REFERENDUM O DRUGEM TIRU

Odziv Sveta za civilni nadzor izvedbe projekta drugi tir na zlorabo podpisa Koordinacijskega odbora

Koper, 12. september 2017
Svet za civilni nadzor izvedbe projekta drugi tir je članom in medijem poslal pojasnilo, v katerem opozarja na dopis neznanih avtorjev, ki propagira referendum in glasovanje proti zakonu ter se distribuira medijem in drugi javnosti pod glavo sveta in s podpisom Koordinacijskega odbora sveta. Z njim želijo javnost seznaniti, da omenjenega dopisa ni napisal koordinacijski odbor, prav tako pa ni bil poslan iz pisarne Sinteze – KCD.

Foto: KCD

V sporočilu pojasnjujejo, da je bil Svet za civilni nadzor ustanovljen na pobudo SINTEZE-KCD predvsem z namenom, da doseže civilni nadzor izvajanja projekta in prepreči njegovo tajkunizacijo oz. ponovitev zgodbe s TEŠ 6. Zahteve je SINTEZA-KCD nekajkrat naslovila na vlado, ki pa se ni odzvala, zato so se odločili za ustanovitev Sveta za civilni nadzor. Potem ko so se v svet vključili strokovnjaki, kot so dr. J. P. Damijan, dr. M. Pavliha in S. Štrajn, je ta močni pridobil ne le pa ugledu, avtoriteti in prodornosti, temveč tudi in predvsem na strokovnosti.

“Zato se je naša kritika projekta s treh osnovnih točk (cena projekta, ohranitev slovenskega lastništva infrastrukture in Luke Koper ter civilni nadzor) razširila še na dve: gradnja dvotirne proge in racionalen model financiranja. Nikoli pa nismo sprožili vprašanja trase in izbrane tehnologije, saj so bila mnenja različnih strokovnjakov in »strokovnjakov« povsem različna in včasih pogojena z izrazito osebnimi interesi,” so pojasnili zahteve, ki so jih naslavljali na vlado.

Po besedah sveta je kritični trenutek nastopil na seji s predstavniki vlade konec maja, ki jo je vodil dr. M. Cerar, na kateri nam je vlada zagotovila, da bo revidirala ceno (z 1,4 mrd, ki jo je določil CRI že leta 2013!) na okrog 800 mio, da se bo gradila dvotirna povezava, da bo ustanovila organ nadzora z večinsko zasedbo predstavnikov civilne družbe, da opušča prvotno zamisel javno-zasebnega partnerstva za financiranje projekta, sodelovanje zalednih držav pa pogojuje s tem, da ta sredstva ne bodo dražja od sredstev iz mednarodnih posojil in da sodelovanje zalednih držav za seboj ne vleče tujega lastništva na zgrajeni infrastrukturi ali Luki Koper. Vse te elemente pa je treba v nadaljnjih pogajanjih med Svetom in Vlado operacionalizirati

“Na tej točki je koordinacijskem odboru prišlo do razkola. Štirje člani (Pavliha, Mencinger, Pintar, Marc) smo se zavzeli za konstruktivna pogajanja v tej smeri, medtem ko sta Damijan in Štrajn ocenjevala, da vladi ne gre zaupati (R. Sever v teh razčiščevanjih ni sodeloval). Odločila sta se, da se distancirata iz KO in aktivno podpreta izvedbo referenduma, čeprav je bilo jasno, da tega ne zmore nobena civilna iniciativa, če nima podpore politične stranke,” so zapisali.

Foto: KCD

V nadaljevanju so pojasnili, da je koordinacijski odbor v okrnjeni zasedbi nadaljeval pogajanja z vlado in dosegel večino zastavljenih ciljev, s čimer so bili pomisleki, zaradi katerih so odločno nasprotovali projektu, odpravljeni. Svet je zato priporočil podporo zakonu na referendumu, s katero bi omogočili čimprejšnjo gradnjo nove železniške povezave pristanišča z zaledjem, s tem pa tudi odpravo nevarnosti, ki vsakodnevno grozijo prebivalcem ob sedanji železniški progi.

Foto: KCD

Kot ugotavljajo v odboru, je predreferendumski čas očitno dodobra razgrel nekatere ljudi, “ki so za svoje ideje, interese in opredelitve pripravljeni storiti marsikaj – tudi kaj takega, za kar jim bo v naslednjih mesecih, ko se stvari ohladijo, vsaj malo nerodno, če že ne pošteno žal”.

Sporočilo za javnost so zaključili s kritiko, da je “pisarjenje nekih drugih, drugačnih tekstov z zlorabo podpisa KO skrajno zavrženo dejanje, ki največ pove o njegovih avtorjih. V skrajnem primeru lahko zlorabo podpisa »KO« smatramo celo kot nezakonito dejanje, ki ima svoje pravne posledice”.

Povezane vsebine:

Vili Kovačič: “Vladi se mudi navidezno, hoče le prvo lopato!”

NF