NEPREMIČNINE

Nepremičnine se res dražijo …

Kot da smo že pozabili na drastično znižanje cen v ravnokar minuli desetletni recesiji, se nepremičnine zopet dražijo. Po daljšem času smo sprva dočakali le njihovo umiritev, sedaj pa lahko povsem upravičeno pričakujemo višje vrednosti nepremičnin na trgu.

Najvišjo vrednost nepremičnin na trgu lahko določimo na podlagi uspešno zaključene prodaje novogradenj, s katero opredelimo tržni okvir najvišjih možnih prodajnih cen na posameznem področju. Analiza nekaj zelo uspešno zaključenih prodaj novogradenj v minulih dveh letih kaže izjemno zanimanje za nakup novih, sodobnejših nepremičnin, katerih prodajne cene kljub vsemu niso segale v nebo. Razumeti je torej, da cene kljub vsemu še niso tako visoke, kot jih ljudje pričakujemo oz. potrebujemo, saj se žal pogosto prodajne cene določajo na podlagi potreb in želja lastnikov in ne na podlagi tržne vrednosti.

Tudi banke s precej ugodnimi obrestnimi merami, tako spremenljivimi kot fiksnimi, za pridobitev posojila z daljšim rokom odplačila, vse do 30 let, bistveno prispevajo svoj delež k večjemu zanimanju in povpraševanju, k prodajni realizaciji ter tudi zvišanju vrednosti nepremičnin na trgu.

Vendar kljub temu takojšnji in ne postopni dvig cen rabljenih nepremičnin za 10 ali več odstotkov ne odraža dejanskega stanja višjih vrednosti nepremičnin na trgu, ker jih trg preprosto še ne dosega.

Ker novogradenj načeloma ni ali so zelo redke, nam preostanejo le rabljene nepremičnine, ki jim posledično rastejo tudi vrednosti. Glede na ugodne kazalce gospodarske rasti ter splošne povišane potrošnje prebivalstva v Sloveniji in Evropski uniji nasploh se nam zopet obetajo burni in dinamični časi na nepremičninskem področju.

V naši posredniški družbi že daljši čas oblikujemo višje prodajne cene, prilagojene novim, spremenjenim tržnim razmeram, zato z uspešnim doseganjem prodajnih rezultatov nimamo težav.

Na podlagi lastnih dolgoletnih izkušenj lahko povsem suvereno svetujemo in pomagamo vsem našim strankam pri njenih odločitvah na katerikoli nepremičninski poti.
S prijetnimi pozdravi.

Obala nepremičnine d.o.o., Branko Lončar, vodja prodaje

Povezane vsebine:

Kako pripraviti nepremičnino za uspešno prodajo?

Nepremičnine se prodajajo vse leto

Konec krize na nepremičninskem trgu?