KULTURNA DEDIŠČINA

Pismo gibanja Skupaj koprskemu županu Popoviču

Koper, 12. september 2017
V gibanju Skupaj so se odzvali na včerajšnji izredno sejo občinskega sveta koprske občine, na kateri so svetniki soglasno podprli dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine za leto 2017, v katerega je vključena tudi uveljavitev predkupne pravice za t.i. Malo ložo.

Foto: Wikimedia

Po besedah vodje urada za nepremičnine Melite Osvaldič bo koprska občina za 68 kvadratnih metrov veliko teraso odštela 57.300 evrov, sklic izredne seje pa je bil potreben, ker to zahteva postopek uveljavljanja predkupne pravice občine, ta se mora namreč o nameri odločiti v petnajstdnevnem roku.

“Prostor Male lože bo prvenstveno služil za izvajanje kulturnih in drugih družbenih dejavnosti, Občina pa od pobudnikov za njeno ohranitev pričakuje, da bodo pripravili ustrezen program aktivnosti, ki bodo v njej potekale vse leto. Pri tem bo Občina ob izkazanem javnem interesu omogočila brezplačno uporabo lokacije,” je pojasnila vodja urada za nepremičnine.

Na podporo občinskega sveta uveljavitvi predkupne pravice za Malo ložo so se danes s pismom županu Borisu Popoviču odzvali v gibanju Skupaj. V njem mu najprej čestitajo, da se bo Mala loža po dvanajstih letih le vrnila v občinsko last in bo spet integralni del Pretorske palače.

“Verjamemo, da bo Mestna občina Koper v skladu s predpisi o ravnanju z občinskim premoženjem Malo ložo zaupala v upravljanje ustrezni ustanovi – bodisi občinskim službam ali javnemu zavodu Pokrajinskemu muzeju Koper, čigar ustanoviteljica je, oziroma bo z javnim razpisom poiskala primernega upravljalca in izvajalce vsebin,” so zapisali v pismu.

Foto: Kamra

Poudarili so še, da gibanje ni nevladna organizacija, temveč predstavlja ozaveščene občane, aktivne državljane ter “zanesenjake” različnih političnih prepričanj, zato so pri osmislitvi vsebine Male lože pripravljeni Občini tudi pomagati.

“V ta namen nameravamo še v septembru organizirati okroglo mizo z različnimi strokovnjaki in drugimi deležniki, za kar bi bil najprimernejši kraj prav prostor Male lože. Vabimo vas k sodelovanju. Mi poskrbimo za vsebino, goste in voditelje, Občina pa nam pomaga z mizami, stoli, ozvočenjem in osvetlitvijo. Tako bomo skupaj pokazali, da nam je res mar za kulturno dediščino in kulturno vsebino Kopra, pa tudi, da v občini razvijamo kulturo sodelovanja,” so v pismu župana pozvali k sodelovanju.

Pismo so v gibanju Skupaj zaključili s pozivom Marjetici, naj poskrbi za čistočo v Mali loži, saj zdaj ni v ponos ne občini ne občanom, prav tako pa ni v skladu z uglednim nazivom Evropske destinacije odličnosti v kulturnem turizmu.

Povezane vsebine:

Bogata kulturna dediščina je pogoj za samozavest vsakega naroda

Civilna družba v boju za kulturno dediščino

Odgovor MOK na navedbe v članku “Civilna družba v boju za kulturno dediščino”

Koper je nova Evropska destinacija odličnosti!

Zgodovinska Mala loža se vrača v naročje občine”

NF