NEURJE PRIZADELO IZOLO

Komunala Izola priskočila na pomoč občanom pri sanaciji škode po neurju

Izola, 25. oktober 2017
V nedeljo je Izolo prizadelo hudo neurje s točo, v katerem je bilo poplavljenih 84 objektov, zaradi premočene zemlje so se sprožili usadi in plazovi, zagorelo pa je na območju Univerzitetnega kampusa v Livadah.

Foto: Občina Izola

Izolski župan Igor Kolenc se je včeraj v posebnem sporočilu za javnost zahvalil vsem sodelujočim, ki so kakorkoli pomagali pri odpravljanju posledice neurja, zahvalil za hiter odziv v akciji.

Posebna zahvala je bila namenjena kolektivu Osnovne šole Dante Alighieri in vrtca Mavrica, ki so najbolj občutili posledice ujme. Skupaj z nekaterimi starši so namreč v zelo kratkem času uspeli vzpostaviti prvotno stanje. Enota Školjka vrtca Mavrica, ki je bila zadnja dva dneva zaprta, bo ponovno sprejela otroke že jutri.

Prav tako je župan poudaril predanost in odzivnost ekipe stotih profesionalnih in prostovoljnih gasilcev; poleg Gasilske brigade Koper še prostovoljci iz Izole, Kort, Nove vasi, Sečovelj, Pirana, Hrvatinov, Dekanov, Pobegov – Čežarjev in Babičev, ki so tudi tokrat izkazali nesebično pomoč kolegom.

Vse do jutranjih ur so bile na terenu prisotne tudi okrepljene ekipe Komunale Izola, ki so reševale številne manjše usade, čistile večje naplavine ter ostale javne površine. Tako je Izola v nov teden vstopila očiščena z vidnimi posledicami le na najbolj prizadetih mestih.

Pri odpravljanju posledic so se izkazali vsi zaposleni v javnih zavodih in drugih ustanovah ter številni občani, ki so priskočili na pomoč sosedom.

Količina padavin, ki je v zelo kratkem času zajela Izolo, je bila kljub napovedanemu dežju nepričakovano tolikšna, da so odtoki vodo neuspešno krotili. Naplavine, ki so mašile odtoke, so povzročale dodatne težave, saj so onemogočale normalen odtok padavinskih voda.

Foto: Občina Izola

Najbolj prizadeto je bilo območje Livad, kjer so bile poplavljene tako ceste kot pločniki, v starem mestnem jedru pa je poplavilo Sončno nabrežje, promenado pred stavbo občinske uprave, ulice, ki povezujejo Ljubljansko ulico (Istrska, Ribiška, Ob stolpu), krožišče na Trgu republike, Drevored 1. maja, Cankarjev drevored ter cesto ob avtokampu Jadranka. Pojavljali so se številni manjši usadi in plazovi, zato je bilo zaprtih več lokalnih cest. Večina je že očiščenih in znova prevoznih.

Zaradi številnih težav in škode, ki jo je povzročilo deževje na cestiščih in dvoriščih, Komunala Izola sporoča, da nudi brezplačen prevzem reciklata v Centru predelave gradbenih odpadkov (CPGO), s čimer želi ponuditi pomoč pri sanacijah poškodovanih prevoznih in pohodnih površin.

Gradbeni reciklat se lahko uporabi pri nezahtevnih gradbenih posegih in saniranju škode, ki jo je povzročilo neurje:

– za nasipavanje cest in cevi,

– utrjevanje zemljišč,

– kot nasipni material pri vzdrževanju cest,

– pri gradnjah objektov za nasipavanje med temelji ter pod tlakom objekta,

– kot podlaga za finalno ureditev dvorišč.

Vsi materiali imajo poročilo o ustreznosti certificirane institucije za navedeno uporabo.

Za prevzem reciklata se zglasite na lokaciji zbirnega centra, kjer se nahaja CPGO in kjer boste reciklat tudi prevzeli.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 05/ 66 34 928 od ponedeljka do petka med 6. in 14.uro ali po e-pošti: zbirnicenter@komunala-izola.si.

Občina Izola