NOVA KNJIGA

O nastanku vasi Stomaž

Stomaž, 29. maj 2018
Ob izidu prve knjige o vasi Stomaž bo njen avtor, profesor zgodovine Tino Mamić, predstavil svoje dolgoletno raziskovanje rodov pod Čavnom. V besedi in sliki bo opisal zgodovino vasi. Kdo so bili prvi Fočkarji? Kako so bili povezani s predslovanskimi staroselci? Kateri so najstarejši priimki pri Stomažih in v Skriljah? 

Med nastajanjem knjige je prišlo na dan nekaj novih odkritij. Denimo da Skrilje niso bile omenjene prvič leta 1086, kot smo mislili doslej, ampak že 1063. Podobno velja tudi za Stomaž, saj je bil prvič omenjen leta 1507, ne pa šele leta 1523, kot je veljalo doslej. Prva in edina knjiga o Stomažih je objavljena tudi na internetu, kjer je že doživela nekaj sprememb. Če ima še kdo od krajanov kako dopolnitev, vprašanje ali spremembo vsebine, bomo tega zelo veseli.

Če imate v predalih ali na podstrešju starejše fotografije, pisma, dnevnike ali dokumente in bi želeli, da se ta dediščina arhivira, ste povabljeni, da pridete na šolo že vse od 19. ure naprej. Vaše dokumente si bomo skupaj ogledali in jih preslikali. Tako se bodo ohranili v digitalni obliki za prihodnje generacije. V kolikor ne veste, kako in kdaj so nastali, vam bo avtor gotovo dal kako novo informacijo o tem.

Knjigo je izdala Občina Ajdovščina, ker so tako odločili krajani na referendumu Moja pobuda.

Predstavitev knjige bo v petek, 1. junija 2018, ob 20. uri v stomaški stari šoli.