AKTUALNO

Komunala Izola v poletni sezoni zagotavlja pogostejši odvoz odpadkov

V času poletne turistične sezone se število prebivalcev v vaši občini bistveno poveča. Koliko znaša povečanje?

Tega podatka nimamo, Turistično-informacijski center Izola pa nam je posredoval podatek o številu nočitev v času sezone v minulem letu, in sicer so v mesecu juniju, juliju in avgustu beležili 209.211 nočitev.

Kaj to pomeni za opravljanje vaše dejavnosti, kot je denimo ravnanje z odpadki? Kolikšno je povečanje količine odpadkov?

Podatki kažejo, da je Občina Izola v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami v času poletne sezone zaradi povečanega števila obiskovalcev bistveno bolj obremenjena. Slednje nedvomno potrjuje količina zbranih odpadkov v poletnem obdobju, ki je v primerjavi z zimskim obdobjem od 30 do 50 odstotkov večja.
Večja obremenitev s številom obiskovalcev in posledično s povečano količino odpadkov terja s strani izvajalca gospodarske javne službe ravnanja z odpadki dodatno okrepitev oziroma zagotavljanje večjega obsega izvajanja storitev.
Komunala Izola želi uporabnikom, turistom in obiskovalcem ponuditi višji standard tudi na področju odpadkov, zato smo uvedli več ukrepov.

Lahko navedete te ukrepe?

Z julijem smo vzpostavili dodatno ekipo za pobiranje odpadkov v popoldanski izmeni. Naloga »popoldanske ekipe« je izpraznitev polnih zabojnikov, pometanje ekoloških otokov ter odstranitev kosovnih odpadkov z ekoloških otokov, ki so na izpostavljenih mestih ter na območju plaž.

Zaradi višjih temperatur in posledično pospešenega razkrajanja odpadkov, kar povzroča neprijetne vonjave, smo še bolj dosledni pri rednem pranju zabojnikov, s poudarkom na zabojnikih za biološke in mešane komunalne odpadke. Dodatno smo nabavili sto novih zabojnikov, ki so namenjeni menjavi poškodovanih in dotrajanih zabojnikov na terenu.

Dodatne okrepitve (povečano frekvenco odvoza odpadkov, zagotavljanje dodatnih možnosti oddajanja ločeno zbranih frakcij …) na področju ravnanja z odpadki smo vpeljali z jasnim ciljem. Želimo zagotoviti, da bo naše mesto še bolj urejeno, predvsem na območjih, kjer so umeščeni bolj izpostavljeni zabojniki za zbiranje odpadkov.

Kako obvladujete čiščenje javnih površin v tem času? Čiščenje košev za odpadke, pranje javnih površin?

V poletni turistični sezoni, to je od 15. junija do 15. septembra, izvajamo dežurstvo z zaposlenimi, ki so zadolženi za ročno pometanje javnih površin. Koše za smeti praznimo vsak dan tudi v popoldanskem času, in sicer do 20. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 6. do 20. ure. Ulice, kjer se izvajajo različne storitvene dejavnosti in v katerih je posledično frekvenca obiskovalcev večja (to so denimo Ljubljanska ulica, Koprska ulica, Cankarjev drevored, Sončno nabrežje …), še dodatno strojno čistimo štirikrat na mesec, predvsem v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah.
S tem želimo zagotoviti ustrezno čistočo javnih površin ter domačinom in gostom omogočiti prijetnejše počutje in bivanje v mestu v vročih poletnih mesecih.

Javne zelenice in nasadi v tem času najbrž potrebujejo posebno skrb?

V času poletne sezone skrbimo za zelenice tako, da jih redno obrezujemo, po potrebi kosimo ter redno zalivamo. Na nekaterih lokacijah imamo nameščen namakalni sistem, katerega delovanje je potrebno redno preverjati in zagotavljati ustrezno delovanje.

Med drugim skrbite za red na urejenih in tako imenovanih neurejenih javnih plažah. Kaj bi lahko izboljšali in kakšne so težave na tem področju?

