POSLOVNO POROČILO

Luka Koper: V prvem polletju vsi ključni kazalniki navzgor

Koper, 1. september 2018
Skupina Luka Koper je po nerevidiranih podatkih letošnje polletje zaključila s 108 milijoni evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 8 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, in ustvarila 27,4 milijona evrov čistega dobička oz. 15 odstotkov več kot ob lanskem polletju, so sporočili iz koprske družbe.

Foto: FB Luka Koper

Brez upoštevanja odškodnine zaradi lanskoletne nesreče, ko se je zaradi trka ladje med neurjem poškodovalo ter zrušilo obalno mostno dvigalo, bi čisti dobiček v prvem šestmesečju dosegel 27 milijonov evrov, kar bi bilo na ravni doseženega v istem obdobju lani, je razvidno iz nerevidiranega poročila o polletnem poslovanju skupine in matične družbe, ki ga je Luka objavila na svoji spletni strani.

Čisti prihodki od prodaje so na ravni skupine dosegli 113 milijonov evrov in so tako za pet odstotkov višji od lanskoletnih, ob tem pa je skupina v prvem polletju dosegla 43 milijonov evrov dobička iz poslovanja, kar je za 33 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) se znaša 57 milijonih evrov oz. 27 odstotkov več kot v prvih šestih mesecih leta 2017.

Na ravni matične družbe so polletni prihodki dosegli 111 milijonov evrov, EBITDA 56 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja 42 milijonov evrov in čisti dobiček 35 milijonov evrov.

Foto: FB Luka Koper

Kot so sporočili iz Luke, je skupni ladijski pretovor dosegel 11,9 milijona ton oz. 6 odstotkov več, pri čemer so največjo rast (11 %) zabeležili kontejnerji ter tekoči tovori. Nekoliko se je zmanjšal obseg ladijskega pretovora avtomobilov (2 %), predvsem zaradi izpada prometa zaradi političnih razmer v Turčiji, s so izpad deloma nadoknadili s posli na ostalih trgih. Zmanjšal se je tudi segment generalnih tovorov (11 %), kot posledica manjših količin lesa zaradi nestabilnih razmer v severni Afriki in Bližnjem vzhodu in zaradi splošnega trenda kontejnerizacije, pri katerem se povečuje delež blaga, ki se ga zaradi nižjih stroškov prevaža v kontejnerjih.

V obdobju od januarja do junija 2017 so v Luki Koper za naložbe namenili 29,4 milijona evrov, kar je 5 odstotkov več kot lani in odstotek več od načrtovanega. Večina naložb je bila usmerjenih v kontejnerske zmogljivosti, kot so nova RMG dvigala, terminalski vlačilci ter urejanje novih in obstoječih skladiščnih površin, s ciljem izboljšanja notranje logistike.
V navedenem obdobju se je skladno s povečanjem prometa povečalo tudi število zaposlenih v Skupini Luka Koper in sicer za 35 zaposlenih. S tem se nadaljuje trend zaposlovanja zadnjih treh let, ko so v družbi zaposlili okrog 50 novih delavcev na leto, so še zapisali v družbi.

Uredništvo