JAVNE PRIREDITVE

Občina Izola organizatorjem: Želimo si več prireditev

Izola, 12. april 2018
Včeraj je bila Izola v središču pozornosti medijev zaradi neprijetnega obvestila, ki naj bi ga organizatorji prireditev dobili s strani tamkajšnje občine. V njem so jih namreč seznanjali z odločitvijo, da naj bi Občina Izola poslej izdajala dovoljenja za prekomerno obremenitev okolja s hrupom le za prireditve na občinskem zemljišču.

Foto: Nataša Fajon

Organizatorji so se na to odzvali s pojasnilom, da se bodo primorani odpovedati organizaciji prireditev, saj naj bi potemtakem za pridobitev dovoljenja postali odvisni zgolj od okoliških prebivalcev. Prav tako so se nemudoma sestali in sklenili, da bodo pripravili
peticijo, s katero bodo zbirali podpise vseh, ki se strinjajo, da je tovrsten ukrep za turistično mesto, kakršno želi biti Izola, nesprejemljiv.

Z vprašanjem, kdaj in kako je občina sprejela tovrsten ukrep, smo se obrnili na občinsko službo za odnose z javnostmi, kjer so poudarili, da si na Občini Izola stalno prizadevajo zagotoviti optimalne pogoje za vse organizatorje javnih prireditev, zaradi česar so se večkrat obrnili na pristojno ministrstvo, od katerega pa kljub številnim prošnjam niso prejeli odgovora.

Dodali so, da se je šele po anonimni peticiji nezadovoljnih Izolanov zaradi izpostavljenosti prevelikemu hrupu, ki prihaja iz zvočnih naprav in gostinskih obratov, in po posredovanju Državnega zbora RS le premaknilo. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč februarja letos končno izdalo tolmačenje obširne zakonodaje s področja hrupa, ki je dopuščala različne interpretacije in je tako povzročala preglavice turističnim občinam po celi Sloveniji.

“Na tem mestu ponovno poudarjamo stališče župana, da si v Izoli želimo raznovrstnih prireditev skozi vse leto in da smo vsakega organizatorja še posebej veseli. Zato gredo vedno znova naša prizadevanja v smeri podpore novim pobudam. Še posebej si prizadevamo, da bi se v turističnih občinah v poletnem času nočni mir pričel ob 24. uri in ne že ob 22. uri, s čimer bi se organizatorjem prireditev marsikaj olajšalo. Ne drži, da bo Občina izdajala dovoljenja za prekomerno obremenitev okolja s hrupom le za prireditve na občinskem zemljišču. Tega Občina ni nikoli nikomur izjavila, zato nam ni jasno od kod takšne interpretacije,” so pojasnili.

Po njihovih besedah, mora organizatorprireditve v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih načeloma prijaviti policijski postaji, v določenih primerih pa je za organizacijo treba pridobiti tudi dovoljenje upravne enote. Prijave prireditve so oproščene gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki prireditve organizirajo kot svojo redno dejavnost v svojih poslovnih prostorih, če jih organizirajo vsak dan, vsak vnaprej določen dan v tednu ali v drugih časovnih razmikih, vendar vsaj 12 dni v razdobju enega leta. Kot tipičen primer so omenili Hangar bar.

Foto: ena od formul za izračun hrupa, vir: Uradni list

V takem primeru mora organizator upoštevati obratovalni čas, ki mu ga dodeli Občina, glede omejitev hrupa pa se mora držati pravil iz Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

“Menimo, da je zgoraj navedeno dodatna spodbuda organizatorjem za izvedbo čim večjega števila prireditev v okviru svoje dejavnosti, saj v tem primeru ne bodo za dovoljenje potrebovali Občine in s tem bo ena birokratska prepreka manj. Soglasje Občine bodo potrebovali samo tisti organizatorji, ki bodo prireditev izvedli občasno, maj kot dvanajstkrat letno in tudi v tem primeru bomo na Občini poskrbeli, da se bo dovoljenja izdajalo tekoče kot do sedaj,” so zagotovili na Občini.

Foto: ena od formul za izračun hrupa, vir: Uradni list

Odgovor so zaključili z besedami, da bo Občina naredila vse, da bo Izola še naprej občanom in obiskovalcem prijazno mesto s pestrim dogajanjem, ki v tako mesto sodi, in ne bo dovolila, da usodo mesta krojijo nezadovoljni posamezniki.

Nataša Fajon

Povezane vsebine:

Poslanstvo Bunkerfesta je spodbujanje ohranjanja lokalne glasbene scene

Punk rock vročica sobotne noči v izolskem Hangarju