Komunala Izola skrbi za urejenost plaže na Svetilniku, ki je izredno priljubljena tako med domačimi kot med ostalimi obiskovalci.
Težave, s katerimi se pri tem srečujemo, so predvsem prenočevanje brezdomcev na plaži, ki za seboj pustijo nered in odpadke, ter nočno popivanje in zasebne zabave, katerih posledice so žal poškodovana urbana oprema ter večje količine odpadkov.
Velike težave nam povzročajo tudi vandali, ki se skoraj vsakodnevno znašajo nad na novo urejenimi sanitarijami na tem območju. Pri tem pa ne gre zgolj za materialno škodo in obseg stroškov za sanacijo, temveč predvsem za nezadovoljstvo odgovornih in kulturnih uporabnikov ter posledično škodo, ki jo povzročajo zaradi slabega mnenja glede urejenosti. Občina Izola je bila namreč pred dvema letoma imenovana za eno izmed turistično najbolj urejenih mest v Sloveniji in trudimo se, bi jo tako obdržali tudi v prihodnje.
Žal na kulturno in dostojno vedenje oziroma ravnanje uporabnikov s skupno lastnino težko neposredno vplivamo, zato razmišljamo o novih rešitvah, kot je varnostna služba ali nočni varnostnik.

V vaši pristojnosti je tudi urejanje mirujočega prometa. Parkirnih mest v poletnem času primanjkuje. Kaj predlagate?

S pomanjkanjem parkirnih mest v mestnem središču in ožji okolici se ubadamo kot vsa ostala mesta. Sicer pa smo zmogljivosti parkirnih mest v Izoli nekoliko okrepili, saj so nam nedavno v upravljanje vrnili parkirišče “Argo”, ki smo ga povečali in tako pridobili dodatnih 50 parkirnih mest za osebna vozila. Tako imamo sedaj v upravljanju 900 plačljivih parkirnih mest, kar 840 mest se nahaja v središču mesta. Upravljamo tudi z brezplačnimi parkirnimi mesti z omejenim časom parkiranja oziroma daljšim časom parkiranja z nakupom abonmaja.

Obiskovalcem bi svetovali, da svoja vozila pustijo na parkiriščih, ki so od mestnega jedra nekoliko odmaknjena, in se na ogled mesta odpravijo po urejenih ulicah in peš poteh ali pa s kolesi.

Eno takih parkirišč je “Argo”, ki je tudi ob koncih tedna, ko je obiskovalcev največ, le tretjinsko zasedeno.

Skrbite tudi za priveze za plovila? Koliko jih je, jih je dovolj? Načrtujete nove?

Komunala Izola ima v upravljanju skupno 550 priveznih mest, od tega jih je kar 450 namenjenih za komunalne priveze, ostala privezna mesta pa so za druge ribiške, gospodarske in začasne priveze. Komunalnih priveznih mest primanjkuje, saj je na čakalnem seznamu več kot 600 novih prosilcev. V naslednjem letu predvidevamo podaljšanje treh plavajočih pomolov, s katerimi bi pridobili dodatnih 90 novih komunalnih privezov. S tem bi bilo občinsko pristanišče Izola zapolnjeno.

Danica Cmrečnjak

Občina Izola je v času poletne sezone zaradi povečanega števila obiskovalcev, v primerjavi z drugimi Slovenskimi občinami, bistveno bolj obremenjena. Količina zbranih odpadkov v poletnem obdobju se namreč, v primerjavi z zimskim
obdobjem, podvoji. Uporabnikom, turistom in obiskovalcem želimo ponuditi višji standard tudi na področju odpadkov, zato smo z mesecem julijem vzpostavili dodatno ekipo za pobiranje odpadkov v popoldanski izmeni. Naloga popoldanske
ekipe« je izpraznitev polnih zabojnikov, pometanje ekoloških otokov ter odstranitev kosovnih odpadkov z ekoloških otokov, ki so locirani na izpostavljenih mestih ter na območju plaž. Dodatne okrepitve na področju ravnanja z odpadki smo vpeljali z jasnim ciljem – zagotoviti, da bo naše mesto še bolj urejeno, predvsem na območjih, kjer so umeščeni bolj izpostavljeni zabojniki za zbiranje odpadkov. S povečano frekvenco odvoza odpadkov in zagotavljanjem dodatnih možnosti oddajanja ločeno zbranih frakcij, se želimo čim bolj približati uporabnikom, hkrati pa zagotavljati urejen videz naše občine

Komunala Izola d.o.o.