AKTUALNO

Novi zdravstveni dom v Luciji postaja realnost

Naš sogovornik Matjaž Krajnc, doktor medicine in specialist otorinolaringolog, je direktor Zdravstvenega doma Piran od 1993. leta. Zaposleni v tem javnem zavodu skrbijo vse dni za zdravje dobrih 17 tisoč občanov, pa tudi za zdravje obiskovalcev največje turistične občine.

Kje v občini ste prisotni?

Dejavnost opravljamo na petih lokacijah, skupaj z zasebniki pa predstavlja celotno javno mrežo osem lokacij na različnih naslovih v Piranu, Portorožu, Luciji, Sečovljah in Strunjanu in tudi v koprski občini. V zdravstvenem domu Koper imamo že vrsto let tudi enkrat tedensko ambulanto pedopsihiatrične dejavnosti.

Zdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma Piran so organizirane v treh sklopih: splošna oziroma družinska medicina z nego in patronažo, zobozdravstvena služba, specialistične in diagnostične dejavnosti. Dejavnost 24-urne nujne medicinske pomoči pa je organizirana v obliki dežurstva ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih ter se izvaja v okviru CUS (centralne urgentne službe) v Splošni bolnišnici Izola.

Geslo vašega zdravstvenega doma je »Skupaj delamo za zdravje«. Večina vaših zdravnikov opravlja delo s koncesijo, pet od devetih.

Razumeti bi morali, da so koncesije tudi javno zdravstvo. A zdravniki kot zasebniki imajo nekaj lažjih poti pri poslovanju, denimo sami skrbijo za opremo, pri ostalih za to poskrbi ustanovitelj po svojih zmožnostih. Žal politika ne sledi razvoju stroke, zato je vedno večji razkorak med tem, kar smo sposobni opraviti in tem, kar nam zavarovalnica plača.

O koncesionarjih se širijo neresnice, v naši družbi sta tako nastala dva nasprotna pola: eni podpirajo koncesije, drugi so odločno proti. Dejansko imamo mešani sistem, ki bi ga morali nadgrajevati. Zaradi prerekanj pa se nič ne zgodi. Prepričan sem, da je najboljši tako imenovani mešani sistem, to je prejšnji sistem, združen z zasebno iniciativo.

Čakalne dobe, še posebno pri zobozdravnikih, so ponekod nevzdržne?

V naši občini je pet zobozdravnikov za odrasle, trije otroški in mladinski zobozdravniki in še specialist ortodont in pedontolog. Pogosto je vzrok dolgih čakalnih dob podoben kot pri nekaterih specialistih. Nekdo je v javnosti »na dobrem glasu« in ima veliko bolnikov, drugi je lahko enako dober, pa jih nima. Res pa je, da so bili zobozdravniki vedno razred zase in nekoliko neobvladljivi. Žal pa tudi zdravstvena zavarovalnica ne sledi napredku in razvoju materialov v zobozdravstvu, zato morajo bolniki že skoraj vse plačati. To pa gre tudi v škodo zobozdravnikom.

Dnevno slišimo vesti o spremembah zdravstvene zakonodaje. Gredo po vaše v pravo smer?

Nikakor. Problem je v tem, da ministrstvo za zdravje noče poslušati stroke. Tako, kot je zastavljeno, ne bo boljše.

Že dolgo poslušamo zgodbe o gradnji novega zdravstvene doma v Luciji. Kako daleč je uresničitev?

Sedanji zdravstveni dom stoji v Luciji od 1979. leta, je montažna gradnja in je absolutno premajhen. Zato se nismo strinjali le s sanacijo stavbe, ampak da se dozida vsaj še 30 odstotkov površin. Razvoj ideje novega zdravstvenega doma je imel namreč številne faze in razvojne stopnje. Najprej se je razmišljalo o energetski sanaciji in adaptaciji starega objekta z možnostjo dograditve, vse do končne verzije z začetkom graditve novega dela zdravstvenega doma in popolno porušitvijo starega in izgradnjo energetsko varčne stavbe tudi na mestu obstoječe zgradbe.

Razlogov za tak razvoj ideje je bilo veliko, najpomembnejši pa je gotovo ta, da lahko v novozgrajenem delu organiziramo začasno izmensko delo za večino dejavnosti in začasno izselimo na druge lokacije le dejavnosti, ki imajo manjšo frekvenco obiskov. Nov objekt bo zagotavljal še nadaljnje tesno strokovno sodelovanje med zasebniki koncesionarji in zaposlenimi izvajalci zdravstvene dejavnosti v zdravstvenem domu.

Kdaj boste začeli z deli?

Pravkar poteka razpis za projekte za gradnjo in izvedbo. Letos bomo najprej uredili okolico z nujnimi parkirišči za obiskovalce in zaposlene. Celotno naložbo pa naj bi zaključili konec naslednjega leta.

V poletni turistični sezone se v vašem zdravstvenem domu bistveno poveča število obiskovalcev?

Nimamo klasične turistične ambulante, saj nam zavarovalnica krije stroške samo za urnik ene ambulante, to je 6,5 ordinacijskih ur. Zato smo v treh poletnih mesecih, od zadnjega tedna v juniju do vključno prvega tedna v septembru, to dejavnost združili s službo nujne medicinske pomoči, ki deluje od 7. ure zjutraj do polnoči vsak dan, vključno z vikendi in prazniki. Tako smo se organizirali zato, ker so bili občani v podrejenem položaju v času poletne sezone. Pa tudi zato, ker so bili odzivni časi prehospitalne enote iz Kopra in Izole predolgi zaradi prometnih zamaškov. Obisk se v tem času izredno poveča in si ne predstavljamo, da bi ostali brez te službe.

Katere so najpogostejše težave bolnikov v poletnih mesecih?

To so različne poškodbe, akutne infektivne bolezni, bolezni srca in ožilja ter »neumnosti na plaži« zaradi pretiranega izpostavljanja soncu. Žal tudi kakšna utopitev.

Kaj svetujete bralcem v poletnem času?

Priporočam, da ne pretiravajo s soncem, ker deluje škodljivo na kožo, oči. Svetujem zmernost in omejitev na jutranje ali večerno kopanje. Opoldne bi morale biti plaže prazne in morda restavracije bolj polne.

Kako je pomembna varnost vaših zaposlenih, se je pokazalo pred letom?

Medicinsko sestro v ambulanti medicine dela in športa v Piranu je napadla psihično bolna oseba. Kljub temu da je bil dogodek enkraten in nepredvidljiv, ocenjujemo, da bo potrebno dodatna finančna sredstva vložiti v varnostne ukrepe. Prav tako je primer pokazal, da na področju varstva in zdravja pri delu, ki zadeva zdravstvene domove, ni sprejetih nobenih enotnih standardov in pravil, ki bi predvideli takšne in podobne dogodke ter ustrezne načine za njihovo preprečitev.

Zdravstveni dom je tako v precepu, kako zagotoviti pravo mero dostopnosti in odprtosti do uporabnikov storitev na eni strani ter varovanja svojih zaposlenih na drugi strani. Pri tem je treba izhajati iz osnovne narave naše dejavnosti, ki je v odprtosti in pomoči vsem, ki našo pomoč, storitve, nujne ali ne nujne, potrebujejo in pričakujejo. Ob tem se zavedamo, da tudi ravnanja zaposlenih pomembno vplivajo na odziv in ravnanja pacientov in drugih obiskovalcev zdravstvenega doma.

Danica Cmrečnjak