SVETOVNI DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Letošnji svetovni dan duševnega zdravja namenjen duševnemu zdravju na delovnem mestu

Koper, 10. oktober 2017
Danes obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja, ki so ga prvič praznovali 10. oktobra 1992. Na začetku je bila to letna aktivnost Svetovne federacije za duševno zdravje, kasneje so ta dan tudi uradno določili za svetovni dan duševnega zdravja.

Foto: YT

Letošnji svetovni dan duševnega zdravja poteka pod geslom »Duševno zdravje na delovnem mestu«, in je posvečen ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja na delovnem mestu. Skrb za dobro duševno zdravje in počutje zaposlenih je odgovornost tako družbe kot delodajalcev, pomembna pa je tudi skrb in odgovornost posameznika.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so ob letošnji obeležitvi pripravili dve brošuri – o strategijah za krepitev duševnega zdravja na delovnem mestu in prvi psihološki pomoči sodelavcu, ki ima težave v duševnem zdravju.

Kot so zapisali, je delo poleg osebnostnih dejavnikov in socialnega okolja eno izmed pomembnih področij vsakega posameznika, saj se skozi delo razvijamo in uresničujemo svoje potenciale. Delovno mesto pa ima velikokrat poleg pozitivnih učinkov tudi negativen vpliv na počutje posameznika. Slabi delovni pogoji, kot so hrup, svetloba, temperatura, konfliktnost vlog, slabi odnosi med zaposlenimi, nekorekten odnos nadrejenih povzroča pri delavcih nemalo nevšečnosti.

»Podatki iz zadnje raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog (2016) kažejo, da se približno pet odstotkov odraslih med 25. in 64. letom starosti vsak dan počuti pod stresom, dobra petina (21 odstotkov) pa jih stres čuti pogosto. Kot najpogostejši razlog za stres vprašani navajajo obremenitve na delovnem mestu, probleme v družini, slabe materialne pogoje, slabe odnose med sodelavci, hrupno okolje in osamljenost,« je povedala doc. dr. Helena Jeriček Klanjšček z NIJZ.

Po podatkih, ki jih navajajo na NIJZ, je bilo leta 2016 v primerjavi z letom 2012 doživljanje vsakodnevnega in pogostega stresa približno enako, se je pa leta 2016 močno povišal delež tistih, ki stres doživljajo zaradi obremenitev na delovnem mestu in slabih odnosov s sodelavci.

“Število primerov, ki imajo zaključen bolniški stalež z dela zaradi duševnih bolezni je bilo leta 2016 18.357 (skoraj še enkrat več pri ženskah kot pri moških), kar je 142 primerov več kot leta 2015; izgubljenih je bilo 782.779 koledarskih dni na zaposlenega v letu 2016, kar je 35.378 več kot leta 2016,” so zapisali.