OGLASNO SPOROČILO

Oddajate sobe?

Kaj vse morate urediti pred oddajanjem sob prek Booking. com ali airbnb

Registrirajte dejavnost

Če občasno oddajate sobe ali apartmaje kot fizična oseba, se morate registrirati kot sobodajalec. Dejavnost lahko opravljate največ pet mesecev letno z največ 15 posteljami. Vpis v poslovni register opravite na AJPES.
Ko dejavnost registrirate, morate plačevati prispevke za socialno in zdravstveno zavarovanje. Ob koncu sezone ste dolžni oddati davčni obračun in plačati davek od dobička.

Plačajte davke

Davek lahko plačate po dejanskem obračunu ali pa kot »normiranec«.
Ker poslujete s podjetji iz EU ste se dolžni registrirati za DDV in voditi evidence!
V kolikor vam gostje plačujejo v gotovini, morate račune davčno potrditi.

Kaj še moram urediti?

Svoj objekt ste dolžni kategorizirati, urediti požarno varnost, prijavljati goste na policijo in voditi knjigo gostov. Od gostov morate pobrati turistično takso, na občino mesečno poslati poročilo in ji takso nakazati.

Kdo mi lahko pomaga (legalizirati poslovanje)?

V računovodskem servisu IMAGE, d.o.o., Liminjanska 96 v Luciji vam uredimo: registracijo dejavnosti, napoved akontacije davka, registracijo in obračunavanje DDV, davčno blagajno, obračun turistične takse, davčno napoved po koncu sezone in vse ostalo, kar je nujno za zakonito poslovanje sobodajalcev.
Pokličite nas po telefonu 041 567-720 ali nam pišite na e-naslov image@siol.net, da vam bomo lahko posredovali še več informacij. Z veseljem vam bomo uredili vse za brezskrbno oddajo vaših sob.