Na natečaju lahko sodelujete z literarnim prispevkom (prozo ali poezijo), zapisanim v zborni slovenščini, ki ustreza zahtevam Pifilologije – število črk v n-ti besedi sestavka mora biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila PI, pri čemer za cifro 0 uporabite besedo z desetimi črkami. Besedilo mora biti smiselno povezano, dodatne točke za izvirnost pa lahko pridobite z upoštevanjem določenih literarnih zvrsti – rimo, kitice, akroste …

Prispevek lahko oddate do 7. marca 2018 po elektronski pošti pi.natecaj@famnit.upr.si, poleg pa dopišite ime in priimek, naslov ter kontakt (telefonska številka, elektronski naslov) avtorja prispevka.

Med prispelimi Piezijami bodo izbrali tri najboljše, ki bodo nagrajene. Nagrada za najboljšo je matematična stenska ura, druga najboljša prejme 4 vstopnice Gledališča Koper za ogled izbrane predstave, tretja najboljša pa 2 vstopnici. Vsi ostali bodo prejeli simbolično nagrado za sodelovanje.

Dela bo ocenjevala petčlanska komisija, ki bo zastopala tako matematično kot literarno področje, pri ocenjevanju pa bo upoštevala izvirnost (besedilno ali oblikovno), dolžino (število predstavljenih cifer, njihova pravilnost) in vsebinsko smiselnost besedila.