DEBELI RTIČ

Občina Ankaran kritična do enostranskega delovanja vlade v primeru Debelega rtiča

Ankaran, 23. avgust 2018
Danes so v Občini Ankaran napovedali, da bodo pred sodišči izpodbijali kontingentni načrt za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanega števila prosilcev za mednarodno zaščito v počitniškem domu Debeli rtič. Opozarjajo namreč, da je minil že mesec, odkar so na vlado naslovili poziv za takojšnjo spremembo načrta, odgovorov pa niso dobili.

Foto: FB

Pred mesecem je Občina Ankaran na vlado naslovila poziv za takojšnjo spremembo načrta, ki na območju občine ne bo več predvideval izpostavo azilnega doma.

“Medtem ko pristojni Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov odgovarja posameznim politikom, je bila prizadeta lokalna skupnost v celotnem postopku neupoštevana in ostaja brez odgovorov. Občina bo zato prisiljena pred sodišči izpodbijati sprejeti načrt in aktivnosti, povezane z njegovo izvedbo,” so zapisali.

Po besedah ankaranske občine predvideva novi kontingentni načrt že v prvi fazi povečanega števila prosilcev spremembo Počitniškega doma Debeli rtič v izpostavo azilnega doma in namestitev do 120 ali 17 % migrantov, ki naj bi jih v primeru povečanih potreb sprejela Slovenija, a Občina Ankaran z njim ni bila ne uradno seznanjena niti ni pri njem sodelovala. Na svoj poziv vladi zdaj že mesec dni ni prejela odgovora.

Prejšnji načrt iz leta 2015 je na Debelem rtiču predvideval le morebitno enkratno in začasno namestitev manjše skupine družin beguncev z otroki na njihovi poti iz nevarnih vojnih območij v ciljne države EU, pa še to v primeru humanitarne krize v drugi (rezervni) fazi. Danes pa so azilni domovi in njihove izpostave namenjeni predvsem ugotavljanju nupravičenosti prosilcev do mednarodne zaščite ter vrnitvi ekonomskih migrantov v države, iz katerih so prišli, so izpostavili na občini.

“Ravnanje vlade v času opravljanja tekočih poslov je v primeru
predvidene izpostave azilnega doma Debeli rtič razdelilo javnost ter sprožilo samostojne politične akcije strank in posameznikov, vendar je tak način reševanja občutljivega vprašanja za lokalno skupnost nepotreben. Vlada je namreč povsem pozabila na Ankarančanke in Ankarančane, zato smo se nanjo obrnili takoj, ko smo za novi načrt izvedeli iz medijev. Lokalna skupnost ima pravico do skladnega razvoja in odločanja o njem, ne glede na razpršene interese in potrebe države. S povsem enostransko odločitvijo je vlada posegla v pristojnosti občine. V kolikor nam ne bo prisluhnila, bomo novi načrt prisiljeni izpodbijati pred sodišči,” je bil jasen župan Gregor Strmčnik.

V Ankaranu ocenjujejo, da bi uresničitev načrta, ki predvideva enega migranta na 27 prebivalcev, za občino pomenila nesorazmerno obremenitev.Taka odločitev je po njenem mnenju strokovno vprašljiva glede na razvitost občinske infrastrukture, velikost občine, njeno obmejno lego in število prebivalstva.

Kot so pojasnili, so na občini pripravljeni sodelovati s pristojnimi ustanovami in organi ter pomagati pri integraciji mlade migrantske družine, ki ji je že priznana mednarodna zaščita v Republiki Sloveniji, varovano območje Krajinskega parka Debeli rtič z mladinskim zdraviliščem ter Ankaran s 3.209 prebivalci pa sta po njihovih besedah neprimerna lokacija za delovanje izpostave azilnega doma.

Opozorili so tudi na neizpolnitev pravnih pogojev s strani vlade, saj namembnost tega objekta po veljavnem gradbenem in uporabnem dovoljenju prav tako ne dovoljuje dejavnosti azilnega doma, za spremembo namembnosti pa je potrebno soglasje Občine.

“Kontingentnega načrta ni mogoče sprejeti in uresničiti brez sodelovanja lokalne skupnosti. Občina Ankaran pa k načrtu za preoblikovanje Počitniškega doma Debeli rtič v izpostavo azilnega doma ne bo podala soglasja,” so še zapisali.

Uredništvo