AKTUALNO

Odpeljejo gore odpadkov, ki jih ustvarjajo turisti

O povečanem obsegu dela komunalnih uslužbencev zaradi poletnega obiska turistov smo se pogovarjali z direktorjem javnega podjetja Okolje Piran Alenom Radojkovičem. Skrbijo za javne službe, ki pomembno vplivajo na kakovost bivanja v občini.

V času poletne turistične sezone se število prebivalcev v vaši občini bistveno poveča. Kolikšno je to povečanje?

Občina Piran je bila v letu 2016 s skoraj 1,5 milijona turističnih nočitev ponovno na prvem mestu v državi pred prestolnico in Bledom. Gre za nočitve v hotelih, ki jih beleži Statistični urad RS, v to številko torej niso všteti turisti, ki bivajo pri sobodajalcih in dnevni obiskovalci. Predvidevamo, da se število oseb v naši občini v poletnem času najmanj podvoji, zato je naša centralna čistilna naprava grajena za zmogljivost 33 tisoč populacijskih enot, čeprav nas je stalno bivajočih približno 17 tisoč. V zimskem času je torej čistilna naprava predimenzionirana, poleti pa obratuje s polno zmogljivostjo.

Kaj pomeni poletna turistična sezona za opravljanje vaše dejavnosti, kot je denimo ravnanje z odpadki? Kolikšno je njihovo povečanje?

Pritisk turizma v času turistične sezone zahteva hitrejši in učinkovitejši odziv naših javnih služb, saj večina naših uporabnikov, predvsem tistih iz gospodarstva, potrebuje in želi, da najhitreje odpeljemo gore odpadkov, ki jih ustvarjajo turisti. Za zagotavljanje kakovostne storitve smo prisotni vse dni v tednu, tudi ob nedeljah in praznikih.

Za leto 2016 smo načrtovali, da se bo količina mešanih komunalnih odpadkov zmanjšala, kot se je vsa leta doslej. Zaradi izredno intenzivne turistične sezone pa se je, kljub vse bolj doslednim ukrepom za intenzivnejše ločevanje odpadkov na izvoru, količina mešanih komunalnih odpadkov, ki jih predamo v nadaljnje ravnanje, povečala za štiri odstotke glede na leto 2015. Količine ločeno zbranih odpadkov so se povečale za devet odstotkov, kar pomeni, da smo v letu 2016 veliko in dobro delali, predvsem v poletnih mesecih, ko zberemo kar 45 odstotkov vseh odpadkov.

Seveda se bomo trudili tudi naprej, predvsem z izobraževalnimi dejavnostmi, ki jih izvajamo za javne institucije, ki delujejo v naši občini, in za uporabnike iz dejavnosti. Izobraževanje o pravilnem ravnanju z odpadki prispeva k trajnostnemu ravnanju z odpadki, ohranjanju naravnih virov, zmanjšanju količine odloženih mešanih komunalnih odpadkov in večanju količine ločeno zbranih odpadkov.

Kako obvladujete čiščenje javnih površin v tem času? Čiščenje košev za odpadke, pranje javnih površin?

Vzpostavljen imamo poletni program, ko je v delo vključeno večje število delavcev, razširimo rajone čiščenja, z dodatnimi dežurstvi in popoldansko izmeno pa skušamo zagotavljati čistočo javnih površin in pogostejše praznjenje košev, sploh na sprehajalnih promenadah in kopališčih.

V poletnem času pri nas ne moremo računati na deževje, ki prijetno osveži ulice, zaradi suše je treba ulice prati ročno in strojno. Staro mestno jedro Piran peremo dnevno. Pričnemo na enem koncu Pirana in čez teden dni smo ponovno na isti lokaciji. Ne peremo vsega mesta vsak dan, a enkrat tedensko je oprana vsaka ulica. Portoroško promenado na plaži peremo prav tako enkrat tedensko.

Zelo lepo bi bilo, če bi vsi lastniki psov pobirali iztrebke za svojimi ljubljenčki, saj je to problem, s katerim se borimo dnevno. Predvsem stalni prebivalci so nejevoljni, ko ob izstopu iz hiše naletijo na »kupček«, ki ga malomaren lastnik psa ni pobral. Problem pa niso samo kakci, v zadnjem času je vse več težav s pasjim lulanjem.

Javne zelenice in nasadi potrebujejo v tem času posebno skrb?

V naši občini imamo veliko urejenih parkov, ki jih najraje zasadimo z mediteranskim rastlinjem, in veliko zelenic, kjer je potrebno nenehno vzdrževanje in zalivanje, saj drugače rastlinje ne preživi.

Nekatera območja proti Luciji žal nimajo namakalnih sistemov, ki jih načrtujemo vzpostaviti v prihodnje. Okrasno rastlinje na teh območjih, predvsem vrtnice, redno zalivamo, trava pa se žal posuši, saj je ni mogoče ročno zalivati.

