ENOTNA VOZOVNICA

Od danes na voljo enotna subvencionirana vozovnica za novo šolsko leto

Koper, 21. avgust 2018
Z današnjim dnem so na prodajnih mestih prevoznikov po celotni Sloveniji na voljo enotne subvencionirane vozovnice integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) za novo šolsko leto. Upravičenci lahko vlogo za odobritev ali podaljšanje vozovnice oddajo tudi preko spleta. Cene vozovnic ostajajo enake lanskim.

Foto: FB Enotna vozovnica

Leta 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo uvedlo subvencionirano enotno vozovnico integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), ki dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih omogoča dostopnejši in časovno ugodnejši javni prevoz na relaciji med domom in šolo. Od septembra lani je vlogo za vozovnico možno oddati tudi elektronsko.

V nekaj korakih do enotne vozovnice IJPP prek spleta:

1. Če še nimaš digitalnega potrdila, greš z osebnim dokumentom na najbližjo upravno enoto, kjer oddaš vlogo za pridobitev brezplačnega digitalnega potrdila. V nekaj dneh prejmeš po fizični in elektronski pošti kode za prevzem.

2. Z digitalnim potrdilom (v imenu mladoletnih oseb lahko to storijo starši oz. zakoniti zastopniki, ki imajo digitalno potrdilo) izpolniš e-vlogo za enotno vozovnico, ki je objavljena na portalu eUprava.

Če boste vlogo natisnili in jo fizično odnesli na prodajno mesto, pa jo lahko najdete TUKAJ.

3. V predal Moja eUprava boš prejel potrdilo o oddaji in odobritvi vloge ter šifro vloge, s katero lahko prek spleta kupiš vozovnico pri izvajalcu subvencioniranih prevozov, ki omogoča spletno plačilo, Nomago.

Če že imaš elektronsko kartico, se bo enotna vozovnica avtomatsko naložila ob prvi uporabi na mobilnem terminalu IJPP.

Če enotno vozovnico kupuješ prvič, jo fizično prevzameš na prodajnih mestih prevoznikov. Seznam prodajnih mest lahko najdete TUKAJ.

Foto: FB Enotna vozovnica

Kot so sporočili na Ministrstvu za infrastrukturo, lahko dijaki elektronsko vlogo za subvencionirano enotno vozovnico preko portala EUprava za novo šolsko leto 2018/2019 oddajo kadarkoli, osebna oddaja vloge pa je na prodajnih mestih prevoznikov možna od danes. Študentje bodo vlogo preko spleta in osebno lahko oddali od petka, 21. septembra 2018.

Pogoja za odobritev vloge za subvencionirano vozovnico sta oddaljenost kraja izobraževanja od bivališča najmanj 2 km ter izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih s statusom:

– dijaka do 27. leta starosti, če ste se pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisali v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;

– udeleženca izobraževanja odraslih, če se izobražujete po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražujete v skladu s predpisi o urejanju trga dela;

– študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, če ste se pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisali v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje,

prav tako pa še, da v Republiki Sloveniji ali tujini niste v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Uredništvo