OBALNA CESTA

Korak bliže k ureditvi zelene oaze med Koprom in Izolo

Izola/Koper, 17. januar 2018

V ponedeljek 15. januarja sta Mestna občina Koper in Občina Izola v koprski Pretorski palači podpisali dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta “Priobalni pas Koper – Izola”. Podpis pomeni še korak bliže k ureditvi izjemnega prostorskega potenciala, ki ga to območje predstavlja.

Foto: Občina Izola

Na izolski občini so spomnili, da je bila marca lani obalna cesta vrnjena ljudem, kar pomeni, da so jo po večletnih prizadevanjih obalnih občin zaprli promet. To je bil pomemben mejnik in pozitivna sprememba tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za obiskovalce, ki ta del priobalnega pasu uporabljajo za rekreacijo in prostočasne aktivnosti.

“Slovenska obala je območje izjemnega pomena zaradi potencialov za gospodarstvo, modro rast, privlačnosti za bivanje in rekreacijo, narave in okoljskih značilnosti ter izjemne krajine. Pogoji za izvedbo ureditve priobalnega pasu med Koprom in Izolo so končno dozoreli po umiku glavne povezovalne ceste skozi predor Markovec. Dragoceni kilometri obale so z zaprtjem državne ceste II. reda dobili nov pomen in novo vrednost za lokalne skupnosti, regijo in tudi državo. Zaradi zavedanja izjemnega prostorskega potenciala sta Občina Izola in Mestna občina Koper pristopili k izdelavi regionalnega prostorskega načrta za območje priobalnega pasu med Koprom – Izolo,” so zapisali.

Dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta sta podpisala mag. Igor Kolenc, župan Občine Izola, in Peter Bolčič, podžupan Mestne občine Koper.

»Ne špekuliramo s prostorom in ne bomo dovolili špekulacij na tem območju. To je prostor povezovanja, sobivanja, obalna cesta je predsoba Izole in Kopra, ki je za marsikoga prostor za sproščanje in odmik od hitrega tempa, ki ga narekuje sodobno življenje. Ves čas vlagamo v ta prostor, vendar pri urejanju obalnega območja hitimo počasi in premišljeno, s končnim ciljem kvalitetnega bivanja v našem okolju. To ni prostor zazidave, ampak prostor za ljudi. Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali k uresničitvi večletnih prizadevanj za vrnitev obalne ceste ljudem,” je v svojem govoru dejal Kolenc.

Kot je spomnil koprski podžupan Peter Bolčič, je bilo »zaprtje obalne ceste za promet v lanskem letu izjemnega pomena ne le za dvig kakovosti bivanja občanov, ampak tudi za razvoj turizma.«

»Z današnjim podpisom dogovora smo stopili še korak naprej k ureditvi izjemnega prostorskega potenciala, ki ga predstavlja priobalni pas med Koprom in Izolo,« je še poudaril.

Kot so še pojasnili na izolski občini, med poglavitne prostorske ureditve vsekakor sodi obalna promenada, ki bo povezovala obalna mesta in tako predstavljala hrbtenico, na katero se pripenjajo ostale ureditve. Programsko pomeni obogatitev obalnih mest in kakovostno nadgradnjo obstoječih ambientov ter novo ponudbo v promociji in ponudbi turizma. Urejena obalna promenada bo postala ključni element identitete regije s pozitivnimi učinki na razvoj turizma, kvaliteto bivanja, trajnostni vzorec organizacije bivanja v (sub)regiji.

Foto: Občina Izola

Ureditev obalnega pasu pomeni pridobitev novih površin za športno rekreacijske dejavnosti in z njimi združljive programe, vezane na morje, za potrebe lokalnega prebivalstva in turistične ponudbe širšega zaledja (kopališče, sprehajališče, vodni športi …). Z novimi ureditvami se urbanistično in krajinsko preoblikuje prostorske strukture mestnih območij tako, da se ohranja in poveča mediteranski značaj mest, oblikuje se kakovostno povezavo med mestoma Izola in Koper, ki omogoča razvoj bolj trajnostnih oblik bivanja in mobilnosti ter zaščito in razvoj naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij ter kulturne dediščine.
Prostorske ureditve, ki bodo predmet skupnega načrtovanja so: ureditev komunalne infrastrukture, kolesarskih in pešpoti, grajene obale in kopališč, plavajočih pomolov in spremljajoči servisni objekti za kopalne dejavnosti ter kontaktni zaledni pas kot komplementarne dejavnosti obalnim ureditvam.
Dodali so še, da je izjemen pomen priobalnega pasu med Koprom in Izolo prepoznan tudi v Regionalnem razvojnem programu za Južno Primorsko (2014-2020), saj je med prioritetnimi projekti ureditev promenade ob celotni dolžini slovenske obale, ob kateri bodo nanizani projekti v povezavi z razvojem turizma, rekreacije, varstva narave, trajnostne mobilnosti, urbane prenove, usklajeni znotraj načel trajnostnega razvoja ter v okviru koordiniranega celostnega upravljanja z obalnim pasom.

Povezane vsebine:

»Izola je uvrščena med vodilne destinacije v mediteranski makroregiji«

Župan je tisti, ki pove, kam želi