INTERVJU

Krog varnosti prinaša popolno paleto produktov, ki jih posameznik potrebuje

Predsednik uprave zavarovalne družbe Adriatic Slovenica s sedežem v Kopru, Gabrijel Škof, je ponosen, da njihova strategija temelji na več kot petindvajsetletnih izkušnjah in zaupanju. »Smo zavarovalniška skupina z osrednjim trgom v Sloveniji. Svojim strankam, posameznikom in podjetjem omogočamo zavarovalno zaščito tudi prek meja. Ponujamo popolno ponudbo zavarovanj in storitev za celovito varnost oseb in premoženja«.

Kje vse najdemo vaše zavarovance? V Sloveniji seveda, kje pa še v tujini?

Večino, govorimo o približno 700.000 zavarovancih, imamo seveda v Sloveniji, tukaj je naš primarni trg. Nekaj pa jih je tudi na Hrvaškem, kjer imamo svojo podružnico.

Kakšen je vaš tržni delež v Sloveniji. V tujini?

Na Hrvaškem smo lani ustanovili podružnico, tako da smo šele na začetku. V Sloveniji pa imamo 15-odstotni tržni delež in smo tretja največja zavarovalnica.

Katere vrste zavarovanj ponujate?

Smo kompozitna zavarovalnica, to pomeni, da ponujamo vse vrste zavarovanj. To so premoženjska, zdravstvena ter življenjska in pokojninska zavarovanja.

Smo tudi edina zavarovalnica v Sloveniji, ki pod eno streho, v okviru ene pravne osebe, nudi vsa ta zavarovanja. Vaši bralci so zagotovo zasledili naš polni krog varnosti, ki ponazarja našo ponudbo.

Krog varnosti prinaša popolno paleto produktov, ki jih posameznik potrebuje, ob tem pa še kakovostno svetovanje. Spodbuja stranke in svetovalce, da si vzamejo čas in skupaj razmislijo o odločitvah na vseh področjih, na katerih lahko s produkti skupine AS utrdijo svojo varnost. Pri tem svetovalci individualno obravnavajo zavarovance ter jim pomagajo pri odločitvah glede na njihovo starost, potrebe in želje, življenjski slog, zdravje, naložbe …
Bi pa na tem mestu poudaril, da so zavarovanja le del tega polnega kroga varnosti, če se lahko tako izrazim. Da je krog varnosti res zaokrožen, je del ponudbe AS tudi celovita asistenčna podpora. Ta med drugim vključuje pomoč zavarovancem v iskanju najhitrejših zdravstvenih storitev znotraj javnega in zasebnega sistema, pomoč na cesti, prijavo škodnih primerov preko portala Moj AS in še vrsto drugih možnosti.

Je kakšno zavarovanje, ki ga ponuja izključno vaša zavarovalnica?

To ne, po mojih informacijah pa smo edina zavarovalnica, ki preko odvisne družbe upravlja lastno zasebno ambulanto.

Kje je in kako se imenuje?

Zaenkrat imamo ambulanto Zdravje AS v Ljubljani. Je specialistična ambulanta za področja ortopedske in splošne kirurgije, fizioterapije, kardiologije in estetike. Naš cilj pa je vzpostavitev lastne mreže ambulant po vsej Sloveniji za zagotavljanje visokokakovostnih zdravstvenih storitev.

O dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, ki ga med drugim tudi vi ponujate, se že vrsto let krešejo mnenja. Kakšno je vaše stališče do tega vprašanja?

O tem tudi mi že vrsto let govorimo, sam že skoraj kričim, da so spremembe potrebne. Poglejte, škode iz leta v leto rastejo, okolje je v tem trenutku zelo nestabilno, težko je delati kakršne koli izračune in načrte. AS je že dve leti v minusu na področju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, čeprav poslušamo, da zavarovalnice delajo dobičke iz tega naslova. Mi ga ne. Večji problem kot zavarovalničarji pa imajo oziroma imamo bolniki.
Pred kratkim sem bil na operaciji hrbtenice in sem na lastni koži izkusil vse minuse našega tako imenovanega javnega zdravstvenega sistema. Če ne bi šel eno leto nazaj na operacijo k zasebniku, potem bi bil še danes s hudimi bolečinami v čakalni vrsti. In to je milo rečeno nesprejemljivo za vse prebivalce Slovenije, ki v ta sistem redno vplačujemo kar visok del svoje plače.

Ustanovili ste Center Zdravje AS. Kaj ta ponuja zavarovancem?

