AKTUALNO

Najemite poslovni prostor v mestu z nazivom najlepše urejenega turističnega kraja

V kolikor iščete primeren poslovni prostor za vašo dejavnost, ne spreglejte razpoložljivih poslovnih prostorov v središču Izole, ki omogočajo izvajanje različnih storitvenih dejavnosti – gostinske, pisarniške, skladiščne itd. Prostori so takoj razpoložljivi, oddajajo pa se v najem za obdobje enega leta (od sklenitve pogodbe), z možnostjo podaljšanja do 5 let. Trenutno je na razpolago le še 8 poslovnih prostorov.

Komunala Izola, ki je v preteklem letu prevzela upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Izola, upravlja z 250 poslovnimi prostori. Pri obravnavi naših obstoječih in bodočih najemnikov dajemo velik poudarek osebnemu pristopu, s čimer želimo omogočiti učinkovito in dostopnejšo oddajo nepremičnin ter zagotoviti višjo stopnjo zadovoljstva najemnikov z našimi storitvami.

Prednosti, ki jih nudimo našim obstoječim in bodočim najemnikom, so:
– ažurna informiranost o razpoložljivih poslovnih prostorih (označba poslovnih prostorov s plakati, obvestila na spletnih straneh, v tiskanih in radijskih medijih, ažurne objave razpisov in vseh informacij v zvezi z nepremičninami),

– hitro in učinkovito komuniciranje, ki ga omogoča namenska spletna aplikacija za oddajo naročil in najavo potrebnih popravil oz. ureditve prostora,

– prisotnost na terenu,

– možnost izvedbe vseh gradbenih posegov v prostoru neposredno s strani najemodajalca.

Prijave za najem razpoložljivih prostorov zbiramo do vključno 4. 6. 2018. Vse informacije oz. razpisna dokumentacija v zvezi s predmetnimi prostori je dostopna na naši spletni strani, strankam pa smo v času uradnih ur na razpolago tako telefonsko kot osebno. Po dogovoru je možen tudi ogled željenih prostorov.

Vabimo vas, da svojo priložnost na poslovnem področju poiščete v sodelovanju z nami.