POSVEČENO TARTINIJU

Odkrivanje sledi Giuseppeja Tartinija v Piranu

Piran, 5. april 2018
V okviru tradicionalnih prireditev, posvečenih Giuseppeju Tartiniju, bo Skupnost Italijanov Piran, ki nosi njegovo ime, predstavila projekt “tARTini: Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija”.

Foto: Nataša Fajon

V nedeljo, 8. aprila, boste lahko spoznali Tartinijevo hišo, v kateri domuje Skupnost Italijanov, ki je tudi lastnik hiše.

Z obnovitvenimi deli, ki trenutno potekajo, bo Tartinijeva rojstna hiša postala hiša kulture, ki bo skozi glasbo, glasbene delavnice, razstave in kulturno–turistične poti predstavljala dragoceno kulturno dediščino velikega violinista Giuseppeja Tartinija.

S svojimi slikovitimi ulicami bo Piran v središču tudi pri sprehodu po stopinjah slavnega violinista (Tartini tours) . Dan se bo zaključil s pogostitvijo v stilu osemnajstega stoletja v družbi skupin “V Tartinijevem času” in “Solinarske družine”.

Dogodek sodi v okvir projekta “tARTini: Turismo culturale all’insegna di Giuseppe Tartini – Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija”, ki je sofinanciran s strani programa Interreg V A Italija – Slovenija 2014 – 2020.

V projektnem partnerstvu pod vodstvom Občine Piran sodelujejo Skupnost Italijanov “Giuseppe Tartini” Piran, Festival Ljubljana, Konservatorij Giuseppe Tartini iz Trsta, Univerza v Padovi in Sekretariat Srednjeevropske pobude.

Cilj projekta je valorizacija kulturne dediščine velikega piranskega violinista in skladatelja Giuseppeja Tartinija na obmejnem in širšem območju.

Foto: audiokontakt.si

V Skupnosti Italijanov so pod skupnim nazivom “Posvečeno Tartiniju” pripravili še druge dogodke; jutri, 6. aprila, se lahko ob 19. uri v Tartinijevi hiši udeležite odprtja razstave zbirke LP plošč Emila Gašperšiča s koncerti Vražjega Trilčka, dan kasneje, v soboto, 7. aprila, ste ob 19. uri vabljeni na koncert ansambla Il terzo suono, v ponedeljek, 9. aprila, bodo ob 19. uri avtorji predstavili angleški prevod knjige Duške Žitko Giuseppe Tartini, poskrbljeno pa bo tudi za osnovnošolce, ki bodo konec meseca lahko ustvarjali s tehniko kamishibai pod vodstvom umetnice Fulvie Grbac.

Alla scoperta di Guseppe Tartini a Pirano

Nell’ambito delle tradizionali manifestazioni per ricordare la figura del violinista Giuseppe Tartini, la Comunità degli Italiani che porta il suo nome, organizza la presentazione del progetto “tARTini: Turismo culturale all’insegna di Giuseppe Tartini”.

La mattinata di domenica 8 aprile sarà l’occasione per conoscere la Comunità degli Italiani e soprattutto Casa Tartini, in cui ha sede il sodalizio che è anche proprietario dell’edificio. Con gli interventi di sistemazione del nuovo percorso museale al suo interno, diventerà un centro di cultura, in cui attraverso workshop, mostre e percorsi turistico-culturali, il prezioso patrimonio culturale legato a Giuseppe Tartini verrà valorizzato e divulgato.

La città di Pirano, con i suoi luoghi scenografici, farà inoltre da cornice per il “Tartini tours”, la passeggiata tra le sue antiche vie sulle orme del celebre violinista. La giornata finirà con un buffet ispirato al Settecento assieme ai gruppi in costume “Al tempo di Tartini” e alla “Famea dei salineri”.

Il progetto “tARTini: Turismo culturale all’insegna di Giuseppe Tartini” è co-finanziato dal Programma Interreg V A Italija – Slovenija 2014 – 2020.

La partnership progettuale ha il Comune di Pirano quale capofila e vede la collaborazione di vari enti italiani e sloveni: la Comunità degli Italiani di Pirano, il Festival di Ljubljana, il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, l’Università di Padova e il Segretariato dell’Iniziativa Centro-Europea.

Obiettivo del progetto è la valorizzazione dell’eredità culturale del grande violinista e compositore piranese Giuseppe Tartini nell’area di confine ed oltre.

Ricordiamo anche gli altri eventi delle tradizionali manifestazioni “Dedicato a Tartini” di quest’anno:
• Per i nostalgici del vinile, venerdì 6 aprile alle ore 19, si organizza in Casa Tartini la mostra di dischi LP con concerti de Il Trillo del Diavolo raccolti da Emil Gašperšič;
• Sabato 7 aprile alle ore 19 in Casa Tartini concerto del quartetto Il Terzo Suono, ensemble che interpreta pezzi musicali con strumenti barocchi;
• Per chi volesse invece approfondire la conoscenza della figura di Giuseppe Tartini, lunedì 9 aprile alle ore 19 verrà presentata la traduzione in lingua inglese del libro “Giuseppe Tartini” di Duška Žitko;
• Per i bambini delle scuole elementari a fine mese invece verranno organizzati laboratori creativi guidati da Fulvia Grbac con la tecnica del kamishibai.

Povezane vsebine:

»Otroštvo sem preživela na balkončku, kjer sem s sestro in dedkom občudovala soline«