bil Stavbenik od leta 2001 hčerinsko podjetje skupine Primorje. Ta je z vstopom v lastniško strukturo Stavbenika postala lastnica vsega premoženja – premičnin in nepremičnin-, ki jih je hčerinskemu podjetju oddajala v najem za ogromne najemnine. Po besedah sindikalne organizacije naj bi večinski lastnik celo nameščal svoje delavke, ki so bile v delovnem razmerju v Primorju, delo pa opravljale za Stavbenik, za kar je slednjemu tudi izstavljalo račune. Prepleteno razmerje je bilo razvidno tudi ob prijavi terjatev Primorja v stečajno maso Stavbenika, ki je presegala 19 milijonov evrov.

Po navedbah tedanjega direktorja Stavbenika je bil poglaviten razlog za stečaj podjetja stečaj ajdovskega Primorja, saj so izgubili 1/3 prihodkov, katerih naročnik je bilo Primorje. V skladu z insolventno zakonodajo je stečajni upravitelj Stavbenika 355 upnikom priznal dobrih 40 milijonov evrov terjatev, s terjatvami za 162 delavcev v višini 10,34 milijonov pa se ni strinjal in priznal le 1,27 milijonov evrov, ki predstavljajo neizplačano plačo za november in neizplačano odpravnino.

“V Obalni sindikalni organizaciji – KS 90 se za razliko od stečajnega postopka Primorja, kjer so delavci iz naslova prednostnih terjatev bili v celoti poplačani že 2014 in 2015 soočamo s težavo, ko v stečajni masi Stavbenika ni pričakovanega premoženja, iz katerega bi se lahko poplačali prednostni upniki, razen gradbenega projekta Oktobrska – IV. Faza. Po dolgotrajnem in mučnem postopku je stečajnemu upravitelju v petem poskusu uspelo prodati poslovno-stanovanjski objekt za 3.2 milijonov evrov, za katerega je bila edini upnik NLB, terjatev pa je bila v celoti prenešena na DUTB. Slednjo smo pozvali, da bi se odrekla vsaj zakonitim zamudnim obrestim v višini več kot pol milijona, a naša prošnja ni bila uslišana,” so pojasnili zadnje korake stečajnega postopka.

Foto: KS90

Končni načrt prve prednostne razdelitve v stečajnem postopku Stavbenika tako za poplačilo prednostnih terjatev namenja 560.823,40 evrov, kar predstavlja 42 odstotkov vseh priznanih terjatev delavcev iz naslova neizplačane plače in odpravnine.

“Delavci bodo po skoraj petih letih od razglasitve stečajnega postopka na svoje tekoče račune končno dobili del že davno zasluženega denarja,” so še zapisali v sindikatu.

Obalna sindikalna organizacija – KS 90 naproša vse delavce podjetja Stavbenik gradbeništvo, ki jim je stečajni upravitelj priznal prednostne terjatve, da se kar najhitreje oglasijo na naslovu Trg Brolo 2 v Kopru z aktivnim tekočim računom banke, na katerega se bo čim prej nakazalo finančna sredstva iz prednostne razdelitve.

Stečajnega upravitelja pa pozivajo, da pospeši vse aktivnosti, ki bodo vodile v čimprejšnjo poplačilo vseh prednostnih terjatev delavcev skupaj z zamudnimi obrestmi.

Povezane vsebine:

Bogata kulturna dediščina je pogoj za samozavest vsakega naroda

Vozniki stavkali, avtobusni promet pa je potekal skoraj nemoteno

OSOKS90, NF