Center Zdravje AS povezuje in nadgrajuje obstoječa zdravstvena zavarovanja z asistenčnimi storitvami. Naš zavarovanec dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pokliče na brezplačno telefonsko številko 080 81 10, kjer mu pomagamo pri iskanju najhitrejše zdravstvene oskrbe v okviru javnega zdravstvenega sistema. S sklenjenim zavarovanjem Specialisti pa naši zavarovanci preprosto pokličejo v Center Zdravje AS, kjer jim bodo strokovnjaki svetovali, organizirali termin pri ustreznem specialistu, jih naročili na diagnostično preiskavo, zdravstveni poseg v ambulantni obravnavi ali pa na ambulantno fizioterapevtsko obravnavo. Poleg tega je zavarovanec pri zdravniku zelo hitro, praviloma v roku 10 dni.

Kako dolgo ste že prvi mož te zavarovalnice?

Letos 1. oktobra, ko nastopim nov petletni mandat, bo deset let.

Na katere dosežke zavarovalnice AS ste še posebno ponosni?

Omenil sem že naš Center Zdravje AS in ambulanto Zdravje AS, to sta res dva pomembna projekta, saj nam demografski kazalniki nakazujejo usmeritve v osebna zavarovanja. In če nadaljujem pri osebnih zavarovanjih, ponudbo smo zaokrožili z novim Pokojninskim varčevanjem AS, ki omogoča davčno ugodno in optimalno varčevanje.

Še bolj smo se osredotočali na dostopnost svojih storitev in zadovoljstvo strank. Uspešno smo aktivirali sodoben, varen in hiter portal Moj AS, s katerim lahko stranke kjer koli in kadar koli same pregledujejo svoje zavarovalne police, preverjajo plačila, spreminjajo način plačevanja, prijavijo škodo in spremljajo potek njenega reševanja.

Nadgradili smo tudi asistenčno pomoč za avtomobilske zavarovance in v sodelovanju s partnerskimi serviserji razvili še prijaznejšo obliko pomoči na cesti. Za prihajajoče obdobje lahko napovem, da bomo v zavarovalnici še več pozornosti in časa namenili optimizaciji produktov, razvoja in stroškov, z glavnim ciljem svoji stranki zagotoviti učinkovito svetovanje pri sklepanju zavarovanj, ki jih potrebuje za svojo varnost in varnost svojega premoženja.

Zavarovancu je pomembno hitro reševanje škodnih zahtevkov. Kako je pri vas v primerjavi s konkurenco?

Tako je, rezultati vseslovenske raziskave zavarovalniškega trga Zavarovalniški Monitor 2017 že peto leto zapored dokazujejo, da je najpomembnejši dejavnik pri izbiri zavarovalnice prav hitra rešitev škode.

Cenovni vidik (nizke cene, ugodnosti, plačilni pogoji ipd.) pa je iz leta v leto manj pomemben pri izbiri zavarovalnice, kar pomeni, da zavarovanci najbolj cenijo zanesljivost. Zavedamo se, da smo vsi najbolj ranljivi v trenutku nastanka škode. Takrat potrebujemo hitro pomoč in jasen nasvet, pomiritev. Ne oziramo se na konkurenco, saj smo si sami postavili visoke standarde – takšne, kakršnih si želimo, ko smo tudi sami v vlogi oškodovanca.

Kdo so vaši zavarovanci glede na njihovo starost?

Lahko rečem, da smo se pri prijavi škod prilagodili prav vsem generacijam. Seveda ostaja pomemben klasičen način prijave škode na zavarovalnici. Ker živimo v digitalni dobi, pa smo uvedli veliko sodobnih rešitev, med katerimi moram izpostaviti portal Moj AS, ki je dostopen prek spleta, z računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Celo preko njega je mogoče tudi prijaviti škodo, obenem pa spremljati čisto vse v zvezi s svojimi zavarovanji.

Že deset let pa tudi sami spremljamo zadovoljstvo zavarovancev, ki so utrpeli škodo, kar pomeni, da jih po rešeni škodi pokličemo in povprašamo o zadovoljstvu s sodelavci s tega področja, o zadovoljstvu z izplačilom oziroma višino prejete odškodnine, kako hitro je bila rešena škoda in podobno. Tukaj dosegamo dobre rezultate: v letu 2016 smo imeli 87 odstotkov strank, ki so bile zadovoljne s hitrostjo reševanja škod, in 84 odstotkov strank, ki so bile zadovoljne z višino izplačane odškodnine.

Pri kateri vrsti zavarovanj prejmete največ škodnih zahtevkov?

