SUŠA

Občini Piran in Koper zbirata vloge oškodovancev zaradi letošnje suše

Piran/Koper, 23. avgust 2017
Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala poziv za zbiranje vlog oškodovancev, ki so letos zaradi posledic suše na najbolj prizadetih kulturah (koruza, oljne buče, pozni krompir, travinje in drugo) utrpeli škodo.

Oškodovanci morajo vlogo na priloženem obrazcu oddati do petka, 1. septembra.

Vloge sprejemajo tudi na Občini Piran, in sicer jih oškodovanci lahko vložijo na vložišču ali do navedenega roka pošljejo na naslov Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran. Informacije in vloga so na voljo na spletni strani www.piran.si in na vložišču Občine Piran.

Prav tako Mestna občina Koper poziva vse oškodovance k prijavi nastale škode, pri čemer po Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode lahko škodo prijavijo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na kmetijskih kulturah, ta pa mora biti večja od 30 %. V Kopru poudarjajo tudi, da mora biti skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin ter da se prizadete površine nahajajo na območju Mestne občine Koper.

Obrazci za prijavo škode in dodatne informacije so oškodovancem na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Kmetijsko svetovalni službi ter spletni strani občine www.koper.si.

 

Uredništvo