Površine, ki jih urejamo, se vsako leto povečujejo, za kar skrbijo zaposleni v enoti Parki in delavci javnih del, skupaj skoraj 30 delavcev, ki v poletnem času zaradi vročine pričenjajo z delom zgodaj zjutraj.

Število parkirnih mest po kraju in namembnosti

Med drugim skrbite za red na urejenih in tako imenovanih neurejenih javnih plažah. Kaj bi lahko izboljšali in kakšne so težave na tem področju?

Med uradna kopališča, kot je Centralna plaža Portorož, s katero upravlja naše podjetje, sodijo tudi hotelske plaže, ki pa niso v našem upravljanju. Uradna kopališča imajo v skladu s Pravilnikom o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih svoj kopališki red in so pod nenehnim nadzorom pristojnih služb.

Javne zelenice in nasadi potrebujejo v tem času posebno skrb. Foto: Okolje Piran

Za uradna kopališča upravljavec plačuje državi vodno povračilo, za čas obratovanja pa mora zagotoviti ustrezno število reševalcev. Na neuradnih kopališčih, kot so v naši občini vsa kopališča v Piranu, na Fornačah, na rtu Seča, »plaža Korotan«, Fiesa, skrbimo za čistočo, odpravljamo posledice neurij, odstranjujemo odpadke, ki jih puščajo obiskovalci ali jih nanosi morje, na določenih lokacijah tudi postavimo in skrbimo za premične sanitarije.

Na Centralni plaži Portorož vsako leto izvedemo določene manjše naložbe, s katerimi poskušamo dvigniti njeno kakovost, pri skrbi za neuradna kopališča pa so velikega pomena programi javnih del, kjer sezonsko zaposlimo določeno število brezposelnih oseb in tako z rednim vzdrževanjem skrbimo za urejen in lepši videz naših »divjih plaž«. Upamo, da se pogoji države ne bodo bistveno spremenili in bomo programe javnih del izvajali tudi v bodoče.

V vaši pristojnosti je tudi urejanje mirujočega prometa. Parkirnih mest v poletnem času najbrž primanjkuje. Kaj predlagate?

Navade turistov so se zaradi nestabilnih razmer v svetu nekoliko spremenile in raje počitnikujejo v krajih, dostopnih z avtomobili, ker se izognejo potovanju z letalom. Pritisk turizma se torej pozna tudi v prometu, avtomobilov je v turistični sezoni bistveno več, zato seveda primanjkuje parkirnih mest.

Naše podjetje upravlja z 2.830 parkirnimi mesti, ki se med seboj razlikujejo po namembnosti, v občini pa so tudi druga parkirišča in parkirne hiše, ki so v zasebni lasti (GH Fornače, GH Metropol …). V lanskem letu smo z naložbami v Strunjanu in na Seči povečali število parkirnih mest za sto, vendar to ni mogoče povsod. Poskušamo nadgrajevati sistem, zato smo v celotni občini, za vsa parkirna mesta v našem upravljanju, uvedli sistem SMS plačevanja parkirnine z mobilno aplikacijo, ki uporabnikom olajša plačevanje, saj ni potrebno izgubljati časa z iskanjem drobiža.

Opažamo, da so nekatera plačljiva parkirišča v zasebni lasti slabo vzdrževana, predvsem v okolici nekdanje Taverne v Luciji, s tem pa kazijo podobo našega kraja. Ker je turizem glavna gospodarska dejavnost našem občine, je zelo pomembno, da se tega vsi zavedamo in skrbimo za urejenost okolice, saj vpliva na podobo celotnega Pirana.

Nedavno ste v Portorožu ob glavnem pomolu uredili nove priveze za plovila. So že vsi oddani? Jih še vedno primanjkuje?

Pred kratkim smo zaključili naložbo v nove pomole v centru Portoroža, vendar vseh privezov še nismo oddali. Doslej smo privezali plovila dosedanjih uporabnikov pristanišča Portorož, ki že imajo sklenjeno pogodbo za stalni privez, ter plovila iz ribiškega dela pristanišča Piran, in sicer tistih uporabnikov, ki so zaradi prenehanja dejavnosti ribištva izgubili pravico do priveza.
S sprejetjem Pravilnika o načinu dodeljevanja privezov in sklepanju pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran in Portorož so podani vsi pogoji za dodelitev privezov, vendar je zaradi prevelikega števila prosilcev postopek dodeljevanja privezov nekoliko upočasnjen. Predvidevamo, da bomo oddali priveze do konca leta 2017.
V naši občini imamo poleg komunalnih privezov tudi marine. Po naših informacijah je tam še kar nekaj prostih mest, ki pa niso dovolj privlačna, saj so komercialni privezi v marinah precej dražji od komunalnih privezov.

Danica Cmrečnjak