Največ prijavljenih škodnih zahtevkov prejmemo iz avtomobilskih zavarovanj, je bilo pa v letu 2016 največ izplačanih škod na področju zdravstvenih zavarovanj, se pravi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Merite zadovoljstvo vaših strank? Kaj kažejo rezultati?

Kot že rečeno, merimo zadovoljstvo strank preko zunanjih in svojih, internih raziskav. Tu nas poleg izkušnje z reševanjem škod zanima tudi zadovoljstvo v procesu sklepanja zavarovanja in pri storitvah, ki smo jih razvili za pomoč zavarovancem. Tu se navezujem predvsem na široko področje zdravstvenih zavarovanj in na že omenjeni Center Zdravje AS. Na tem področju smo izjemno učinkoviti, saj zavarovancem s sklenjenim zavarovanjem Specialisti lahko pregled pri specialistu uredimo že v desetih dneh. Večletnim in ustaljenim raziskavam pa dodajamo tudi veliko manjših ad-hoc raziskav zadovoljstva, saj kot sem že povedal, pomenijo zadovoljni zavarovanci naše največje jamstvo, da dobro opravljamo svoj posel. Rezultati so dobri, a se tu ne ustavimo. Tudi če imamo v primeru reševanja škod kar 91 odstotkov zadovoljnih strank ali pa 93 odstotkov strank, ki smo jim s strokovnostjo izpolnili pričakovanja ob sklepanju zavarovanja, gremo dalje. Želimo si, da bi bili z nami zadovoljni vsi, saj so stranke in njihovo zadovoljstvo v središču našega poslovanja in delovanja.

Kaj pa zadovoljstvo zaposlenih in koliko jih je?

Naše poslovanje sooblikuje 1023 zavzetih sodelavk in sodelavcev. Namenoma sem izpostavil, da smo zavzeti, saj nas povezuje izjemno močna organizacijska energija. Zanjo smo bili v preteklem letu med finančnimi organizacijami tudi nagrajeni. Vsako leto, že od leta 2003, merimo zadovoljstvo zaposlenih, ki vpliva na vitalnost podjetja. Spremljanje organizacijske vitalnosti je praksa uspešnih podjetij, meri pa se povezanost med upravljanjem z zaposlenimi, počutjem zaposlenih v organizaciji in z zavzetostjo pri svojem delu.

Tako tudi sami sebi postavljamo ogledalo, kako kot podjetje zaposlenim omogočamo, da uveljavljajo svoje znanje in ideje ter dosegajo uspehe pri svojem delu. Vse našteto vpliva tako na počutje zaposlenih kot tudi na uspešnost podjetja, zato govorimo o izjemno pomembnih vidikih. Vesel sem, da so rezultati vsako leto boljši, kar je zagotovo posledica številnih ukrepov, ki smo jih uvedli v zadnjem času.

Veliko pozornosti smo namenili izboljšanju vertikalne komunikacije, izpostaviti pa moram seveda tudi pridobljen certifikat Družini prijazno podjetje, ki s številnimi ukrepi zaposlenim omogoča lažje usklajevanje družinskega in službenega življenja, njegovi učinki pa so zelo dobri. Izjemno veliko skrbimo tudi za zdravje zaposlenih preko promocije zdravja v družbi in aktivnosti številčnega športno-kulturnega društva. Vse to je plod dolgoletnega dela, tudi rezultati se zato ne pokažejo čez noč, pa vendar so vsako leto zaznavne pomembne spremembe.

Kako vidite prihodnost vaše zavarovalnice denimo čez deset let? Se vidite med pomembnejšimi zavarovalnicami v Sloveniji in širše?

V tako hitro spreminjajočem se okolju je za deset let naprej že težko napovedati. Mi smo ravno sprejeli novo petletno strategijo. Cilj je jasen, optimiziramo razvoj, prodajo in stroške s ciljem učinkovite podpore svojim strankam, ki temelji na kakovostnem svetovanju o izbiri pravih zavarovanj in odlični poprodajni podpori.

Kakšno pa je »finančno zdravje« vaše zavarovalnice?

Dobro. Navsezadnje imamo potrditev tudi v prejeti bonitetni oceni BBB-, ki je bila pred kratkim ponovno potrjena s strani mednarodne bonitetne hiše Fitch Ratings.

Povezane vsebine:

Med najbolj razvojno in inovativno usmerjenimi zdravstvenimi ustanovami

Novi zdravstveni dom v Luciji postaja realnost

Danica Cmrečnjak