Foto: ZVKDS

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije kot koordinator slovenskih prireditev povabi k sodelovanju institucije, društva, posameznike, ki s svojimi aktivnostmi prispevajo k varovanju in popularizaciji kulturne dediščine. V okviru DEKD se za teden dni v pestrem dogajanju poveže velika množica slovenskih mest, krajev in vasi. Dediščina v teh dneh oživi.

Z izbiro teme, Voda – od mita do arhitekture, se Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pridružuje skupni evropski temi, ki bo v letu 2017 posvečena naravi. Pravica do vode kot ustavna pravica je v tem obdobju zelo aktualna tema v slovenski družbi in zato želijo opozoriti na ustrezen odnos do vode in vodnih virov, ki so bili tudi v zgodovinskem kontekstu skupni (vaški vodnjaki, vaši kali ipd.). S to temo se približujejo tudi ciljem trajnostnega razvoja sodobne slovenske družbe. Hkrati želimo opozoriti širšo javnost na ogroženo dediščino, v prvi vrsti so to gospodarski objekti, povezani z vodo – varovani mostovi, neprilagojeni za današnji promet ipd.

Za vas so skupaj z muzeji, galerijami, arhivi, zavodi s področja kulture, knjižnicami, območnimi izpostavami Javnega sklada za kulturne dejavnosti, lokalnimi in krajevnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami, vrtci, šolami in zavzetimi posamezniki pripravili pester program dogodkov.

NF