MEDIJI

Oblikovanje strategije EU zoper širjenje lažnih novic

Piran, 14. november
Evropska komisija je včeraj začela javno posvetovanje o lažnih novicah in dezinformiranju na spletu ter napovedala ustanovitev strokovne skupine na visoki ravni, v kateri bodo zastopani akademski krogi, spletne platforme, informativni mediji in organizacije civilne družbe. Delo strokovne skupine na visoki ravni in izsledki javnega posvetovanja bodo prispevali k oblikovanju strategije EU zoper širjenje lažnih novic, ki bo predstavljena naslednje leto spomladi.

Foto: Evropska komisija

“Spletne platforme in druge internetne storitve omogočajo nove načine, s katerimi se lahko ljudje povezujejo, razpravljajo in zbirajo informacije. Širjenje novic, katerih namen je zavajanje bralcev, postaja vse večja težava za delovanje naših demokracij, saj vpliva na to, kako ljudje dojemajo realnost,” so v včerajšnjem sporočilu za javnost zapisali na Evropski komisiji.

Dodali so, da je raziskava Eurobarometer, objavljena novembra lani, pokazala veliko zaskrbljenost evropskih državljanov glede neodvisnosti medijev ter zelo nizko raven zaupanje vanje. Evropski parlament je junija letos sprejel resolucijo, ki Komisijo poziva, “naj temeljito analizira sedanje stanje in pravni okvir glede lažnih novic ter preveri možnost zakonodajnega ukrepanja za omejitev širjenja lažnih vsebin.”

“Svoboda prejemanja in dajanja informacij ter medijski pluralizem sta zapisana v Listini EU o temeljnih pravicah. Živimo v dobi, ko je tok informacij in dezinformacij težko obvladovati. Zato moramo državljane preskrbeti z orodji, s katerimi bodo lahko prepoznali lažne novice, uporabljali splet z večjim zaupanjem in bolje upravljali informacije, ki jih prejemajo,” je povedal prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans.

“Najti moramo uravnotežen pristop med svobodo izražanja, medijskim pluralizmom ter pravico državljanov do dostopa do različnih in zanesljivih informacij,” je o namenu strategije dejal podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip.

Foto: Evropska komisija

V sporočilu za javnost komisija vabi državljane, medije, platforme družbenih medijev, raziskovalce, javne organe in druge deležnike, da do 23. februarja 2018 predlagajo ukrepe na ravni EU, ki bi lahko prinesli učinkovita orodja za prepoznavanje zanesljivih in preverjenih informacij ter prilagajanje izzivom digitalne dobe. Prispevki naj bi obravnavali obseg problemov, tj. kako državljani in deležniki gledajo na lažne novice, koliko se zavedajo dezinformiranja na spletu in koliko zaupajo različnim medijem, oceno že sprejetih ukrepov s strani platform, medijev in civilne družbe ter morebitne prihodnje ukrepe za boljši dostop do zanesljivih in preverjenih informacij.

Prav tako komisija vabi strokovnjake, da se prijavijo za skupino na visoki ravni o lažnih novicah, ki bo Komisiji svetovala glede določanja obsega tega pojava, opredelila vloge in odgovornosti zadevnih deležnikov, ocenila njegovo mednarodno razsežnost, popisala stališča deležnikov in oblikovala priporočila.

“Skupina bi morala po možnosti vključevati več predstavnikov z vsakega strokovnega področja, tako iz akademskih krogov kot civilne družbe. Komisija se zavzema za uravnotežen izbor strokovnjakov.Prijave je mogoče oddati do sredine decembra. Strokovna skupina na visoki ravni naj bi delo začela januarja 2018 in bila dejavna več mesecev,” so še zapisali.

Oblikovanje strategije EU zoper širjenje lažnih novic je komisija označila za prednostno nalogo, kar pomeni, da je vključena v delovni program za leto 2018.

NF